Ocieplenie ścian od wewnątrz - na czym polega?

2019-07-05 18:26
Termoizolacja od wewnątrz
Autor: Xella Ocieplenie ścian od wewnątrz specjalnymi płytami izolacyjnymi

Ocieplanie ścian od wewnątrz bywa niekiedy jedynym możliwym sposobem na poprawę izolacyjności cieplnej budynku. Ryzyko powstawania wilgoci wewnątrz przegrody i pojawienia się pleśni na ścianie to najczęstsze przyczyny rezygnacji z tej metody ocieplania. Opracowano jednak specjalne materiały w postaci płyt izolacyjnych, które przeznaczone są do ocieplania ścian właśnie od wewnątrz i zapobiegają tym problemom.

Ocieplanie ścian - dlaczego lepiej od zewnątrz, nie od wewnątrz?

Właściwe ocieplenie budynku wymaga uwzględnienia dwóch zjawisk fizycznych - transportu energii czyli ciepła oraz dyfuzji pary wodnej w przegrodach warstwowych. Ocieplanie ścian od wewnątrz powoduje przesunięcie strefy przemarzania ściany, a więc również strefy wykraplania się pary wodnej do wewnątrz, co grozi zawilgoceniem przegrody i zmniejszeniem jej trwałości. Przy ocieplaniu tradycyjnym, od zewnątrz te zjawiska nie występują. Mur znajduje się zawsze w ciepłej strefie (poza strefą przemarzania) i co ważne nagrzewa się razem z pomieszczeniem. Ma tę samą temperaturę co powietrze we wnętrzu. Stabilizuje pracę układu grzewczego z uwagi na swoją dużą bezwładność cieplną i korzystnie wpływa na mikroklimat wnętrza i komfort cieplny ze względu na pojemność wilgotnościową. W murze nie następuje skraplanie się pary wodnej i nie występują w nim duże różnice temperatur między latem a zimą, co zapewnia stabilność konstrukcji. Dlatego, jeśli to tylko możliwe, zaleca się układanie ocieplenia po stronie zewnętrznej ściany.

Ocieplanie ścian od wewnątrz kiedy zalecane

Ściany zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym muszą spełniać odpowiednie wymogi normowe. Wyraża je wartość współczynnika przenikania ciepła U ≤ 0,30 W/(m²K). Największy problem w tym zakresie stwarzają ściany budynków wielorodzinnych z tzw. wielkiej płyty, ale dotyczy on również większości starego budownictwa, a nawet domów jednorodzinnych.

obiekt zabytkowy
Autor: Getty Images Ocieplanie ścian od wewnątrz jest często jedynym możliwym rozwiązaniem w przypadku obiektów zabytkowych, w których trzeba zachować oryginalne elewacje

Brak właściwej izolacyjności ścian to również poważny problem wielu obiektów zabytkowych - nie można ich bowiem ocieplać standardowymi metodami - grubą warstwą styropianu lub wełny mineralnej mocowanej po zewnętrznej stronie muru. Trzeba dla nich znaleźć alternatywne metody termomodernizacji, i to nie tylko z powodu zachowania cennej pod względem architektonicznym fasady

Problemy z ociepleniem budynku mogą dotyczyć także właścicieli domów jednorodzinnych. Gdy budynek stoi w granicy działki, a sąsiad nie zgadza się na ocieplenie ściany przylegającej do jego posesji, albo trzeba zrezygnować z termomodernizacji tej ściany, albo izolację termiczną zamocować od strony wewnętrznej.

W budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym poważnym problemem jest również tryb postępowania przy pracach ociepleniowych. Dotyczy to zarówno niewielkich wspólnot mieszkaniowych, jak i dużych spółdzielni - albo nie mają one wystarczających środków na kompleksowe docieplenie budynku, albo występuje w nich konflikt interesów uniemożliwiający przeprowadzenie prac termoizolacyjnych ścian całego budynku.Z jednej strony stare kamienice mają zabytkowe elewacje, których nie można zniszczyć ociepleniem, z drugiej – istnieją konflikty własnościowe, bo nie wszyscy zgadzają się na pokrycie wydatków na termoizolację. W takich sytuacjach najbardziej pokrzywdzeni są mieszkańcy, którzy jesienią i zimą skazani są, albo na zbyt niskie temperatury powietrza w mieszkaniach, albo wysokie rachunki za ogrzewanie. Dlatego część lokatorów zaczyna szukać możliwości ocieplenia ścian od wewnątrz.

Pamiętaj

Wilgotność powietrza w mieszkaniu sprawia, że para wodna próbuje przeniknąć przez ściany na zewnątrz. W źle wykonanej ścianie skrapla się, powodując jej niszczenie. Dlatego tak ważne jest dokładne wykonanie warstwy paroszczelnej lub stosowanie materiałów, które w naturalny sposób wspomagają regulację wilgotności pomieszczeń.

Które ściany ocieplać od wewnątrz?

Najlepiej pełne, pozbawione okien lub takie, w których okien jest niewiele. Najlepsze rezultaty uzyska się ocieplając ścianę szczytową położoną od północy. Strony świata mają bowiem znaczenie. Ściany północne są najkrócej nasłonecznione, nie nagrzewają się tak jak ściany położone od południa.

Ściany narażone są również na podmuchy wiatru. W Polsce wiatry wieją najczęściej od zachodu lub południowego zachodu i tak położone ściany warto izolować.

Nie opłaca się ocieplać od wewnątrz ściany położonej od południa, zwłaszcza jeśli ma ona duże okna i drzwi balkonowe. Układanie izolacji na niewielkiej powierzchni ściany, w której nie da się wyeliminować mostków termicznych (na styku okien, balkonu i drzwi balkonowych) jest nieskuteczne.

Przegląd rozwiązań do ocieplania ścian od wewnątrz

Do ocieplania ścian od wewnątrz służą mineralne, kapilarnie aktywne systemy płyt. Mogą wchłaniać część wilgoci (nie niosąc przy tym szkody dla właściwości cieplnych ściany), a następnie oddawać ją do pomieszczenia. Wilgoć nie gromadzi się w ścianie, co ogranicza rozwój mikroorganizmów. Wilgoć jest oddawana do wnętrza pomieszczeń w miarę potrzeb - podczas wzrostu temperatury lub w czasie wietrzenia pomieszczeń. 

Termoizolacja od wewnątrz
Autor: Xella Do ocieplania ścian od wewnątrz służą specjalnie do tego celu przeznaczone systemy płyt izolacyjnych

Ocieplanie ścian od wewnątrz płytami Multipor

Płyty Multipor są łatwe w obróbce i montażu. Wykonana z nich warstwa wewnętrzna ściany grubości np. 5 cm nie jest podatna na uderzenia i przebicie. Materiał - lekka odmiana betonu komórkowego - ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, ale też odporność ogniową i odpowiednią paroprzepuszczalność. Płyty mogą być stosowane jako izolacja termiczna od wewnątrz bez konieczności używania folii paroizolacyjnej. Wykonana z nich izolacja termiczna ma również duże znaczenie ze względu na znaczną poprawę warunków akustycznych pomieszczenia. Do murowania bloczków wymagana jest systemowa zaprawa. Powierzchnię ściany można wykończyć tynkiem cienkowarstwowym i dopasować do pozostałych ścian pomieszczenia. Jest to materiał szczególnie polecany do wykorzystania podczas generalnych remontów. 

Ocieplanie ścian od wewnątrz płytami Multipor przykładowa kalkulacja

Jeśli przyjmiemy, że średnia powierzchnia ścian zewnętrznych standardowego mieszkania w budynku wielorodzinnym to 30 m², na jej ocieplenie potrzeba ok. 1,5 m³ płyt grubości 5 cm. Koszt takiej izolacji będzie kształtował się na poziomie ok. 1,5 tys. zł. Otrzymamy poprawę współczynnika przenikania ciepła U o 44% w porównaniu do wymogów z lat 80-tych zeszłego wieku. Natomiast decydując się na płyty grubości 10 cm – poprawimy wartość współczynnika o ponad 60% i otrzymamy wartość U = 0,27 W/(m²K). Do obliczeń przyjęto ścianę grubości 24 cm z cegły pełnej.

Dane techniczne
nazwa Multipor
wymiary (dł./szer./gr.) [mm] 600/390/50,60,80,100,140,160,180,200
tolerancja wymiarowa [mm] ≤ 2
gęstość objętościowa [kg/m³] około 115
wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotności 6 ±2% [kPa] średnio ≥ 350
klasa ognioodporności A1 (niepalne)
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 3
współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] 0,045 (wg Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-05/0093)
odkształcenie przy nacisku 1000 N/punkt [mm] ≤ 1
zużycie na 1 m² [szt.] 4,27
zużycie zaprawy [kg/m²] 2,5—3,0
Termoizolacja od wewnątrz
Autor: Ecovario Zabytkowy budynek po termomodernizacji. Aby zachować oryginalny wygląd fasad, ściany ocieplono od wewnątrz

Ocieplanie ścian od wewnątrz płytami RenoTherm

Płyty RenoTherm - termoizolacyjne i hydroaktywne płyty silikatowo-wapienne, przeznaczone do ocieplania ścian i sufitów od wewnątrz pomieszczeń. Jest to materiał mineralny, paroprzepuszczalny, przyjazny dla środowiska, niepalny. Oprócz dobrych właściwości termoizolacyjnych ma jednocześnie właściwość szybkiego podciągania kapilarnego. Tworzący się kondensat pary wodnej na ścianie w okresie zimowym zostaje wchłonięty przez płytę i samoczynnie odparowany do powietrza. Taka metoda pozwala na bezpieczne i poprawne funkcjonowanie przegrody konstrukcyjnej. Ponadto płyty są stabilne i samonośne - nie wymagają usztywnień montażowych, jedynie przyklejenia do ocieplanej powierzchni.

Oprócz samych płyt izolacyjnych o różnych grubościach oferowane są: płyty do wnęk okiennych, łączniki między sufitem i ścianą, specjalna zaprawa do przyklejania i szpachlowania płyt oraz farba.

Dane techniczne
nazwa RenoTherm
format płyt (dł. x szer.) mm 600 x 380
grubość płyt (mm) 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200
gęstość objętościowa [kg/m³] 85-110 kg/m³
wytrzymałość na ściskanie [MPa] ≥ 350 kPa
klasa ognioodporności A1 (niepalne)
współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)]  0,040
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ 3-7
Termoizolacja od wewnątrz
Autor: Knauf Insulation Płyta izolacyjna w wełny mineralnej do ocieplania ścian od wewnątrz

Ocieplanie ścian od wewnątrz płytami z wełny szklanej Tektalan TK-DB

To płyty z wełny mineralnej ze zintegrowaną paroizolacją obłożona wełną drzewną. Montuje się je do ściany mechanicznie - kołkami z tworzywa sztucznego. Płyty mają ciekawą strukturę powierzchni, można je więc pozostawić bez tynkowania. Są polecane do stosowania w budynkach poprzemysłowych przerabianych np. na lofty.Płyty mają budowę warstwową. Ich skład to wełna mineralna obustronnie obłożona pięciomilimetrową warstwą wełny drzewnej. Z jednej strony płyty, pod warstwą wełny drzewnej, znajduje się membrana paroizolacyjna. Produkt należy tą właśnie stroną układać do wewnątrz pomieszczenia (paroizolacja powinna znajdować się od strony wnętrza).

Dane techniczne
nazwa Tektalan TK-DB
budowa warstwowa
materiał wełna mineralna/drzewna/paroizolacja
wymiary płyt dł./szer. [mm] 1000/500
grubość [mm] 40, 50, 65, 100
deklarowany opór cieplny dla płyt o grubości 40/50/65/100 mm [(m2K)/W] 1,05/1,30/1,70/2,30
klasa ognioodporności A1 (niepalne)
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,070 W/mK

Podobne systemy z wykorzystaniem płyt izolacyjnych ze szklanej wełny mineralnej oferują również inni producenci wełny.

Ocieplanie ścian od wewnątrz pianką PUR
Autor: Kematherm Natrysk materiału ociepleniowego przy ocieplaniu ścian od wewnątrz

Ocieplanie ścian od wewnątrz pianką PUR

Ten rodzaj ocieplenia ścian od wewnątrz stosuje się w budynkach, w których zachodzi konieczność  zwiększenia izolacji termicznej wewnętrznych powierzchni (najczęściej dotyczy to piwnic, poddaszy i strychów). Izolacja termiczna uzyskana przez warstwowy natrysk pianki PUR charakteryzuje się niewielką masą. W znikomym stopniu obciąża więc konstrukcję budynku. Cechą charakterystyczną tej technologii jest również brak spoin i styków. Wykonana powłoka minimalizuje istniejące mostki termiczne. Wysoka przyczepność piany PUR do podłoża umożliwia stosowanie jej na podłożach: blaszanych, betonowych, szklanych i drewnianych. Z tego względu nadaje się do użycia w różnych obiektach gospodarskich i magazynowych, np. w przechowalniach owoców i warzyw.

Ponadto powłoka PUR nie oddziałuje korozyjnie na izolowany materiał, ale stanowi zewnętrzną osłonę antykorozyjną. Łatwa aplikacja pianki pozwala na szybką realizację prac ociepleniowych od wewnątrz.

Dane techniczne
materiał PUR
minimalna grubość powłoki [mm] 30
gęstość objętościowa [kg/m3] 40
wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥ 240
wytrzymałość na rozciąganie [kPa]  ≥ 517
współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] 0,023 (wartość deklarowana w temp. 10°C)
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ ok. 60
krótkotrwała odporność na temperaturę [°C] do + 250
trwała odporność na temperaturę [°C] od ok. -50 do +100
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej