Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 - dla kogo ile dopłaty? Jak złożyć wniosek?

2023-02-08 15:24
Dofinansowaie do fotowoltaiki 2023
Autor: Getty Images Jak złożyć wniosek o dopłaty do fotowoltaiki 2023? Ile wynosi dotacja na fotowoltaikę? Dofinansowanie do fotowoltaiki w Polsce można uzyskać z kilku źródeł, dlatego warto poznać warunki poszczególnych programów

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023 roku to propozycja dla wszystkich, którzy chcą obniżyć rachunki za prąd, a jednocześnie chronić środowisko. W Polsce dostępnych jest kilka programów, dzięki którym można otrzymać dofinansowanie na inwestycję. Ponadto ruszyła już nowa edycja programu Mój Prąd, z wyższym dofinansowaniem. Sprawdź, na jakie dopłaty do fotowoltaiki możesz liczyć. Dowiedz się jak złożyć wniosek o dopłaty do fotowoltaiki 2023?

Spis treści

 1. Nowość! Dofinansowanie do fotowoltaiki w blokach - wnioski od 1 lutego 2023
 2. Jakie dofinansowanie do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 2023?
 3. Zasady dofinansowania do fotowoltaiki w programie Mój Prąd
 4. Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 - Czyste Powietrze?
 5. Dofinansowanie do fotowoltaiki  - Czyste Powietrze z prefinansowaniem
 6. Jakie dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
 7. Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 w programach regionalnych
 8. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych?

Nowość! Dofinansowanie do fotowoltaiki w blokach - wnioski od 1 lutego 2023

Rząd 28 listopada 2022 ogłosił nowy program dotyczący dopłat do fotowoltaiki w blokach. Program skierowany jest do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Dofinansowanie ma wynieść do 50% kosztów inwestycji w fotowoltaikę. Przyjmowanie wniosków o dopłaty do fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych ruszy 1 lutego 2023. Więcej o najważniejszych założeniach nowego programu piszemy w artykule - Będą dopłaty do fotowoltaiki w blokach! Wniosek do pobrania

Jakie dofinansowanie do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 2023?

Przypomnijmy, że 15 grudnia 2022 roku ruszyła nowa edycja programu programu Mój Prąd, który powstał specjalnie po to, aby dofinansować instalacje fotowoltaiczne. Ma on na celu zwiększenie udziału fotowoltaiki w krajowej produkcji energii elektrycznej.

Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd w 2022 i 2023 roku przysługuje:

1. Wnioskodawcom rozliczającym się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing. Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

 • tylko do mikroinstalacji PV – do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł,

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:

 • do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 tys. zł,
 • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł,
 • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł,
 • do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł.

2. Wnioskodawcom rozliczającym się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing. Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

 • dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej - do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł,
 • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł,
 • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł,
 • do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł.

Wszyscy, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalację PV będą mogli złożyć uzupełniający wniosek o dofinansowanie na dodatkowe elementy, bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego. Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania.

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd na lata 2021 - 2023 został przedłużony do 31.03.2023 roku.

Zasady dofinansowania do fotowoltaiki w programie Mój Prąd

Przypomnijmy, że z dofinansowania do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 4.0 mogą skorzystać osoby, które zamontowały fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022. Osoby, które uczyniły to wcześniej i rozliczają się wg systemu net-metering, chcąc przystąpić do Programu Mój Prąd 4.0, muszą przejść na nowy system rozliczeń net-billing. Osoby, które korzystały już wcześniej ze wsparcia zewnętrznego np. Programu Czyste Powietrze uzyskają dofinansowanie z programu Mój Prąd jedynie pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej oraz przejścia na system rozliczeń net-billing.

Aby łatwiej było zrozumieć zasady programu Mój Prąd 4.0, podajemy definicje net-meteringu oraz net-billingu:

System net-metering inaczej system opustów - polega na rozliczaniu instalacji założonych do 31 marca 2022 oraz ich rozbudowy, z gwarancją utrzymania systemu przez kolejne 15 lat. Za 1 kW energii oddanej do sieci z instalacji prosument może odebrać za darmo z sieci 0,8 kW.

System net-billing - to system dla prosumentów, którzy założą instalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022. Zmiana polega na tym, że gdy instalacja produkuje więcej energii niż potrzebujemy, możemy nadwyżki wprowadzane do sieci sprzedawać po cenach hurtowych, ale za energię elektryczną z sieci zapłacimy tak jak inni odbiorcy, wg stawek rynkowych. Od 1 lipca 2022 obowiązuje nowy system rozliczania fotowoltaiki - więcej w artykułach poniżej:

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 - Czyste Powietrze?

Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu Czyste Powietrze to oferta dla tych, którzy wymienili stary piec i zamontowali mikroinstalację fotowoltaiczną przed 1 kwietnia 2022. Uwaga, program oferuje wsparcie do fotowoltaiki tylko dla tych, którzy wymienili stary piec. Osoby te mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości od 5 tys. do 9 tys. zł bez przechodzenia na mniej korzystny finansowo system rozliczeniowy typu net-billing. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest terminowe złożenie wniosku, czyli przed upływem 6 miesięcy od poniesienia pierwszych wydatków inwestycyjnych.

Reasumując, program Czyste Powietrze ma na celu likwidację tzw. kopciuchów i zachęcenie do termomodernizacji domów, a jedynie dodatkowo można starać się o dofinansowanie do fotowoltaiki.

Dodajmy, że w programie Czyste Powietrze aktualnie można otrzymać dotacje w wysokości:

 • do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • 37 000 zł dla poziomu podwyższonego,
 • 69 000 zł dla najwyższego poziomu.

Kwota dofinansowania jaką można uzyskać na powietrzną pompę ciepła o podwyższonej klasie energetycznej A+ wynosi 14 100 zł (wraz z dokumentacją), dodając do tego 5 tys. zł na fotowoltaikę, dofinansowanie pompa + fotowoltaika wyniesie ponad 19 000 zł. Jednak najpierw trzeba ponieść koszt całej inwestycji, a dopiero potem starać się o dofinansowanie.

Od 3 stycznia 2023 roku w programie wchodzą nowe rozwiązania, czyli:

 • podwyższenie progów dochodowych,
 • podniesienie kwoty wsparcia finansowego,
 • próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tys. zł,
 • przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 zł do 2651 zł w gosp. jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 tys. zł do 99 tys. zł.

Dofinansowanie do fotowoltaiki  - Czyste Powietrze z prefinansowaniem

To program, który uzupełnia Czyste Powietrze i zakłada wymianę źródła ciepła czy termomodernizację budynku z możliwością przedpłaty dla rodzin o niższych dochodach. Czyste Powietrze Plus od dotychczasowych zasad Czystego Powietrza różni się przede wszystkim tym, że będzie można uzyskać w szybkim czasie prefinansowanie do 50% kwoty objętej programem. Aby otrzymać przedpłatę niezbędne jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski można składać od 15 lipca.

Wszystkie dotychczasowe limity na pompy ciepła, kotły gazowe, kotły na pellet, fotowoltaikę czy termomodernizację nie zmieniają się. W nowym programie zmienia się tylko ogólna kwota, jaką można otrzymać oraz czas, kiedy jest wypłacane dofinansowanie do wymiany kopciucha, fotowoltaiki i termomodernizacji. W przypadku tego programu również można uzupełniająco skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki w wysokości od 5 tys. do 9 tys. zł.

Ile dofinansowania w programie Czyste Powietrze Plus?

 • do 30 tys. zł - to podstawowy poziom dofinansowania, dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł,
 • do 37 tys. zł - to podwyższony poziom dofinansowania – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od 25 stycznia 2022 osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych mogą otrzymać nawet do 90% wsparcia.

Czytaj więcej:

Jakie dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Przypomnijmy, że ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. W przypadku tego programu chodzi o odliczenie od podatku kosztów poniesionych na termomodernizację budynku, w tym również na fotowoltaikę. Ulgę można odliczać od dochodu przez 6 lat.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opłacający podatek PIT: podatku liniowego (19%), skali podatkowej (17% i 32%) lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Maksymalnie można odliczyć 53 000 zł. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione wydatki osobno.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 w programach regionalnych

Warto wiedzieć, że oprócz programów dopłat do pomp ciepła ogólnopolskich, działają też programy regionalne. Programów wsparcia dla tego typu inwestycji jest naprawdę dużo, ale dofinansowanie na fotowoltaikę od gmin to często dość karkołomna droga. Dlatego też, warto dokładnie zapoznać się z zasadami programu, gdyż w tym przypadku warunki skorzystania z dofinansowań bywają bardzo restrykcyjne i skomplikowane.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych?

Wniosek o to dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0 można składać wyłącznie w wersji elektronicznej – przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Do złożenia wniosku potrzebujemy podpisu elektronicznego, a więc musimy mieć profil zaufany. Wnioski w wersji papierowej nie są przyjmowane.

W programie Czyste Powietrze wnioski można składać w tzw. urzędzie lub w wersji elektronicznej (podobnie jak w przypadku programu Mój Prąd).

Instrukcja dla wniosków o dofinansowanie Czyste Powietrze w formie dotacji (bez prefinansowania):

 • Wniosek należy pobrać z Portalu Beneficjenta na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW.
 • Trzeba posiadać adres e-mail, który zostanie użyty do założenia konta na Portalu Beneficjenta.
 • Pomoc przy zakładaniu konta na Portalu Beneficjenta dostępna jest w bazie wiedzy na Portalu Beneficjenta.

Instrukcja dla wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem Czyste Powietrze Plus:

 • Wniosek wypełnia się w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).
 • W tym celu należy utworzyć konto i zalogować się na stronie internetowej gwd.nfosigw.gov.pl
 • Trzeba posiadać adres e-mail, który zostanie użyty do założenia konta w GWD.
 • Pomoc przy zakładaniu konta i wypełnianiu wniosku o dofinansowanie dostępna jest w Instrukcji wypełniania wniosku.

Jeżeli chodzi o dofinansowanie dla rolników i programy regionalne wnioski należy składać w urzędach gmin.

Listen to "Fotowoltaika na wynajem - prosty sposób na niższe rachunki za prąd. POGADANE ZBUDOWANE" on Spreaker.

Źródło: czystepowietrze.eu, gov.pl, redakcja Muratorplus

Czy inflacja w Polsce wzrośnie jeszcze bardziej? Na jakim poziomie się zatrzyma?

Posłuchaj podcastu i dowiedz się więcej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej