Dekarz. Jakie prace na dachu wykonuje? Ile może zarobić dekarz?

2018-09-13 13:21 czem
Dekarz
Autor: Jarosław Kąkol Dekarz potrafi ułożyć pokrycie i izolację dachu, zna się na materiałach i konstrukcjach dachowych

Dekarz, jako samodzielny rzemieślnik od pokryć dachowych, znany jest od XIX wieku. Minęło sporo czasu, a  dekarz wciąż jest specjalistą od pokrywania dachów różnymi materiałami, jednak nowoczesne technologie wymuszają fachowości od wykonywanych robót. Najlepiej potwierdzić swoje umiejętności odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, a zostanie to docenione wysokimi zarobkami dekarza, bądź założonej przez niego firmy. Praca dla dekarza zawsze będzie, bo każdy budynek musi mieć dach.  

Dekarz, zawód z długą tradycją, współcześnie nie cieszy się zainteresowaniem, dlatego dekarz (podobnie jak inne tradycyjne zawody budowlane, np. murarz, posadzkarz, stolarz) już wiele lat temu trafił na listę zawodów deficytowych. Trudno zdiagnozować, czy brak zainteresowania zawodem dekarza spowodowany jest załamaniem się szkolnictwa zawodowego w latach 90. ubiegłego wieku, czy po prostu nie spełnia on oczekiwań młodych ludzi jako ścieżka kariery zawodowej i pomysł na życie. A praca na dekarzy czeka w Polsce i zagranicą, najlepsi mogą liczyć na bardzo przyzwoite zarobki. Przecież dekarz odpowiada za najważniejszą część dachu, która bezpośrednio chroni budowlę przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi. Dobrze wykonane poszycie dachowe ma ogromny wpływ na trwałość budynku.

Z artykułu dowiesz się...

Co robi dekarz?

Dekarz zajmuje się kryciem dachów różnymi materiałami. Są to dzisiaj dachówki ceramiczne lub cementowe, blachodachówki (stal, miedź, aluminium), ale też papa i gonty bitumiczne czy słoma na strzechy. Każdy z tych materiałów jest inny, każdy wymaga innej konstrukcji dachu. Dekarz zajmuje się także konserwacją dachów i ich naprawą oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Powinien umieć wykonać poprawnie podkłady pod pokrycia dachowe oraz zamontować okna dachowe, wyłazy i świetliki, izolacje dachów i stropodachów.

Dekarz o pokryciu, w którym się specjalizuje powinien wiedzieć wszystko, tak jak o konstrukcji i izolacjach dachu i wszelkich obróbkach dekarskich.

W tym miejscu, mając na uwadze fachowość, jaką powinien reprezentować dekarz, przytoczymy jeszcze dwie definicje. Dekarstwo – rzemiosło polegające na układaniu i naprawianiu pokryć dachowych, na kryciu dachów.  Dekarz – rzemieślnik trudniący się dekarstwem, układający i naprawiający pokrycia dachowe. Czy dekarzem jest każdy spełniający warunki z definicji? Czy każdy dekarz jest rzemieślnikiem? Czy wszyscy, którzy wykonują czynności związane z układaniem i naprawą pokryć dachowych są dekarzami?   

Kto może być dekarzem

Dekarz to zajęcie wymagające dobrej kondycji fizycznej sprawności fizycznej, sprawności manualnej oraz wytrzymałości na długotrwały wysiłek fizyczny. Fachowcy od medycyny pracy wskazują jeszcze takie predyspozycje jak: zmysł równowagi ważny dla pracy na wysokości, rozróżnianie barw, koordynację wzrokowo-ruchową oraz wyobraźnię przestrzenną. Przyda się jeszcze zdrowotna odporność, ponieważ dekarz pracuje na zewnątrz i chociaż jest to praca, której zimą nie wykonuje się, to jednak warunki atmosferyczne na dachu często są niesprzyjające. 

Dekarz powinien bezwzględnie używać środków ochrony osobistej wymaganej przy pracy na wysokości, powinien też chronić dłonie (szczególnie podczas obróbki blachy).

Pomocy, szukam dekarza!
Autor: Röben Takie elementy jak kosze wymagają dużej wiedzy i precyzji.

Dekarza w hierarchii
ustawia wiedza i doświadczenie

W zawodzie dekarza wyróżnia się następujące stanowiska:

  • pomocnik dekarza,
  • dekarz, 
  • brygadzista.

Do obowiązków pomocnika dekarza należą prace związane z transportem materiałów dekarskich na stanowisko pracy oraz proste roboty przygotowawcze i porządkowe.
Dekarz zajmuje się montażem pokryć dachowych oraz obróbkami blacharskimi.
Brygadzista również wykonuje prace dekarskie, ale dodatkowo w zakresie jego obowiązków jest przygotowanie i organizacja robót, ich kontrola oraz współpraca z innymi zespołami fachowców na budowie.

To oznacza, że dekarz powinien umieć na podstawie rysunków ustalić zakres robót dekarskich, potrzebnych materiałów oraz narzędzi. Powinien umieć ocenić jakość materiałów dekarskich i do obróbek blacharskich. Powinien umieć wykonywać przedmiary, obmiary, inwentaryzację oraz rozliczenia robót dekarskich.

Dekarz może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych lub prowadzi własną działalność gospodarczą.

Dekarz jako specjalność budowlana

Zawód dekarza można zdobyć w ramach systemu edukacji szkolnictwa zawodowego. W budownictwie jest obecnie uznanych dziewięć zawodów: technik budownictwa, technik geodeta, technik urządzeń sanitarnych, monter izolacji budowlanych, monter konstrukcji budowlanych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, betoniarz-zbrojarz oraz murarz-tynkarz. I w tych poszczególnych zawodach można zdobywać określone kwalifikacje zawodowe, również w kilku z nich – dekarza. Zgodnie z ostatnią reformą szkolnictwa zawodowego, wprowadzeniem do danego zawodu jest szkoła branżowa I stopnia, naukę można kontynuować w szkole branżowej II stopnia, której zwieńczeniem jest zdobycie tytułu technika. 

Przeczytaj też

https://www.muratorplus.pl/biznes/firmy-i-ludzie/ranking-technikow-budowlanych-czyli-gdzie-najlepiej-ksztalca-w-zawodach-budowlanych-aa-hm96-G5m5-9vPg.html
Egzamin wieńczący szkołę zawodową potwierdza kwalifikacje składające się na dany zawód. Tytuł technika budownictwa uprawnia obecnie, po udokumentowaniu odpowiedniej praktyki, do starania się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, poprzez zdanie egzaminu na uprawienia budowlane w ramach kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB).  

Ile zarabia dekarz

Im dekarz ma większe doświadczenie tym jego zarobki będą wyższe. To samo dotyczy firm dekarskich o dobrej opinii, którą w dobie Internetu niestety łatwo stracić. Na dobre zarobki dekarza wpływa jeszcze fakt, że na prace dekarskie jest nieustające zapotrzebowanie. Dobrych fachowców jest na rynku za mało, stąd dekarze mogą sobie pozwalać na dyktat cenowy lub płacowy. O zarobkach dekarzy krążą różne informacje, których nie da się zweryfikować, dlatego podajemy dane z kilku źródeł.  

Jedna z firm podaje (Sedlak & Sedlak /wynagrodzenia.pl) podaje, że średnia zarobków dekarz wynosi 2845 zł brutto, przy czym co drugi dekarz otrzymuje pensję od 2201 do 3636 zł, a co czwarty  z najlepiej opłacanych może liczyć na wyższe wynagrodzenie.

Inni twierdzą (Praca.pl), że przeciętne wynagrodzenie dekarza oscyluje wokół średniej krajowej, czyli w widełkach od. 2500 - 6000 zł. Na zarobki dekarzy mają wpływ regiony kraju, w których pracują, stąd zdarzają się odstępstwa w jedną i w drugą stronę.
Są też wyliczenia (Pracuj.pl), że średnie wynagrodzenie dekarza wynosi 4400 zł brutto, połowa z nich zarabia mniej, pozostali powyżej tej kwoty.

Podobno (e-gospodarka) zarobki dekarza krążą wokół średniej krajowej (ok. 4700 zł brutto), jednak ostatnio zauważalny jest ich wzrost. Tu eksperci twierdzą, że poprawa wynagrodzenia może być spowodowana wyjazdem dekarzy za granicę, bo tam zarobki są o wiele wyższe, więc ci w kraju są bardziej w cenie.

Z kolei raport o zarobkach dekarzy (pracadekarza.pl) podaje, że zarobki dekarzy uzależnione są od doświadczenia zawodowego. Początkujący dekarze (a raczej pomocnicy dekarza) mogą liczyć na zarobki średnie ok. 2550 zł brutto, a ci którzy przepracowali minimum 6 lat na 2838 zł brutto. Z raportu wynika, że najlepiej płacą dekarzom średnie firmy budowlane - średnio  4000 zł brutto. W firmach dużych wynagrodzenie dekarza wynosi średnio 3300 zł, a w małych 2700 zł.

Zagraniczne oferty pracy dla dekarzy pochodzą prawie ze wszystkich państw Unii Europejskiej, rzadko ze wskazaniem wysokości zarobków, ale wystarczy, że deklarowana jest płaca na warunkach miejscowych. W Norwegii na przykład dekarz może zarobić miesięcznie nawet ok. 10 000 zł netto, w Niemczech czy Francji ok. 1100-2800 euro. Praca za granicą jest jednak nie dla każdego osiągalna, bo zagraniczni pracodawcy wymagają udokumentowanego doświadczenia i znajomości języka (niektórzy języka danego kraju, innym wystarcza np. angielski na poziomie zawodowej komunikacji).

Dekarz
Autor: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

Jak na dobry i z tradycjami zawód przystało dekarze mają swoje stowarzyszenie. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy (PSD) powstało w 1999 roku. Jest to reprezentacja osób zawodowo związanych z branżą dachową: dekarzy i firm dekarskich, ekspertów, projektantów, dostawców oraz producentów materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy i konserwacji dachów. Obecnie PSD ma 13 oddziałów w największych województwach Polski. Od 2003 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy należy do Międzynarodowej Federacji Dekarzy IFD. Aktualnym prezesem PSD (od 2013) jest Bogdan Kalinowski. 

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy za cel postawiło sobie kształcenie młodych rzemieślników, podnoszenie kwalifikacji zawodowych dekarzy, blacharzy i cieśli, propagowanie metod i technik dekarskich. PSD działa również  na rzecz standaryzacji przepisów budowlanych, zmian istniejących i tworzenie nowych przepisów prawnych i norm w dziedzinie wykonawstwa pokryć dachowych i izolacji, upowszechniania wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy na wysokości.  

Jedną z form propagowania zawodu dekarza są organizowane przez PSD mistrzostwa dekarzy i uczestnictwo w podobnych wydarzeniach za granicą. Mistrzostwa Świata IFD odbywają się nieprzerwanie od 24 lat, co 2 lata zwycięzcy Mistrzostw Polski Młodych Dekarzy (ostatnio organizowanych podczas targów BUDMA w Poznaniu) rywalizują z sukcesami z najlepszymi drużynami dekarzy z całego świata.

Własne i sprawnie działające stowarzyszenie to dla dekarzy duże wsparcie na każdym etapie zawodowej drabiny. Warto też dodać, że działają jeszcze inne organizacje w ramach tej grupy zawodowej - Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA (efekt specjalizacji i nowych technologii dachowych) oraz Stowarzyszenie Blacharzy Dekarzy i Cieśli (wszystkie te zawody na dachu muszą ze sobą współgrać).

Mistrzostwa Młodych Dekarzy - VI edycja
Autor: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Młodzi dekarze podczas mistrzowskiego konkursu
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej