Okazjonalna praca zdalna - 24 dni w roku od 7 kwietnia 2023! Jak i kiedy złożyć wniosek?

2023-04-13 7:16
Praca zdalna okazjonalna
Autor: Getty Images Praca zdalna okazjonalna, czyli home office na żądanie od 7 kwietnia 2023

Okazjonalną pracę zdalną wprowadziły przepisy znowelizowanego Kodeksu pracy. Rozwiązanie daje pracownikowi możliwość pracy z domu na żądanie. Dowiedz się, jakie są różnice między pracą zdalną, a okazjonalną pracą zdalną. Ile okazjonalnych dni przysługuje w ciągu roku? Kiedy pracodawca będzie mógł odrzucić nasz wniosek?

Spis treści

 1. Co to jest praca zdalna okazjonalna?
 2. Praca zdalna a okazjonalna praca zdalna - różnice
 3. Kiedy można złożyć wniosek o okazjonalną pracę zdalną?
 4. Jak złożyć wniosek o okazjonalną pracę zdalną?
 5. Okazjonalna praca zdalna – kiedy możemy wnioskować o home office?
 6. Czy pracodawca może odmówić okazjonalnej pracy zdalnej?
 7. Kiedy okazjonalna praca zdalna wejdzie w życie?

Co to jest praca zdalna okazjonalna?

Zgodnie z projektowanym art. 67(33) par. 1: Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Nowelizacja Kodeksu pracy jest w trakcie. Wiadomo już, że nakłada na pracodawców dużo nowych obowiązków, m.in. papierologię i zwrot kosztów pracy zdalnej. Trzeba wiedzieć, że okazjonalna praca zdalna umożliwia ograniczenie wielu formalności i wydatków.

Czytaj też:

Praca zdalna a okazjonalna praca zdalna - różnice

Przede wszystkim, w przeciwieństwie do pracy zdalnej, za pracę okazjonalną w domu pracownik nie ma prawa do ekwiwalentu.

Praca zdalna może być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, a okazjonalna w wyznaczone dni tygodnia. W jednym i drugim przypadku miejsce wykonywania pracy zdalnej powinno być uzgodnione z pracodawcą. Lokalizację wskazuje pracownik.

Pracownik może przekazać pracodawcy adresy, pod którymi chciałby pracować zdalnie, ale to nie zmienia faktu, że musi go informować o każdej zmianie lokalizacji. Pamiętajmy, że na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikowi w jej trakcie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, dlatego pracownik musi złożyć oświadczenie o bezpiecznych i higienicznych warunkach na stanowisku okazjonalnej pracy zdalnej.

Poza tym z uwagi na incydentalność okazjonalnej pracy zdalnej oraz leżący wyłącznie po stronie pracownika interes w jej wykonywaniu i niewielkie koszty ponoszone przez pracownika, proponuje się wyłączenie stosowania do okazjonalnej pracy zdalnej, proponowanych przepisów dotyczących regularnej pracy zdalnej (art. 6719–6724, art. 6728 oraz art. 6731 § 3).

Wyłączone przepisy dotyczą:

 • obowiązku pracodawcy dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
 • pokrycia wymienionych w projekcie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej,
 • zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy,
 • przeprowadzania przez pracodawcę kontroli wykonywania pracy zdalnej przez pracownika,
 • wyłączenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, niezależnie od rodzaju przeważającej działalności pracodawcy,
 • ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub regulaminie,
 • przekazania przez pracodawcę dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia pracownika,
 • możliwości efektywnego wycofania się przez każdą ze stron z wykonywania pracy zdalnej w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia takiej pracy.

Kiedy można złożyć wniosek o okazjonalną pracę zdalną?

Pracownik w dowolnym momencie może złożyć wniosek o home office, podobnie jak o urlop na żądanie. Nie jest przy tym wymagane uzasadnienie - pracownik ma do tego ustawowe prawo.

Jak złożyć wniosek o okazjonalną pracę zdalną?

Trzeba zaznaczyć, że nie ma ustawowego wzoru wniosku, dlatego każdy pracodawca albo pracownik może opracować własny wzór.

Pismo powinno zawierać min. jedno zadanie: Na podstawie art. 6719 § 2 k.p. składam wniosek o uzgodnienia dotyczące wykonywania pracy zdalnej. Poza tym data, miejscowość, podpis. Nie trzeba podawać uzasadnienia, choć może ono pomóc w pozytywnym rozpatrzeniu prośby. Wniosek powinien być dostarczony do pracodawcy w formie papierowej lub elektronicznej. Dodatkowo, im później pracownik złoży wniosek o okazjonalną pracę zdalną, tym mniejsze szanse na akceptację.

Okazjonalna praca zdalna – kiedy możemy wnioskować o home office?

W uzasadnieniu projektu nowelizacji Kodeksu pracy czytamy, że przyjęta konstrukcja przepisu wskazuje, że okazjonalna praca zdalna znajdzie zastosowania w okolicznościach incydentalnych i szczególnych, uzasadnionych interesem (potrzebą) pracownika. Podano dwa przykłady wykorzystania okazjonalnej pracy zdalnej:

 • konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny, czy też
 • potrzeba wyjazdu do innej miejscowości (poza stałe miejscem wykonywania pracy) w celu załatwienia spraw osobistych – które będą jednoczesne umożliwiać pracownikowi które będą jednoczesne umożliwiać pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.

Niezależnie od specyfiki okazjonalnej pracy zdalnej, na pracodawcy nadal będzie spoczywał obowiązek zapewnienia pracownikowi w jej trakcie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, analogicznie do pozostałych przypadków pracy zdalnej. Natomiast pracownik wykonując okazjonalną pracę zdalną, za każdym razem powinien wykonywać ją bez przeszkód. Musi też złożyć oświadczenie o bezpiecznych i higienicznych warunkach na stanowisku pracy zdalnej.

  Czy pracodawca może odmówić okazjonalnej pracy zdalnej?

  Pracodawca nie musi zaakceptować wniosku o pracę zdalną, zwłaszcza jeśli organizacja pracy lub rodzaj pracy nie pozwala na jej wykonywanie w trybie zdalnym i to bez przedstawiania żadnego argumentu przeciw. Ten przepis dotyczy jednak regularnej i hybrydowej pracy zdalnej. Ustawodawca znów nie precyzuje czy zapis dotyczy również okazjonalnej pracy zdalnej, choć to wydaje się logiczne.

  Kiedy okazjonalna praca zdalna wejdzie w życie?

  Przepisy zawarte w znowelizowanym Kodeksie Pracy mają weszły w życie od 7 kwietnia 2023 roku.

  Listen on Spreaker.
  Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  Czytaj więcej