Czego nie wolno na L4? Tak można stracić chorobowe z ZUS

2024-04-09 16:49
Co można robić na L$
Autor: Szymon Starnawski Czy na L4 wolno pracować?

Każda pracująca osoba opłacająca składkę chorobową ma prawo do zaświadczenia lekarskiego, czyli L4. Niektóre schorzenia, często spowodowane wypadkami, nie kończą się jednak w tydzień, a ciągną się miesiąc i dłużej. Co wolno robić na L4? Czy na L4 trzeba być w domu, czy można wychodzić? Czy można pracować na L4?

Spis treści

  1. Co można robić na L4?
  2. Czy na zwolnieniu lekarskim trzeba być w domu?
  3. Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjść do sklepu czy restauracji?
  4. Czy na L4 wolno pracować?
  5. Kto kontroluje pracownika na L4?
  6. Ile wynosi zasiłek chorobowy?
  7. Czy można stracić chorobowe?

Czasami nie ma innego wyjścia i trzeba pójść na zwolnienie. W okresach zwiększonej liczby zachorowań czasami trudno się dostać do lekarza. Jeśli chory trafi do lekarza nie w dniu kiedy po raz pierwszy nie był obecny w pracy może otrzymać L4 w kolejnych dniach z datą zwrotną, ale nie dłuższą niż 3 dni. Pracownik musi powiadomić osobiście lub przez inną osobę fakt otrzymania zwolnienia lekarskiego. Ma na to 48 godzin.

Co można robić na L4?

To co można robić podczas zwolnienia zależy od wpisanego przez lekarza kodu. Jeżeli we wskazaniach lekarskich zostanie zapisana cyfra "1", to chory nie może opuszczać domu, poza wizytą u lekarza, w aptece lub pobytem w szpitalu. Recepta od lekarza jest w takim wypadku ważnym dokumentem, gdyż chory ma obowiązek wykupienia przepisanych przez lekarza leków i może w razie potrzeby pójść po nie do apteki w każdym momencie. W przypadku gdy w zaleceniach lekarskich jest wpisana cyfra "2" chory nie musi być cały czas w domu i może wyjść do sklepu czy na spacer. W wielu schorzeniach i rehabilitacji szczególnie ta druga czynność jest bardzo wskazana i ma znaczenie dla poprawy zdrowia.

W czasie zwolnienia niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac remontowych, ogrodniczych przy domu, zarobkowych a także nie można wyjechać, np. na wypoczynek.

Czy na zwolnieniu lekarskim trzeba być w domu?

Przebywanie w domu jako zalecenie lekarskie jest oznaczone na zwolnieniu cyfrą „1”. W takim wypadku przebywanie poza miejscem zamieszkania jest zabronione pod karą utraty świadczenia. Jedynym zwolnieniem z tego obowiązku jest wizyta u lekarza i w aptece w związku z wykupieniem recepty wystawionej przez lekarza. Jeśli podczas trwania leczenie nastąpią przesłanki do zmiany miejsca pobytu, wymuszone potrzebą skorzystania z opieki innej osoby, np. z rodziny w jej miejscu zamieszkania trzeba o tym powiadomić płatnika świadczeń, czyli pracodawcę lub ZUS wraz z przekazaniem adresu pod którym chory będzie po zmianie dostępny.

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjść do sklepu czy restauracji?

Zwolnienie z kodem „2” jako zalecenie lekarskie dopuszcza spacer i wyjście do sklepu, pod czym należy także rozumieć możliwość skorzystania z baru lub restauracji. Nie wszyscy przecież stołują się w domu. Nie wolno natomiast uczestniczyć w spotkaniach rodzinnych, uroczystościach i innych tego typu imprezach.

Czy na L4 wolno pracować?

Na zwolnieniu lekarskim nie wolno pracować. Nie można pracować dla pracodawcy, u którego jest się zatrudnionym, a tym bardziej wykonywać pracy dodatkowej. Dotyczy to nie tylko przychodzenia do pracy, ale także pracy zdalnej. Jeśli chory poczuł się już lepiej i chce wrócić do pracy nie może tego zrobić samowolnie. Musi otrzymać pozwolenie na skrócenie zwolnienia i powrotu do pracy od lekarza. Formalnie może to być lekarz wystawiający zwolnienie lub orzecznik ZUS. Kiedyś wystawienie takiego dokumentu przez lekarza, który wypisał zwolnienie nie było trudne, ale odkąd zwolnienia są wystawiane w formie elektronicznej próba takiej weryfikacji w dokumencie cyfrowym może zostać uznana za niezgodną z prawem (poprawie podlegają jedynie błędy formalne, językowe). Obecnie więc skrócić zwolnienie może lekarz orzecznik ZUS.

Jeśli osoba przebywała na zwolnieniu dłużej niż 30 dni musi przejść badania kontrolne, które potwierdzą zdolność do pracy. Skierowanie wystawia pracodawca. Jeśli pracownik odmówi wykonania takich badań nie może wrócić do pracy. Zagrożone jest to utratą pracy i wypowiedzeniem umowy przez pracodawcę.

Kto kontroluje pracownika na L4?

Kontrolę może przeprowadzić ZUS, a także pracodawca w przypadku, kiedy zatrudnia więcej niż 20 pracowników. W zeszłym roku skontrolowano pond 450 zwolnień lekarskich. Kontroluje się czy zwolnienie jest właściwie wykorzystywane na poprawę zdrowia oraz poprawność wystawienia zwolnienia. Ustala się czy na zwolnieniu pracownik nie wykonuje zleceń dla innych pracodawców, nie korzysta z wyjazdu wypoczynkowego, nie wykonuje intensywnych prac w domu i ogrodzie, np. remontu. Pracodawca a także ZUS ma prawo skontrolowania osoby przebywającej na zwolnieniu, poprzez śledzenie jej aktywności na profilach społecznościowych. Kontrolę w imieniu pracodawcy może przeprowadzać inna osoba, ale musi mieć to zlecenie potwierdzone na piśmie.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pierwsze 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (pracownikom 50+ przez 14 dni) i zasiłek chorobowy wypłacany po przekroczeniu tych limitów przez ZUS wynosi w większości przypadków 80% podstawy wymiaru. Za podstawę wymiaru rozumie się średnie miesięczne wynagrodzenie, jakie pracownik uzyskał w ciągu 12 miesięcy do dnia pierwszego w ciągu roku zwolnienia lekarskiego (jeśli pracował krócej niż rok, to za pełne kalendarzowe miesiące pracy).

Czy można stracić chorobowe?

Pracownik utraci świadczenie w przypadku jeśli kontrola pracodawcy lub ZUS stwierdzi nie zastosowania się do zaleceń lekarskich na zwolnieniu, np. wykonywał pracę zarobkową, remontował dom, wyjechał na wakacje.

Prawo do świadczenia nie przysługuje także gdy:

  • niezdolność do pracy wystąpiła w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, stwierdzonych prawomocnym wyrokiem,
  • niezdolność spowodowało nadużycie alkoholu, co lekarz stwierdza na zaświadczeniu lekarskim umieszczając kod „C”,
  • udowodniono sfałszowanie zwolnienia.

Najdroższe pałace na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Zobacz zdjęcia

Ocieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych. Szkoła budowania
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej