Podwyżka renty socjalnej 2024 - ile wynosi renta socjalna netto? Kiedy podwyżka renty socjalnej do minimalnego wynagrodzenia?

2024-04-08 12:00
ZUS renta socjalna 2024
Autor: ZUS Jaka podwyżka renty socjalnej w 2024 roku?

W marcu 2024 roku renta socjalna została zwaloryzowana i jest wyższa. To nie koniec. Aktualnie trwają prace nad nowelizacją ustawy zwiększającej kwotę renty socjalnej z 1588,44 zł brutto do poziomu płacy minimalnej. Czy będzie zrównanie renty socjalnej z minimalnym wynagrodzeniem jeszcze w tym roku? Kto pobiera rentę socjalną i jakie warunki musi spełnić? Jakie są nowe zasady jej przyznawania?

Spis treści

  1. Kto pobiera rentę socjalną i jakie warunki musi spełniać?
  2. Na jaki okres może być przyznana renta socjalna?
  3. Czy renta socjalna może być łączona z innymi świadczeniami?
  4. Ile wynosi renta socjalna netto od 1 marca? Waloryzacja
  5. Czy renta socjalna będzie jeszcze wyższa w 2024? Najnowsze informacje
Szkoła Budowania: Instalacja grzewcza

Kto pobiera rentę socjalną i jakie warunki musi spełniać?

Rentę socjalną wypłacaną co miesiąc przez ZUS otrzymują osoby częściowo lub całkowicie niezdolne do podjęcia pracy. Renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim: po ukończeniu 18. roku życia lub 16 lat przez kobiety, jeśli wstąpiły w związek małżeński.

Niezdolność do pracy stwierdza orzecznik lub komisja lekarska ZUS. W przypadku renty socjalnej niezdolność do pracy powinna nastąpić w wyniku choroby lub wypadku przed ukończeniem 18 lat lub w trakcie nauki szkole, także w szkole wyższej, nie później jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jak również później podczas kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej, studiach doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Na jaki okres może być przyznana renta socjalna?

Renta socjalna może być przyznana na stałe w przypadku braku rokowań na poprawę zdrowia i osiągnięcie przez osobę zdolności do pracy lub czasowo, w przypadku stwierdzenia możliwości poprawy zdrowia; maksymalny czas przyznania renty socjalnej na czas określony wynosi 5 lat.

Czy renta socjalna może być łączona z innymi świadczeniami?

Renta socjalna może być pobierana razem z rentą rodzinną, ale suma obu świadczeń nie może przekroczyć 200% kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. W przypadku przekroczenia renta socjalna jest obniżana o kwotę przekroczenia. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% reny z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Nie można pobierać renty socjalnej w przypadku pobierania następujących świadczeń:

  • emerytury i świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego;
  • uposażenia w stanie spoczynku;
  • renty inwalidzkiej, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty z zagranicznej instytucji;
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Ile wynosi renta socjalna netto od 1 marca? Waloryzacja

Od 1 marca 2024 kwota renty socjalnej została powiększona. Po marcowej waloryzacji wysokość renty wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł brutto czyli 1620,67 zł netto.

ZUS przypomina też, że waloryzacja rent i emerytur jest przeprowadzana z urzędu - nie trzeba więc wnioskować o podniesienie kwoty świadczeń.

Czy renta socjalna będzie jeszcze wyższa w 2024? Najnowsze informacje

Przypomnijmy, że 7 marca 2023 r. do Sejmu wpłynął projekt obywatelski o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Aktualnie trwają prace nad nowelizacją ustawy zwiększającej kwotę renty socjalnej do poziomu płacy minimalnej. Projekt zakłada zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższym krajowym wynagrodzeniem. Przypomnijmy, że projekt został skierowany do Sejmu przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, reprezentowany między innymi przez posłankę Koalicji Obywatelskiej Iwonę Hartwich.

Jeśli projekt zmiany zostanie przyjęty przez Sejm, to renta socjalna będzie wypłacana w kwocie minimalnego wynagrodzenia, czyli 4242 zł brutto stycznia 2024 r. i 4300 zł brutto od 1 lipca 2024 r.

Na decyzję oczekuje blisko 300 tysięcy osób pobierających z ZUS rentę socjalną. Wszyscy są zgodni, że obecna kwota nie może zaspokoić choćby najbardziej minimalnych potrzeb. 

Źródło gov.pl, PAP, ZUS

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Tekst sponsorowany

Czytaj więcej