Tysiące chętnych na Bezpieczny Kredyt 2%. Jak szybko złożyć wniosek i dostać kredyt hipoteczny na mieszkanie dla młodych

2023-07-10 6:20
Bezpieczny kredyt 2 procent - banki i wnioski
Autor: getty images Już pierwszego dnia do sześćiu banków udzielających Bezpiecznego Kredytu 2% zgłosiło się kilkanaście tysięcy chętnych. Jak wygląda procedura kredytowa w tych bankach?

Już do południa 3 lipca 2023 r., czyli pierwszego dnia, w którym można wnioskować o Bezpieczny Kredyt 2% na pierwsze mieszkanie dla młodych, do pierwszych sześciu banków, które już udzielają takich kredytów z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zgłosiło się ponad 10 tys. chętnych.

Spis treści

  1. Bezpieczny Kredyt 2%: tak się załatwia w banku
  2. Bezpieczny kredyt: ile policzy sobie bank
  3. Bezpieczny kredyt hipoteczny: kalkulator wyliczy
  4. Bezpieczny kredyt 2%: co z dopłatami
  5. Bezpieczny kredyt, a zdolność kredytowa
  6. Bezpieczny kredyt, a wkład własny
  7. Bezpieczny kredyt: od września zaoszczędzisz na podatku

W poniedziałek BGK poinformował, że umowy o współpracy w zakresie „Bezpiecznego kredytu" podpisało sześć banków: Alior, Pekao, PKO BP, BPS, SGB-Bank i VeloBank. Banki te mogą dokonywać dopłat do oprocentowania a także udzielać gwarancji wkładu własnego.

Bezpieczny Kredyt 2%: tak się załatwia w banku

Cała procedura w banku będzie wyglądała tak jak przy udzielaniu zwyczajnego kredytu hipotecznego. Doradca bankowy poprosi o skompletowanie dokumentów opisanych w wewnętrznych procedurach banku (np. potwierdzających sytuację finansową, źródło dochodu, informacje o kredytowanej nieruchomości). Z tą różnicą, że osoby zainteresowane bezpiecznym kredytem zostaną poproszone o wypełnienie dodatkowych formularzy w opracowanym przez dany bank wniosku kredytowym. Cała reszta – czyli proces zakwalifikowania do programu – będzie się już dalej odbywał bez udziału wnioskodawcy.

Jak poinformował Paweł Jurek, rzecznik prasowy Banku Pekao, poza typowym kompletem dokumentów wymaganych przy wniosku o dowolny kredyt hipoteczny, klienci dodatkowo składają jedynie oświadczenie (na druku BGK) o spełnieniu warunków o udzielenie Bezpiecznego kredytu oraz podpisują dokument potwierdzający, że zapoznali się z warunkami jego uzyskania i dopłat do rat.

Jeśli wnioskujący o kredyt nie posiada wkładu własnego w wysokości 20 proc., składa dodatkowo wniosek o udzielenie gwarancji spłaty części kredytu przez BGK.

Przeczytaj: Sejm zmieni jeden przepis i nowe mieszkania u deweloperów będą od razu tańsze o 100 tysięcy złotych!

Bezpieczny kredyt: ile policzy sobie bank

Banki przypominają, że dopłata do oprocentowania nie zdejmuje z kredytobiorcy całkowicie ryzyka kredytowego. Bank PKO BP przypomina wnioskującym o Bezpieczny kredyt, że kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej. W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie oprocentowania, wysokość raty może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie bieżącego wskaźnika WIBOR.

Dla przykładowego kredytu Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo Bezpiecznego kredytu 2% w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,96%.

Przyjęto następujące założenia.

Okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 290 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 96,3%, oprocentowanie stałe przez pierwsze 5 lat: 7,14%/rok, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 5,97%/rok, marża 2%, obniżenie oprocentowania o 0,83 p.p., następnie na drugi 5 letni okres oprocentowanie stałe 8,95%, na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 6,95%/rok i marża 2%, a następnie oprocentowanie zmienne 8,95%/rok (od 11. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 6,95%/rok z dnia 30.06.2023 r. i marża 2%.

Całkowity koszt kredytu  219 581,56 zł, w tym prowizja za udzielenie kredytu 1,7%, tj. 4 930 zł, opłata prowizyjna dla BGK za udzielenie gwarancji 490,86 zł; odsetki 207 941,70 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 800 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł.

Całkowita kwota do zapłaty 509 581,56 zł, płatna w 300 ratach: malejących w okresie stosowania dopłat oraz ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po tym okresie, przy czym pierwsza rata malejąca z dopłatą wyniesie 1 483,09 zł, od 11. roku raty annuitetowe (równe) wyniosą po 1 760,66 zł i ostatnia rata wyniesie 1 704,78 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Minimalny okres spłaty to 15 lat.

Z kolei w VeloBanku przyznanie kredytu oraz wszystkie procedury związane z ubieganiem się o środki złożą w zdalnie, bez potrzeby wychodzenia z domu. Podobnie jak w przypadku oferty standardowego kredytu hipotecznego, bank przygotował kredyt „z kanapy”, który wymaga pojawienia się w placówce jedynie w celu podpisania umowy kredytowej.

VeloBank nie pobierze od klientów prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego przy skorzystaniu jednocześnie z ubezpieczenia do kredytu hipotecznego VeloBezpieczny dostępnego w ofercie banku oraz rachunku VeloKonto wraz z dodatkowymi warunkami (wpływ środków w kwocie min. 3 tys. zł z dostępem do bankowości internetowej oraz wyrażoną zgodą na e-korespondencję). VeloBank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu. Klienci korzystający z oferty Bezpiecznego kredytu 2% w VeloBanku mogą sfinansować do 100% wartości nieruchomości. Wkład własny nie jest wymagany, ale w przypadku jego braku, zostanie objęty gwarancją BGK. Za udzielenie gwarancji klient ponosi koszt prowizji w wysokości 1% od kwoty udzielonej gwarancji. Jeżeli klient ma wkład własny, to zgodnie z przepisami ustawy, wkład ten nie może być wyższy niż 200 tys. zł.

Bezpieczny kredyt hipoteczny: kalkulator wyliczy

VeloBank udostępnia także na swojej stronie internetowej narzędzie do obliczania szacunkowej raty kredytu, co umożliwia poznanie jego całkowitego kosztu oraz zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o produkcie. Kalkulator obejmuje również ofertę w ramach Bezpiecznego kredytu 2%.

Pojawiły się już jednak także kalkulatory niezwiązane z konkretnym bankiem, gdzie można wyliczyć hipotetyczny kozt kredytu i wysokość rat. Taki kalkulator jest np. na portalu Rankomat oraz TotalMoney.

Dzięki nim można będzie porównać ofertę z różnych banków – na razie sześciu, ale wiadomo że wkrótce umowy z BGK na obsługę programu i udzielanie Bezpiecznego kredytu zawrą także inne banki.

Bezpieczny kredyt 2%: co z dopłatami

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą dopłaty do oprocentowania takiego kredytu będą obejmowały pierwsze 120 rat. W ramach kredytu będą stosowane raty malejące, w których część kapitałowa jest co miesiąc taka sama, natomiast spada wartość odsetek. Kwota dopłaty w danym miesiącu obniża wartość raty o wysokość dopłaty.

Jak obliczana jest wysokość dopłaty? Bank udzielający kredytu będzie wyliczał wysokość dopłaty jako różnicę pomiędzy średnim oprocentowaniem nowych kredytów ze stałą stopą procentową, skorygowaną o współczynnik mający odzwierciedlać składnik marży (projekt ustawy zakłada współczynnik na poziomie 0,9), a oprocentowaniem kredytu na poziomie 2%.

Służy do tego specjalny wzór, który jest określony w ustawie.

Wykorzystywany będzie do tego wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej. Ustali go Bank Gospodarstwa Krajowego, jako iloczyn współczynnika 0,9 i obliczonej na podstawie informacji banków kredytujących średniej ważonej oprocentowania kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, udzielonych w danym kwartale przez te banki na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie ogłaszał na swojej stronie internetowej wysokość wskaźnika po 45 dniach od zakończenia każdego kwartału. Wysokość wskaźnika będzie obowiązywała od kolejnego dnia po jego ogłoszeniu do dnia kiedy zostanie określony nowy wskaźnik.

Bezpieczny kredyt, a zdolność kredytowa

Jak wiadomo, w czerwcu 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła skierowaną do banków nowelizację Rekomendacji S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Banki, które przystąpiły lub przystąpią w przyszłości do rządowego programu, oceniając zdolność kredytową wnioskodawców powinny uwzględniać specyfikę takiego programu. Dzięki decyzji KNF zdolność kredytowa osób starających się o swoje pierwsze mieszkanie czy dom jednorodzinny zwiększy się nawet o 30-40%.

Bezpieczny kredyt, a wkład własny

Przypomnijmy też, że Bezpieczny kredyt 2% wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. Zgodnie z przepisami ustawy, wkład ten nie może być jednak wyższy niż 200 tys. zł. Istnieje jednak możliwość udzielenia gwarancji wkładu własnego poprzez połączenie z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”, oferowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To narzędzie dodatkowo ułatwiające dojście do własności pierwszego domu lub mieszkania.

W przypadku chęci skorzystania z gwarancji BGK, suma tej gwarancji oraz wkładu własnego nie może przekraczać 200 tys. zł oraz nie może przekroczyć 20% całkowitej kwoty wydatków, na które jest udzielany kredyt. Zabezpieczenie kredytu gwarancją odbywać się będzie wraz z podpisaniem umowy bezpiecznego kredytu. Tu także papierologia została ograniczona do minimum – wypełniony wniosek o gwarancję będzie stanowił załącznik do wniosku o sam kredyt.

Bezpieczny kredyt: od września zaoszczędzisz na podatku

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapewniając, że dla nikogo nie zabraknie dopłat do oprocentowania kredytu radzi kupującym mieszkanie na rynku wtórnym, by poczekali z zawarciem umowy kupna do przełomu sierpnia i września. Wtedy bowiem według jego wyliczeń wejdzie w życiu zwolnienie takiej transakcji z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Sam podatek to kwota rzędu kilkunastu tysięcy złotych, a przepisy ustanawiające zwolnienie są wciąż jeszcze w toku procedury legislacyjnej.

Zobacz też: Patodeweloperka Warszawa. I tak niestety buduje się w Warszawie

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej