Od 1 stycznia 2017 budowa domu z nowymi przepisami

2016-12-30 12:09
nowe warunki techniczne
Autor: brak danych

Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie nowe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18), dotyczące m.in. energooszczędności budynków.

Budowa domu po 1 stycznia 2017

Budowa domu po tej dacie wiąże się ze stosowaniem nowych, zaostrzonych warunków technicznych. Inwestorzy, którzy do końca 2016 roku uzyskali pozwolenie na budowę lub też zdążyli złożyć wniosek o wydanie pozwolenia mogą budować dom na podstawie Prawa budowlanego obowiązującego obecnie. Z kolei inwestorzy, którzy mają już projekt domu, ale nie dopełnili jeszcze wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę zobligowani są do aktualizacji projektu i dostosowania go do nowych warunków technicznych, dotyczących głównie energooszczędności - energii pierwotnej EP.

Nowe normy dla EP

Nowe przepisy Prawa budowanego związane są ze zmniejszeniem zapotrzebowania budynków na energię cieplną. Maleje dopuszczalny próg zużycia energii pierwotnej (EP), który określa roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną stosowaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i podgrzewania wody użytkowej.

Dopuszczalne wartości EP dla budynków

Rodzaj konstrukcji    Maksymalna wartości wskaźnika EP budynków [kWh/(m²)] w skali roku
    1 stycznia 2014    1 stycznia 2017     1 stycznia 2021
Budynek jednorodzinny    120  95 70
Budynek wielorodzinny 105 95 65
Budynek zamieszkania zbiorowego 95 85 75
Budynek gospodarczy, produkcyjny i magazynowy 110 90 70


Zmniejszony współczynnik przenikania ciepła obiektów (U)

Nowe warunki techniczne obniżają również wartość współczynnika przenikania ciepła (U) dla poszczególnych przegród budowlanych: ścian, dachów, stropów i stropodachów wszystkich konstrukcji. Niższa wartość tego współczynnika oznacza lepszą termoizolację.

Nowa wartość współczynnika przenikania ciepła dla przegród 

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu  

 

    Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m²*K)]
  1 stycznia 2014 1 stycznia 2017  1 stycznia 2021
1. Ściany zewnętrzne  
przy ti ≥ 16°C 0,25 0,23 0,20
przy 8°C ≤ ti< 16°C 0,45   0,45 0,45
przy ti < 8°C 0,90 0,90 0,90
2. Ściany wewnętrzne  
przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane
od klatek schodowych i korytarzy
   1,00 1,00    1,00
przy Δti < 8°C  bez wymagań    bez wymagań bez wymagań
oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30 0,30 0,30
3. Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych  
  bez wymagań bez wymagań    bez wymagań
4. Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
przy ti ≥ 16°C 0,20    0,18   0,15
przy 8°C ≤ ti< 16°C 0,30    0,30 0,30
przy ti < 8°C    0,70 0,70 0,70
5. Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi
przy ti ≥ 16°C 0,25 0,25    0,25
przy 8°C ≤ ti< 16°C 0,30    0,30     0,30
przy ti < 8°C 1,00     1,00    1,00
6. Podłogi na gruncie  
przy ti ≥ 16°C   0,30  0,30     0,30  
przy 8°C ≤ ti < 16°C  1,20   1,20        1,20   
przy ti < 8°C  1,50  1,50 1,50

Współczynnik przenikania ciepła dla okien i drzwi

Nowe wymagania dla izolacyjności termicznej okien i drzwi dotyczą współczynnika przenikania ciepła – Uw. Od początku tego roku jego maksymalna, dopuszczalna wartość została obniżona o około 13-15%. Dla okien fasadowych i drzwi nie może przekraczać 1,1 W/m2K, a dla okien dachowych 1,3 W/m2K. Nowe wymagania będą obowiązywać do końca 2020 roku. Później dopuszczalny wskaźnik izolacyjności ulegnie kolejnemu zaostrzeniu do 0,9 W/m2K dla okien fasadowych i drzwi oraz 1,1 W/m2K dla okien dachowych.

okno puro passive sokolka
Autor: Sokółka Okno Puro Passive marki Sokółka Okna i Drzwi ze współczynnikiem przenikania ciepła Uw 0,66 W/m2K
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej