Odśnieżanie dachów. Uwaga na kary za nieodśnieżanie dachu

Odśnieżanie dachów. Uwaga na kary za nieodśnieżanie dachu
Autor: Getty Images

Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Obowiązek odśnieżania dachu jest opisany w Prawie budowlanym, a nadzór budowlany i straż miejska przywiązują dużą wagę do odśnieżania dachów zimą.

Ważnym obowiązkiem właścicieli i zarządców nieruchomości jest odśnieżanie dachów budynków. Śnieg zalegający na powierzchni dachu może negatywnie wpłynąć na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury. Śnieg zalegający na dachu może również stanowić zagrożenie dla przechodniów oraz samochodów poruszających się po drogach osiedlowych. Z tego powodu Prawo budowlane nakłada obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnej kontroli stanu technicznego dachu oraz całego budynku.

Podobnie spadające sople czy nawisy śnieżne zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. Dlatego tak ważne jest odśnieżanie dachów zimą, do czego nadzór budowlany i straż miejska, policja przywiązują dużą wagę.

CZY WIESZ, ŻE

Jeden metr kilkunastocentymetrowej warstwy śniegu (często mokrego lub zlodowaciałego) może ważyć nawet kilkaset kilogramów. GUNB podaje następujące parametry:

  • świeży śnieg - 1 kN/m3,
  • kilka godzin lub dni po opadach - 2 kN/m3,
  • kilka tygodni lub miesięcy po opadach - 2,5-3,5 1 kN/m3,
  • mokry - 4 kN/m3.

Takiego dodatkowego obciążenia może nie wytrzymać konstrukcja dachu.

Odśnieżanie dachu - jakie kary?

Zaniechanie obowiązku odśnieżania dachu jest karane mandatem, można też z tego powodu nawet trafić do więzienia (do roku pozbawienia wolności). Wysokość mandatu może wynieść 500 zł. Wystawić mandat może zarówno straż miejska, jak i inspektor nadzoru budowlanego. W przypadku, gdy zajdzie podejrzenie nienależytego stanu technicznego budynku, inspektor nadzoru budowlanego może dodatkowo skierować sprawę do sądu.

Policja również ma prawo ukarać właściciela lub zarządcę nieruchomości karą do 1000 zł. Jeśli właściciel odmówi zapłacenia kary za nieodśnieżony dach policja może skierować sprawę do sądu, a wtedy mandat może wynieść do 5000 zł.

Nieusuwanie sopli także może zostać ukarane mandatem od 20 do 500 zł.

CZY WIESZ, ŻE

Obowiązek bezpiecznego użytkowania obiektu nakłada art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane.

Wysokość kar określa art. 93 pkt 8 ustawy − Prawo budowlane i art. 91a ustawy − Prawo budowlane.

Kto może odśnieżać dach

Osoba odśnieżająca dach musi mieć aktualne szkolenie bhp, w zakresie którego były zagadnienia dotyczące odśnieżania dachów oraz ważne badanie lekarskie, które potwierdza jego zdolność do wykonania takiego zadania i dopuszcza go do pracy na wysokości. Warto przy tym przypomnieć, że osoby które wykonują prace na wysokości do 3 metrów powinny przechodzić takie badania co 3-5 lat, a powyżej tej wysokości co 2-3 lata. O ile pracownik ma powyżej 50 lat, takie badania musi przechodzić co roku.

Na pewno do odśnieżania dachu nie wolno wysyłać kobiet w ciąży, którym na wysokości (chyba że w miejscach bezpiecznych, gdzie nie ma potrzeby stosować środków ochrony osobistej) w ogóle nie wolno pracować. Dotyczy to również osób, które nie ukończyły 18 roku życia - mają zakaz pracy na wysokości powyżej 3 metrów.

WAŻNE

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Może zostać również wprowadzony natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

Odśnieżanie dachu a bhp

Za pracę na wysokości uznaje się już czynności wykonywane co najmniej 1 m nad poziomem ziemi (lub każdego innego podłoża). Miejsca pracy na wysokości powinny być zabezpieczone balustradami lub poręczami ochronnymi. Jeżeli ze względów technologicznych takie zabezpieczenie jest niemożliwe, a tak na pewno jest na dachu, osoby na nim pracujące muszą bezwzględnie zostać wyposażone w środki ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości.
Rodzaj takiego sprzętu powinien zostać starannie dobrany do konkretnych warunków, czyli należy wziąć pod uwagę kształt i stromość dachu, a także jego konstrukcję.

Wiadomo, inne zabezpieczenie będzie potrzebne do odśnieżania dachu płaskiego, gdzie nie będzie konieczności zbliżania się do jego krawędzi, ale za to można się poślizgnąć i przewrócić (tu trzeba zastosować system bezpieczeństwa uniemożliwiający spadnięcie). Inne warunki będą na stromym dachu, gdzie dla odśnieżającego nie ma żadnego podparcia (to wymaga sytemu ochrony przeznaczonego do nadawania pozycji podczas pracy na wysokości), a jeszcze inne podczas pracy wymagającej przebywania w pobliżu krawędzi, co zagraża upadkiem (system powstrzymujący spadanie).

Polecany artykuł:

Osoba odśnieżająca dach musi też mieć odpowiednią zimową odzież ochronną z rękawicami włącznie. Dobrze, żeby obuwie miało elastyczne podeszwy z przyczepnością do podłoża. Dodatkowo, gdy odśnieżanie (lub inne czynności wykonywane na dachu) grozi upadkiem na mokrej lub śliskiej powierzchni, głowa powinna być zabezpieczona przemysłowym hełmem ochronnych (ma spełniać wymagania normy PN-EN 397:1997).

I jeszcze ważna uwaga, wynikająca zresztą z przepisów bhp, że odśnieżanie dachu, jak i każda praca na wysokości, powinna być dobrze rozeznana (należy zdiagnozować ewentualne zagrożenia) oraz zaplanowana. To ostatnie oznacza na przykład ustalenie metody odśnieżania, wybór odpowiednich narzędzi i upewnienie się, że osoba delegowana do odśnieżania będzie się nimi umiała posługiwać w ekstremalnych „dachowych) warunkach.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej