Ulga podatkowa: materiały i urządzenia objęte ulgą termomodernizacyjną

2019-01-02 13:19
Termomodernizacja
Autor: GettyImages Audyt energetyczny określi, które materiały budowlane, urządzenia i usługi będą objęte podatkową ulgą termomodernizacyjną.

Ulga podatkowa, powszechnie zwana ulgą termomodernizacyjną, zaczęła obowiązywać od 2019 r. Jakie wydatki można odpisać od dochodu w ramach tej nowej ulgi podatkowej? Wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług znalazł się w załączniku do rozporządzenia, które minister inwestycji i rozwoju podpisał 21 grudnia 2018 r.

Artykuł jest częścią akcji specjalnej TERMOMODERNIZACJA, w której przekonujemy, jak ważne jest kompleksowe do niej podejście.

W ramach nowej ulgi podatkowej można odliczyć od dochodu przez trzy lata nawet 53 tys. zł. Ustawa (zobacz jej treść) nie wyjaśnia jednak, jakie wydatki są objęte ulgą termomodernizacyjną. W tej sprawie odsyła do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju, które wydał on w porozumieniu z ministrami: środowiska, przedsiębiorczości i technologii oraz finansów.

Wykaz wydatków objętych ulgą podatkową

Rozporządzenie „w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych" okazało się w Dzienniku Ustaw 29 grudnia (zobacz treść).

Tak naprawdę najważniejszy jest załącznik, bo to on zawiera wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług, które będzie można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Oto ten wykaz.

  • 1. Materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s.100);

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

  • 2. Usługi:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła;

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Co ważne, wydatki muszą być udokumentowane fakturami, wystawionymi wyłącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

Ulga podatkowa w programie „Czyste powietrze”

Ulga podatkowa jest jedną z trzech form wsparcia inwestycji termomodernizacyjnych w rządowym programie „Czyste powietrze”. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wyjaśnia, że wykaz materiałów, urządzeń i usług jest wzorowany na zakresie wydatków kwalifikowanych objętych programem „Czyste powietrze”. Resort podkreśla w uzasadnieniu do rozporządzenia, że wykaz nie pozwala na odliczanie wydatków, które nie stanowią termomodernizacji, lecz są wydatkami o charakterze remontowym.

Dodajmy, że mniej zamożne rodziny mogą od września 2018 r. ubiegać się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Przy czym dopiero od 2019 r. takie dotacje nie są traktowane jako dochód podatnika, od którego musi zapłacić podatek.

Program „Czyste powietrze” zakłada, że wspierane dopłatą są przedsięwzięcia o wartości co najmniej 7 tys. zł, ale nie przekraczające 53 tys. zł. Maksymalną dotację (90%) dostaną gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł. Jednak wraz ze wzrostem dochodu dotacja topnieje. Gdyby wydatki na termomodernizację przekroczyły 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie preferencyjnej pożyczki na okres do 15 lat. Jej oprocentowanie wynosi obecnie tylko ok. 2,4%.

REDAKCJA POLECA
termomodernizacja

Autor: Gettyimages

Artykuł jest częścią akcji specjalnej TERMOMODERNIZACJA, w której przekonujemy, jak ważne jest kompleksowe do niej podejście i jakie są obecnie możliwości finansowania takich przedsięwzięć.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej