Spalarnia Olsztyn będzie mogła przetworzyć 100 tys. ton odpadów rocznie

2021-12-29 15:35
Spalarnia Olsztyn
Autor: Dobra Energia dla Olsztyna Spalarnia Olsztyn - w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego powstaje nowoczesna instalacja termicznego przekształcania odpadów

Spalarnia Olsztyn będzie przetwarzać odpady oraz odzyskiwać energię, która następnie zostanie wykorzystana w miejskiej sieci ciepłowniczej (system Waste to Energy). Trwają roboty związane z budową obiektów kubaturowych, sieci technicznych i dróg. Ekociepłownia w Olsztynie będzie najnowocześniejszym obiektem tego typu na Warmii i Mazurach. Kiedy koniec budowy spalarni Olsztyn?

Spis treści

  1. O nowej ekociepłowni w Olsztynie
  2. Budowa spalarni w Olsztynie - zakres prac
  3. Galeria zdjęć z budowy bunkra na odpady
  4. Kiedy koniec budowy spalarni w Olsztynie?

Inwestorem budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO) w Olsztynie jest spółka Dobra Energia Dla Olsztyna. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Doosan Heavy Industries and Construction (Korea) oraz Doosan Lentjes (Niemcy), który jest dostawcą i wykonawcą technologii.

Przewiduje się, że w szczytowym momencie na budowie, u wszystkich wykonawców, w prace zaangażowane będzie od 800 do 1000 osób. Inwestycja powstaje w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Stronami umowy są: Podmiot Publiczny, tj. Spółka MPEC oraz Partner Prywatny Dobra Energia dla Olsztyna. 

O nowej ekociepłowni w Olsztynie

Nowa ekociepłownia będzie jedną z najnowocześniejszych spalarni w Polsce. Projekt będzie spełniał wszystkie wymagania określone w ramach BAT (Best Available Technology) dla ITPO. Zakład w Olsztynie umożliwi utylizację odpadów wraz odzyskiwaniem energii.

Ekociepłownia będzie w stanie przetworzyć rocznie do 110 tys. ton paliwa z odpadów (RDF) wytwarzanych przez mieszkańców Warmii i Mazur. Zakład pokryje około 30% zapotrzebowania na ciepło w regionie, dzięki czemu zastąpi moce z produkcji w wysokoemisyjnej elektrociepłowni Michelin, która to przygotowywana jest do trwałego wyłączenia w najbliższej przyszłości. Realizowana inwestycja zapewni stałe, niezawodne i bezpieczne dostawy ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców Olsztyna. Jednocześnie wykorzystanie energii zawartej w odpadach stanowi zrównoważoną alternatywę dla paliw kopalnych przy równoczesnym zmniejszeniu powierzchni składowisk.

W skład nowej instalacji w Olsztynie wejdzie kocioł do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego z turbiną parową, produkujący energię elektryczną i ciepło wysokosprawnej kogeneracji oraz gazowo-olejowa kotłownia szczytowa. Powstaną obiekty kubaturowe, które zostaną wykonane w konstrukcji żelbetowej, stalowej lub stalowo-żelbetowej i posadowione na płytach lub stopach i ławach żelbetowych. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne gr. 24 cm wykonane zostaną w technologii żelbetowej lub murowanej.

Powstaną też: sieć wodociągowa wraz z instalacją przeciwpożarową, kanalizacja sanitarna i przemysłowa, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, cieplna, a także sieci energetyczne niskiego i wysokiego napięcia. Obiekt zostanie wyposażony w rozwiązania teletechniczne wraz z system telewizji przemysłowej. Wewnątrz zakładu zamontowany zostanie system wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, a całością będzie zarządzał budynkowy system BMS.

Instalacja termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie, współfinansowana przez UE, będzie spełniać wszystkie europejskie wymagania w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów, jednocześnie przestrzegając limitów emisji zgodnie z nowymi dokumentami BREF (odniesienie do najlepszych dostępnych technik).

Spalarnia Olsztyn
Autor: Soletanche Widok na plac budowy w Olsztynie

Budowa spalarni w Olsztynie - zakres prac

W ramach realizacji inwestycji Strabag wybuduje obiekty kubaturowe niezbędne do montażu instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej pochodzącej z odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej oraz budowę infrastruktury towarzyszącej.

Wykonane będą również drogi dojazdowe i chodniki oraz utwardzone zostaną place, które obejmują powierzchnię około 20 000 m². Powstaną stanowiska wyposażone w wagi samochodowe, stanowiska mycia i dezynfekcji kół, detektory substancji radioaktywnych, a teren całego zakładu zostanie ogrodzony. Strabag jest odpowiedzialny za opracowanie i wykonanie zamiennego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych.

Za realizację bunkra w technologii ścian szczelinowych odpowiedzialna jest firma Soletanche, która wykonała jego płytę denną, wraz z 17 baretami (fundamentami specjalistycznymi wykonanymi również w technologii ścian szczelinowych), które mają za zadanie przeniesienie obciążeń z nadziemnej części bunkra i obiektów sąsiednich.

Galeria zdjęć z budowy bunkra na odpady

Kiedy koniec budowy spalarni w Olsztynie?

Przypomnijmy, że umowa na budowę spalarni pomiędzy Doosan Heavy Industries and Construction i Strabag została podpisana 9 października 2020 roku. Zaraz potem ruszyły prace budowlane. Zakończenie budowy planowane jest na lipiec 2023 roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej