Rozporządzenie o wyrobach budowlanych już obowiązuje

2004-11-29 17:57
Znak CE
Autor: GettyImages Znak CE - co oznacza? Znakowanie wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu jest obowiązkowe

11 października 2004 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Dotychczas obowiązywały regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998 w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728), wydane na podstawie art. 10 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Przepisy art. 10 ustawy – Prawo budowlane zastąpiono ustawą o wyrobach budowlanych.
W myśl tej ustawy wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeśli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych i jest oznakowany znakiem budowlanym.
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, który ma siedzibę na terytorium naszego kraju, dokonał oceny zgodności i wydał (na swoją wyłączną odpowiedzialność), krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.

Od tego czasu rozporządzenie było nowelizowane:

Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej