Okazjonalna praca zdalna - 24 dni w roku od 7 kwietnia 2023! Jak i kiedy złożyć wniosek?

2023-04-13 7:16
Praca zdalna okazjonalna
Autor: Getty Images Praca zdalna okazjonalna, czyli home office na żądanie od 7 kwietnia 2023

Okazjonalną pracę zdalną wprowadziły przepisy znowelizowanego Kodeksu pracy. Rozwiązanie daje pracownikowi możliwość pracy z domu na żądanie. Dowiedz się, jakie są różnice między pracą zdalną, a okazjonalną pracą zdalną. Ile okazjonalnych dni przysługuje w ciągu roku? Kiedy pracodawca będzie mógł odrzucić nasz wniosek?

Spis treści

 1. Co to jest praca zdalna okazjonalna?
 2. Praca zdalna a okazjonalna praca zdalna - różnice
 3. Kiedy można złożyć wniosek o okazjonalną pracę zdalną?
 4. Jak złożyć wniosek o okazjonalną pracę zdalną?
 5. Okazjonalna praca zdalna – kiedy możemy wnioskować o home office?
 6. Czy pracodawca może odmówić okazjonalnej pracy zdalnej?
 7. Kiedy okazjonalna praca zdalna wejdzie w życie?

Co to jest praca zdalna okazjonalna?

Zgodnie z projektowanym art. 67(33) par. 1: Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Nowelizacja Kodeksu pracy jest w trakcie. Wiadomo już, że nakłada na pracodawców dużo nowych obowiązków, m.in. papierologię i zwrot kosztów pracy zdalnej. Trzeba wiedzieć, że okazjonalna praca zdalna umożliwia ograniczenie wielu formalności i wydatków.

Czytaj też:

Praca zdalna a okazjonalna praca zdalna - różnice

Przede wszystkim, w przeciwieństwie do pracy zdalnej, za pracę okazjonalną w domu pracownik nie ma prawa do ekwiwalentu.

Praca zdalna może być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, a okazjonalna w wyznaczone dni tygodnia. W jednym i drugim przypadku miejsce wykonywania pracy zdalnej powinno być uzgodnione z pracodawcą. Lokalizację wskazuje pracownik.

Pracownik może przekazać pracodawcy adresy, pod którymi chciałby pracować zdalnie, ale to nie zmienia faktu, że musi go informować o każdej zmianie lokalizacji. Pamiętajmy, że na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikowi w jej trakcie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, dlatego pracownik musi złożyć oświadczenie o bezpiecznych i higienicznych warunkach na stanowisku okazjonalnej pracy zdalnej.

Poza tym z uwagi na incydentalność okazjonalnej pracy zdalnej oraz leżący wyłącznie po stronie pracownika interes w jej wykonywaniu i niewielkie koszty ponoszone przez pracownika, proponuje się wyłączenie stosowania do okazjonalnej pracy zdalnej, proponowanych przepisów dotyczących regularnej pracy zdalnej (art. 6719–6724, art. 6728 oraz art. 6731 § 3).

Wyłączone przepisy dotyczą:

 • obowiązku pracodawcy dostarczenia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
 • pokrycia wymienionych w projekcie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej,
 • zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy,
 • przeprowadzania przez pracodawcę kontroli wykonywania pracy zdalnej przez pracownika,
 • wyłączenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, niezależnie od rodzaju przeważającej działalności pracodawcy,
 • ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub regulaminie,
 • przekazania przez pracodawcę dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia pracownika,
 • możliwości efektywnego wycofania się przez każdą ze stron z wykonywania pracy zdalnej w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia takiej pracy.

Kiedy można złożyć wniosek o okazjonalną pracę zdalną?

Pracownik w dowolnym momencie może złożyć wniosek o home office, podobnie jak o urlop na żądanie. Nie jest przy tym wymagane uzasadnienie - pracownik ma do tego ustawowe prawo.

Jak złożyć wniosek o okazjonalną pracę zdalną?

Trzeba zaznaczyć, że nie ma ustawowego wzoru wniosku, dlatego każdy pracodawca albo pracownik może opracować własny wzór.

Pismo powinno zawierać min. jedno zadanie: Na podstawie art. 6719 § 2 k.p. składam wniosek o uzgodnienia dotyczące wykonywania pracy zdalnej. Poza tym data, miejscowość, podpis. Nie trzeba podawać uzasadnienia, choć może ono pomóc w pozytywnym rozpatrzeniu prośby. Wniosek powinien być dostarczony do pracodawcy w formie papierowej lub elektronicznej. Dodatkowo, im później pracownik złoży wniosek o okazjonalną pracę zdalną, tym mniejsze szanse na akceptację.

Okazjonalna praca zdalna – kiedy możemy wnioskować o home office?

W uzasadnieniu projektu nowelizacji Kodeksu pracy czytamy, że przyjęta konstrukcja przepisu wskazuje, że okazjonalna praca zdalna znajdzie zastosowania w okolicznościach incydentalnych i szczególnych, uzasadnionych interesem (potrzebą) pracownika. Podano dwa przykłady wykorzystania okazjonalnej pracy zdalnej:

 • konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny, czy też
 • potrzeba wyjazdu do innej miejscowości (poza stałe miejscem wykonywania pracy) w celu załatwienia spraw osobistych – które będą jednoczesne umożliwiać pracownikowi które będą jednoczesne umożliwiać pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.

Niezależnie od specyfiki okazjonalnej pracy zdalnej, na pracodawcy nadal będzie spoczywał obowiązek zapewnienia pracownikowi w jej trakcie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, analogicznie do pozostałych przypadków pracy zdalnej. Natomiast pracownik wykonując okazjonalną pracę zdalną, za każdym razem powinien wykonywać ją bez przeszkód. Musi też złożyć oświadczenie o bezpiecznych i higienicznych warunkach na stanowisku pracy zdalnej.

  Czy pracodawca może odmówić okazjonalnej pracy zdalnej?

  Pracodawca nie musi zaakceptować wniosku o pracę zdalną, zwłaszcza jeśli organizacja pracy lub rodzaj pracy nie pozwala na jej wykonywanie w trybie zdalnym i to bez przedstawiania żadnego argumentu przeciw. Ten przepis dotyczy jednak regularnej i hybrydowej pracy zdalnej. Ustawodawca znów nie precyzuje czy zapis dotyczy również okazjonalnej pracy zdalnej, choć to wydaje się logiczne.

  Kiedy okazjonalna praca zdalna wejdzie w życie?

  Przepisy zawarte w znowelizowanym Kodeksie Pracy mają weszły w życie od 7 kwietnia 2023 roku.

  Listen on Spreaker.
  Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  Podziel się opinią
  Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
  Czytaj więcej