Nowe urlopy od 26 kwietnia 2023! Dla kogo ile wolnego od pracy?

2023-04-26 12:48
nowe urlopy 2023
Autor: gettyimages Nowe urlopy w 2023 obowiązują od 26 kwietnia. Zmiany przewidziała nowelizacja kodeksu pracy

Nowe urlopy obowiązują od 26 kwietnia. To efekt nowelizacji kodeksu pracy. Jakie zmiany w urlopach od 2023? Chodzi dokładnie o dłuższy urlop rodzicielski oraz 2 nowe urlopy - urlop opiekuńczy i urlop z powodu tzw. siły wyższej. Na jakich zasadach można korzystać z dodatkowych dni urlopu? Wyjaśniamy.

Spis treści

  1. Dłuższy urlop rodzicielski w 2023
  2. 2 nowe urlopy w 2023
  3. 5 dodatkowych dni urlopu opiekuńczego
  4. 2 dodatkowe dni urlopu z powodu siły wyższej
  5. Od kiedy nowe urlopy?

Nowe przepisy mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw unijnych: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa rodzicielska oraz work-life balance).

W efekcie tych zmian nowy kodeks pracy przewidział m.in. wydłużenie urlopu rodzicielskiego oraz 2 zupełnie nowe urlopy w 2023.

Dłuższy urlop rodzicielski w 2023

Nowe przepisy zakładają dłuższy urlop rodzicielski. Obecnie wynosi on 32 tygodnie i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie.

2 nowe urlopy w 2023

Dzięki zmianie przepisów pracownicy zyskają prawo do dodatkowego urlopu. Nowy Kodeks prac przewiduje 2 nowe urlopy:

  • 5 dni urlopu opiekuńczego
  • 2 dni urlopu od siły wyższej

Te dwa nowe rodzaje urlopu pozwolą na wydłużenie dni wolnych o 7 dni. Nowe urlopy nie będą jednak w pełni płatne.

5 dodatkowych dni urlopu opiekuńczego

Urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym ma być bezpłatny i udzielany na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Celem tego urlopu ma być zapewnienie osobistej opieki dziecku, albo innemu członkowi rodziny pozostającemu we wspólnym gospodarstwie domowym, który wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Dni wolne wliczą się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do tej pory prawo do 2 dni opieki (urlop płatny) mieli tylko rodzice lub opiekunowie małoletnich dzieci. Teraz z urlopu opiekuńczego będzie mogło skorzystać szersze grono pracowników.

2 dodatkowe dni urlopu z powodu siły wyższej

W nowym Kodeksie przewidziano nowy urlop z powodu działania siły wyższej. Chodzi tu np. o ważne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem. Z powodu siły wyższej przysługuje nam urlop w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Pracownik będzie mógł skorzystać z tego urlopu w przypadku pilnych spraw rodzinnych, wypadku, zalania mieszkania itp.

Pracodawca nie będzie mógł tego urlopu odmówić pracownikowi. Za czas zwolnienia z pracy z powodu siły wyższej pracownik zachowa prawo do 50% wynagrodzenia.

Resort rodziny i polityki społecznej przewiduje, że zarówno z urlopu opiekuńczego, jak i zwolnienia spowodowanego siłą wyższą skorzysta 10% uprawnionych (ok. 1,04 mln).

Od kiedy nowe urlopy?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Publikacja nastąpiła 4 kwietnia, a więc przepisy znowelizowanego kodeksu pracy wchodzą w życie 26 kwietnia 2023 roku.

Źródło: PAP

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej