Umowa na czas określony zmiany. Pracodawca ma dodatkowe obowiązki

2023-06-12 12:04
Umowa na czas określony zmiany
Autor: Gettyimages Główne zmiany dotyczą wypowiedzenia umowy na czas określony

Od 26 kwietnia 2023 roku, ujednolicone zostały przepisy Kodeksu pracy w zakresie rozwiązywania z pracownikiem umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Zgodnie z nową treścią przepisów, do wypowiadania umów na czas określony stosuje się te same zasady, co do wypowiadania umów zawartych na czas nieokreślony.

Spis treści

  1. Zmiany w wypowiedzeniu umowy na czas określony
  2. Odwołanie się od wypowiedzenia umowy na czas określony
  3. Pisemne rozwiązanie umowy na czas określony

Zmiany w wypowiedzeniu umowy na czas określony

Od 26 kwietnia 2023 roku, ujednolicone zostały przepisy Kodeksu pracy w zakresie rozwiązywania z pracownikiem umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Do czasu tej nowelizacji pracodawca, wypowiadając pracownikowi umowę o pracę na czas określony nie miał obowiązku uzasadniać swojej decyzji. Jedynie w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony lub w razie rozwiązywania umowy bez wypowiedzenia (bez względu na rodzaj zawartej umowy) pracodawca musiał wskazać przyczynę rozwiązania umowy, która powinna być aktualna, konkretna i prawdziwa.

Od 26 kwietnia przyczynę rozwiązania umowy trzeba podawać także w treści wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.

W poprzednim stanie prawnym pracodawca nie musiał również przeprowadzać konsultacji związkowej w związku z zamiarem wypowiedzenia pracownikowi umowy zawartej na czas określony. Od 26 kwietnia obowiązek ten dotyczy zarówno umów zawartych na czas nieokreślony, jak i określony (oczywiście jedynie w przypadku, gdy u pracodawcy działa związek zawodowy).

Odwołanie się od wypowiedzenia umowy na czas określony

Zmianie uległ również katalog roszczeń pracownika odwołującego się od wypowiedzenia do sądu pracy. Do czasu nowelizacji pracownik zatrudniony na czas określony nie miał możliwości ubiegania się przed sądem o przywrócenie do pracy, mógł jedynie dochodzić odszkodowania. Po nowelizacji roszczenia pracowników odwołujących się do sądu pracy zostały zrównane – nie ma już znaczenia, czy została rozwiązana umowa na czas określony, czy umowa bezterminowa. W obu przypadkach, to pracownik, z którym rozwiązano umowę bezzasadnie lub naruszając przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, zadecyduje, czy chce, aby przywrócono go do pracy, czy zażąda zapłaty odszkodowania.

Jeśli pracownik żądał przywrócenia do pracy, to wydając wyrok sąd:

  • sprawdzi czynie upłynął już termin, do którego umowa miała trwać,
  • rozważy czy nie okaże się, że przywrócenie do pracy będzie niewskazane z uwagi na krótki okres, jaki pozostanie do upływu tego terminu, do którego umowa miała trwać,
  • rozważy czy z innych względów przywrócenie do pracy nie stało się niemożliwe lub niecelowe.

W takiej sytuacji sąd orzeka wyłącznie o odszkodowaniu w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.

Pisemne rozwiązanie umowy na czas określony

Zgodnie z nową treścią przepisów, do wypowiadania umów na czas określony stosuje się te same zasady, co do wypowiadania umów zawartych na czas nieokreślony. Pracodawca, podejmując decyzję o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony, będzie musiał dokonać analizy przyczyn oraz ich stosownego, pisemnego wskazania w treści wypowiedzenia.

Dodatkowo, o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy zawartej na czas określony, pracodawca musi zawiadomić na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

W efekcie podjęcie decyzji o wypowiedzeniu umowy w ostatnim dniu miesiąca może się okazać trudne bądź wręcz niemożliwe do realizacji. Konieczny będzie czas na przygotowanie dokumentów, a jeśli u pracodawcy działa związek zawodowy to również dokonanie niezbędnych konsultacji.

Celem zmian w tym zakresie było wyeliminowanie nieuzasadnionego nierównego traktowania pracowników zatrudnionych na czas określony i nieokreślony, a także ujednolicenie zasad traktowania pracowników w Państwach Członkowskich UE.  Z perspektywy polskiego pracodawcy, proces wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony ulega istotnym zmianom, które nakładają na niego szereg dodatkowych obowiązków. Trzeba o nich pamiętać.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej