Babciowe przyjęte! Dla kogo babciowe 2024? Od kiedy? Jakie zasady nowego świadczenia?

2024-06-11 11:41

Babciowe to nowe świadczenie wspierające rodziców w aktywności zawodowej. Dzięki podpisowi prezydenta Andrzeja Dudy jest już faktem. Na czym ma polegać babciowe? Babciowe 2024 to w sumie 3 rodzaje świadczeń dla rodziców małych dzieci. Jakie będą zasady ich przyznawania? Dla kogo babciowe? Czy potrzebny wniosek?

Spis treści

 1. Babciowe 2024 przyjęte!
 2. Babciowe 2024, czyli Aktywni rodzice w pracy
 3. Aktywnie w żłobku
 4. Aktywnie w domu
 5. Aktywnie w domu a RKO
 6. Od kiedy pieniądze z babciowego dla rodziców?

"Każde dziecko w Polsce, każde, bez wyjątku dziecko w Polsce do 35. miesiąca - a więc do tego czasu, kiedy będzie mogło iść do przedszkola - będzie mogło liczyć na pomoc państwa" - powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po obradach rządu w kwietniu.

Babciowe 2024 przyjęte!

Prezydent Andrzej Duda 10 czerwca 2024 r. podpisał ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka "Aktywny rodzic", popularnie nazywany babciowe.

Program ma zachęcić do aktywności zawodowej rodziców małych dzieci - w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, proponując im 1500 zł (1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością) lub 500 zł miesięcznie wypłacane przez 24 miesiące. Mają być 3 rodzaje świadczeń:

 • aktywni rodzice w pracy,
 • aktywnie w żłobku,
 • aktywnie w domu.

Kio ile dostanie i na jakich zasadach?

Babciowe 2024, czyli Aktywni rodzice w pracy

To świadczenie przeznaczone jest dla rodziców pracujących. W ustawie określona zostanie aktywność zawodowa, której rodzaj będzie uprawniał do otrzymywania tego wsparcia. Wysokość świadczenia to 1500 zł miesięcznie, przyznawane na 24 miesiące. Od rodziców będzie zależało, komu zapłacą za opiekę nad dzieckiem, czy np. babci emerytce czy też opiekunce, cioci albo dziadkowi.

Wypłata będzie musiała być zrealizowana na podstawie umowy uaktywniającej - składki od tej umowy będą dodatkowo finansowane. Umożliwi to coroczną waloryzację emerytury.

Aktywnie w żłobku

To nowe świadczenie, również w wysokości 1500 zł wypłacanego co miesiąc przez 2 lata, ma zastąpić funkcjonującą aktualnie dopłatę do żłobka, czy też klubu dziecięcego, która wynosi teraz 400 zł. Wsparcie będzie więc przeznaczone dla rodziców dzieci korzystających z instytucji opieki.

Aktywnie w domu

"Aktywnie w domu" ma być z kolei wsparciem dla rodziców dzieci, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie z programów "aktywni rodzice w pracy" czy "aktywnie w żłobku". Będzie to dotyczyć głownie sytuacji, gdy rodzice nie procują, a zatem nie mogą uzyskać prawa do świadczenia "aktywni rodzice w pracy" lub ich dziecko nie będzie uczęszczało do instytucji opieki - zatem nie będą mogli pobierać świadczenia "aktywnie w żłobku".

Dla kogo babciowe 2024?

Świadczenie przysługuje na nieobjęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu albo sprawowaną przez dziennego opiekuna dziecko aktywnym zawodowo:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z uwzględnieniem art. 10 ust. 3 (gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „aktywni rodzice w pracy” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.), lub
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, albo
 • osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej albo osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177).

Aktywnie w domu a RKO

Świadczenie "aktywnie w domu" ma działać podobnie jak rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Jest jednak różnica. Świadczenie "aktywnie w domu" będzie można uzyskać na każde, w tym na pierwsze i jedyne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Będzie przysługiwało w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Nie będzie możliwości pobierania świadczenia w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy, jak ma to miejsce w przypadku RKO. Wybór świadczenia "aktywnie w domu" wykluczy więc obowiązującą ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

W założeniach przewidziano też możliwość zmiany - nawet wielokrotnej - jednego rodzaju świadczenia na inne, w zależności od sytuacji rodziców małych dzieci. W przyznawaniu świadczeń kryterium dochodowe nie będzie miało znaczenia.

Od kiedy pieniądze z babciowego dla rodziców?

Nowe świadczenia mają wejść w życie 1 października 2024 roku.

Pogad@ne. Zbudowane #34 Wybieramy materiał na ściany
Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej