Drzwi przeciwpożarowe. Drzwi stalowe. Czy wytrzymałość mechaniczna zależy od grubości blachy?

2018-05-24 13:41
LOTNISKO CHOPINA.
Autor: Shutterstock

Stalowe drzwi przeciwpożarowe są zazwyczaj analizowane w momencie wyboru pod kątem jednego parametru, jakim jest ich odporność ogniowa. Oznacza to, że bez względu na przeznaczenie stalowych drzwi ppoż. oraz warunki eksploatacji, projektanci, inwestorzy lub wykonawcy podejmują decyzję o wyborze dostawcy drzwi przeciwpożarowych, kierując się głównie kryterium odporności ogniowej, ewentualnie biorąc pod uwagę dodatkowe wymagania, takie jak dymoszczelność czy izolacyjność akustyczną. Jest jeszcze kilka innych niezwykle ważnych kryteriów wyboru stalowych drzwi przeciwpożarowych.

Recepta na dobrze dobrane stalowe drzwi ppoż. powinna odnosić się do wszystkich kryteriów gwarantujących wieloletnią i bezproblemową eksploatację oraz odporność na warunki, w jakich drzwi przeciwpożarowe są użytkowane. W regulacjach prawnych dotyczących drzwi ppoż. trudno znaleźć odpowiednie informacje na ten temat. Jednak warto pamiętać, że w 2007 roku Instytut Techniki Budowlanej wydał zalecenie, w formie dokumentu o nazwie ZUAT-15/III.16/2017, w którym wskazuje na konkretne kryteria oceny wytrzymałości drzwi, które mogą być pomocne na etapie wyboru odpowiedniego produktu.

Stalowe drzwi ppoż. a ich trwałość mechaniczna

Podstawowym parametrem definiującym jakość stalowych drzwi przeciwpożarowych jest ich trwałość mechaniczna. Badanie opisujące ten parametr polega na poddaniu wyrobu testom polegającym na wielokrotnym cyklicznym otwieraniu i zamykaniu. To istotna próba kontrolna, gdyż nieodpowiednie drzwi ppoż., charakteryzujące się wynikiem np. 50 000 cykli, zostaną zainstalowane w budynku, gdzie deklarowana wytrzymałość wyczerpie się przez rok, dwa czy nawet trzy lata intensywnego otwierania. Co stanie się po upływie tego czasu? Drzwi z uwagi na niską jakość i tanią konstrukcję mogą się zwyczajnie wyeksploatować, zawiasy mogą odmówić posłuszeństwa, a skrzydło może opaść na posadzkę. To pozornie niewielkie usterki, ale niejednokrotnie stają się one przyczyną kosztownej modernizacji lub całkowitej wymiany oddzielenia przeciwpożarowego. Produkty przeznaczane do budynków użyteczności publicznej, budynków biurowych oraz obiektów handlowych, powinny spełniać kryterium znacznie wyższe niż podane przykładowo 50 000 cykli. Firma DFM Doors, rozumiejąc potrzeby i oczekiwania klientów, opracowała rozwiązanie spełniające kryterium trwałości mechanicznej stalowych drzwi ppoż. na 200 000 cykli. Zobaczmy, jak istotne jest znaczenie tego parametru.

Oferowane przez DFM Doors drzwi stalowe DFM DS z grubą przylgą i ościeżnicą aluminiową poddane znormalizowanym badaniom uzyskały klasę trwałości mechanicznej C5 (200 000 cykli).


Jeżeli przyjmiemy, że drzwi przeciwpożarowe przeciętnie eksploatowane otwierają się średnio 100 razy dziennie przez ok. 250 dni w roku, to po przeliczeniu wartości 200 000 cykli przez 100 otwarć dziennie, otrzymamy wynik gwarantujący niezawodność funkcjonalną produktu przez 8 lat. Jeżeli założymy dwukrotnie większą częstotliwość otwarć, to wynik spadnie do lat 4. A gdyby poddać takiej ocenie produkt o trwałości jedynie 100 000 cykli, to w efekcie otrzymamy zapewnienie o trwałości jedynie na 2 lata eksploatacji.

Drzwi przeciwpożarowe DFM Doors aranżacja
Autor: DFM Doors

Stalowe drzwi ppoż. – klasy wytrzymałości mechanicznej

Wybór właściwego rozwiązania, jeśli chodzi o drzwi przeciwpożarowe (np. użytkowane jako zwykłe drzwi w obiektach użyteczności publicznej) nie kończy się jednak na trwałości mechanicznej. Jakość i niezawodność wyrobu jeszcze lepiej wpływają na jakość jego testów wytrzymałości mechanicznej. Nie przez przypadek to właśnie ten parametr wskazywany jest przez opracowanie ZUAT jako główne kryterium wyboru stalowych drzwi przeciwpożarowych z uwagi na przeznaczenie i warunki eksploatacji.

Zobacz też:

Co oznacza ten parametr dla przeciętnego użytkownika? To nic innego jak uzmysłowienie sobie, że drzwi nie zawsze są użytkowane tylko poprzez naciśnięcie klamki i ich otwarcie. Często przecież drzwi popychamy barkiem, przytrzymujemy stopą, gdy domyka je samozamykacz, czasami otwieramy drzwi gwałtownie, napieramy na nie, niechcący uderzamy w drzwi torbą czy wózkiem z zakupami. Dlatego konstrukcja drzwi przeciwpożarowych powinna być odpowiednia do warunków, w jakich będą one użytkowane.

Ponieważ klient na ogół nie jest specjalistą w zakresie oceny jakości konstrukcji i wytrzymałości drzwi, są one poddawane badaniom wytrzymałościowym w zakresie wytrzymałości mechanicznej, a wyniki tych testów są klasyfikowane z podziałem na klasy od „1” do „4” w zależności od wyników badań, gdzie „1” to klasa najsłabsza, a „4” to wynik najlepszy.

Klasy wytrzymałości mechanicznej
ze względu na kategorie warunków eksploatacji drzwi
:

klasa 1 – warunki lekkie – drzwi używane rzadko i ostrożnie z małym ryzykiem niewłaściwego użytkowania (zazwyczaj drzwi wewnątrzlokalowe w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych);

klasa 2
– warunki średnie – drzwi używane raczej często, raczej ostrożnie z możliwością ryzyka wypadku lub niewłaściwego użytkowania (m.in. małe i średnie biura, małe sklepy);

klasa 3
– warunki ciężkie – drzwi używane często, przeważnie nieostrożnie, z dużym prawdopodobieństwem wypadku lub niewłaściwego użytkowania (kategoria odpowiednia m.in. dla: budynków użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu: duże budynki biurowe, szkoły, przedszkola, szpitale, hotele itp.);

klasa 4
– warunki bardzo ciężkie – drzwi używane często i gwałtownie, bez zachowania ostrożności, z bardzo dużym prawdopodobieństwem wystąpienia wypadku lub niewłaściwego użytkowania (kategoria przeznaczona przede wszystkim dla budynków użyteczności publicznej: m.in. dworce, lotniska, super- i hipermarkety, kina, teatry itp., oraz dla budynków produkcyjnych i magazynowych).

Powyższe kategorie użytkowania pozwalają znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie drzwi przeciwpożarowe uwzględnić w projekcie, a następnie jakie konkretne już wyroby zainstalować w budynku.

DFM Doors produkcja drzwi przeciwpożarowych
Autor: DFM Doors Produkcja drzwi przeciwpożarowych w DFM Doors

Stalowe drzwi przeciwpożarowe a grubość blachy

Kryterium wytrzymałości mechanicznej, kontrolowanej w oparciu o normę EN 1192, wiąże się z jednym z trudniejszych badań funkcjonalnych na etapie wprowadzania wyrobu do obrotu. Bardzo często producenci, mając problem z uzyskaniem odpowiednich wyników badań klasyfikujących drzwi do klasy min. 3 lub nawet do klasy 4 wytrzymałości mechanicznej, w celu zwiększenia ich odporności na badania testowe zwiększają grubość blachy stalowej tworzących płaszcz drzwi. Średnia grubość blachy stalowej stosowanej do produkcji stalowych drzwi przeciwpożarowych spełniających wymagania klasy 3 wytrzymałości mechanicznej na rynku produktów dostępnych w Polsce wynosi od 0,75 do 0,9 mm. Natomiast w klasie 4 wytrzymałości grubości te są znacznie większe, bo od 1,00 do nawet 1,50 mm.

Firma DFM Doors wytwarza stalowe drzwi przeciwpożarowe DFM DS spełniające kryteria w zakresie wytrzymałości mechanicznej dla klasy 3 z blachy grubości 0,75 mm. Jednak istotnym osiągnięciem konstruktorów DFM Doors jest opracowanie konstrukcji drzwi stalowych z grubą przylgą, które jako jedyne na rynku spełniają wymagania 4 klasy wytrzymałości mechanicznej, a są wykonywane z blachy grubości 0,88 mm. Co istotne, w odróżnieniu od konkurencji, która stosuje znacznie grubszą blachę, bez wglądu na wymiar w drzwiach DFM DS nie ma potrzeby stosowania dodatkowego trzeciego zawiasu.

Drzwi przeciwpożarowe DFM Doors aranżacja
Autor: DFM Doors

Drzwi przeciwpożarowe nie mogą być zbyt ciężkie

Pozornie może się wydawać, że im grubsza blacha, tym lepiej. Ale wytrzymałość mechaniczna to nie to samo co odporność na włamanie. Zwiększenie grubości blachy pozwala zniwelować producentowi niedoskonałości konstrukcyjne produktu i pozytywnie przejść badanie wytrzymałości, ale należy zwrócić uwagę na fakt, że grubsza blacha stalowa zastosowana na płaszcz skrzydła drzwi, znacząco wpływa na zwiększenie jego masy. Wzrost ciężaru skrzydła drzwi przeciwpożarowych może po prostu utrudniać ich użytkowanie poprzez wymaganie większej siły potrzebnej do ich otwierania, czemu nie każdy może sprostać. Ciężkie skrzydła drzwi zmniejszają znacząco żywotność zawiasów, zamków, klamek i samozamykaczy. Istotne staje się także, w jakiej konstrukcji ściany będą zamontowane drzwi, ponieważ w przypadku instalowania drzwi ciężkich w lekkich ścianach szkieletowych może się okazać, że konstrukcja ściany nie wytrzyma próby czasu w połączeniu z ciężkimi drzwiami stalowymi.

Oferowane przez DFM Doors drzwi typu DFM DS są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania projektantów, inwestorów i wykonawców, ponieważ ich konstrukcja odpowiada najwyższym wymaganiom w zakresie przeznaczenia i warunków eksploatacji przeciwpożarowych drzwi stalowych. Drzwi DFM DS zachowują trwałość mechaniczną na 200 000 cykli oraz spełniają w standardzie wymagania dla klasy 3 wytrzymałości mechanicznej i jako jedyne na rynku także dla klasy 4, będąc wykonane z blachy grubości 0,88 mm. Biorąc pod uwagę kompletne rozwiązanie konstrukcyjne i technologiczne, śmiało można stwierdzić, że przeciwpożarowe drzwi stalowe DFM DS z grubą przylgą w połączeniu z aluminiową ościeżnicą są bezkompromisową ofertą skierowaną do wymagających klientów.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej