Prawo geodezyjne i kartograficzne – zmiany od 31 lipca 2020

2020-07-14 16:17
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
Autor: Głowny Urząd Geodezji i Kartografii Nowe przepisy w Prawie geodezyjnym i kartograficznym m.in. dają bezpłatny dostęp geodetom i inwestorom do wielu informacji

Nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne znosi część opłat i wprowadza opłaty ryczałtowe za udostępnienie niektórych danych geodezyjnych. Od 31 lipca będzie obowiązek ustanawiania kierownika prac geodezyjnych. Ponadto ustawa likwiduje wiele ograniczeń i barier biurokratycznych, które dotychczas wydłużały proces przygotowawczy inwestycji budowlanych.

Prawo geodezyjne i kartograficzne od 31 lipca 2020

Nowe przepisy w Prawie geodezyjnym i kartograficznym (pełna nazwa to USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz.U. 2020 poz. 782) wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2020. To oznacza, że z tym dniem:

 • zaczynają obowiązywać ryczałtowe opłaty za materiały do prac geodezyjnych wg poniższych stawek:
  do 1 ha – 100 zł
  1-10 ha – 100 zł oraz dodatkowo 10 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 1 ha
  powyżej 10 ha - 190 zł oraz dodatkowo 5 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha;
 • w każdej chwili można rozpocząć prace geodezyjne, na dokonanie wymaganego zgłoszenia pracy jest 5 dni;
 • organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zostały zobligowane do bezzwłocznego przekazywania danych ze swoich zasobów;
 • nie ma wymogu zgłaszania tyczeń obiektów budowlanych (budynków oraz sieci uzbrojenia terenu) do starosty oraz z konieczności przekazywania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • będzie bezpłatna (do tej pory możliwa tylko na wniosek i za opłatą) dostępność osnowy geodezyjnej online na stronie www.geoportal.gov.pl: dane topograficzne (BDOT10k), ortofotomapa, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, dane o osnowach geodezyjnych, podstawowe dane o działkach i budynkach;
 • usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków;
 • wprowadza się obowiązek ustanawiania kierownika prac geodezyjnych, legitymującego się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania każdej z prac geodezyjnych;
 • mniej formalności wymaganych przez starostwa powiatowe od geodetów, co pozwoli im szybciej uzyskiwać potrzebne materiały.

3 nowe definicje w Prawie geodezyjnym i kartograficznym

Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadza nowe definicje „mapy do celów projektowych”, „geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych”, oraz "czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa", które jednocześnie zmieniają treść Prawa budowlanego. Poniżej definicje wprost z ustawy:

 • Mapa do celów projektowych – opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych – rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

 • Czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa - wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej (przepis art. 2 pkt 2a upgik).

W nowelizacji pojawia się ponadto obowiązek prowadzenia baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla obszaru całego kraju.

W ramach procedury weryfikacji wyników prac geodezyjnych sprawdzana ma być również spójność zbiorów danych przekazanych przez wykonawcę prac z prowadzonymi przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej bazami danych. Określono maksymalny termin weryfikacji wyników prac geodezyjnych przez organy administracji geodezyjnej szczebla powiatowego na 7-20 dni roboczych.

Wiarygodność dokumentacji geodezyjnej wykorzystywanej w procedurach rozpoczęcia i zakończenia procesu inwestycyjnego (szczególnie granice nieruchomości, uzbrojenie terenu czy usytuowanie obiektów budowlanych) jest bardzo istotna dla inwestora w ustaleniu prawa do przeznaczenia nieruchomości na cele budowlane oraz obszaru oddziaływania planowanego obiektu budowlanego.

Ważna zmiana w prawie geodezyjnym - kierownik prac geodezyjnych obowiązkowy

Do tej pory kierownika prac geodezyjnych trzeba było powołać tylko wtedy, gdy poszczególne czynności składające się na te prace nie były realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się uprawnieniami zawodowymi.

Nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadza obowiązek ustanowienia przy wykonywaniu każdej z prac geodezyjnych lub prac kartograficznych kierownika z uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii. W zgłoszeniu prac należy wskazać jego dane identyfikacyjne w tym numer uprawnień zawodowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej