Spalarnia Olsztyn. Powstaje bunkier na odpady. Dowiedz się jak przebiega budowa ekociepłowni

2021-04-16 17:09 Materiał partnerski Soletanche Polska
Spalarnia Olsztyn
Autor: Dobra Energia dla Olsztyna Wizualizacja ITPO w Olsztynie

Spalarnia Olsztyn będzie przetwarzać odpady oraz odzyskiwać energię, która następnie zostanie wykorzystana w miejskiej sieci ciepłowniczej (system Waste to Energy). Aktualnie trwa, m.in. realizacja bunkra na odpady, który wykonany będzie w technologii ścian szczelinowych. Ten zakres prac wraz z realizacją płyty fundamentowej wykona firma Soletanche Polska, lider budownictwa podziemnego. Ekociepłownia w Olsztynie będzie najnowocześniejszym obiektem tego typu na Warmii i Mazurach. Kiedy koniec budowy spalarni Olsztyn?

Spis treści

  1. O nowej ekociepłowni w Olsztynie
  2. Budowa spalarni w Olsztynie - zakres prac
  3. Realizacja bunkra na odpady w technologii ścian szczelinowych
  4. Galeria zdjęć z budowy bunkra na odpady
  5. Kiedy koniec budowy spalarni w Olsztynie?

Inwestorem budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO) w Olsztynie jest spółka Dobra Energia Dla Olsztyna. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Doosan Heavy Industries and Construction (Korea) oraz Doosan Lentjes (Niemcy), który jest dostawcą i wykonawcą technologii. Podwykonawcą dla konsorcjum jest firma Strabag, która to powierzyła Soletanche Polska, w ramach kontraktu podwykonawczego, budowę bunkra na odpady w technologii ścian szczelinowych.

Przewiduje się, że w szczytowym momencie na budowie, u wszystkich wykonawców, w prace zaangażowane będzie od 800 do 1000 osób. Inwestycja powstaje w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Stronami umowy są: Podmiot Publiczny, tj. Spółka MPEC oraz Partner Prywatny Dobra Energia dla Olsztyna. 

O nowej ekociepłowni w Olsztynie

Nowa ekociepłownia będzie jedną z najnowocześniejszych spalarni w Polsce. Projekt będzie spełniał wszystkie wymagania określone w ramach BAT (Best Available Technology) dla ITPO. Zakład w Olsztynie umożliwi utylizację odpadów wraz odzyskiwaniem energii.

Ekociepłownia będzie w stanie przetworzyć rocznie do 110 tys. ton paliwa z odpadów (RDF) wytwarzanych przez mieszkańców Warmii i Mazur. Zakład pokryje około 30% zapotrzebowania na ciepło w regionie, dzięki czemu zastąpi moce z produkcji w wysokoemisyjnej elektrociepłowni Michelin, która to przygotowywana jest do trwałego wyłączenia w najbliższej przyszłości. Realizowana inwestycja zapewni stałe, niezawodne i bezpieczne dostawy ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców Olsztyna. Jednocześnie wykorzystanie energii zawartej w odpadach stanowi zrównoważoną alternatywę dla paliw kopalnych przy równoczesnym zmniejszeniu powierzchni składowisk.

W skład nowej instalacji w Olsztynie wejdzie kocioł do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego z turbiną parową, produkujący energię elektryczną i ciepło wysokosprawnej kogeneracji oraz gazowo-olejowa kotłownia szczytowa. Powstaną obiekty kubaturowe, które zostaną wykonane w konstrukcji żelbetowej, stalowej lub stalowo-żelbetowej i posadowione na płytach lub stopach i ławach żelbetowych. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne gr. 24 cm wykonane zostaną w technologii żelbetowej lub murowanej.

Powstaną też: sieć wodociągowa wraz z instalacją przeciwpożarową, kanalizacja sanitarna i przemysłowa, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, cieplna, a także sieci energetyczne niskiego i wysokiego napięcia. Obiekt zostanie wyposażony w rozwiązania teletechniczne wraz z system telewizji przemysłowej. Wewnątrz zakładu zamontowany zostanie system wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, a całością będzie zarządzał budynkowy system BMS.

Instalacja termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie, współfinansowana przez UE, będzie spełniać wszystkie europejskie wymagania w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów, jednocześnie przestrzegając limitów emisji zgodnie z nowymi dokumentami BREF (odniesienie do najlepszych dostępnych technik).

Spalarnia Olsztyn
Autor: Soletanche Widok na plac budowy w Olsztynie

Budowa spalarni w Olsztynie - zakres prac

W ramach realizacji inwestycji Strabag wybuduje obiekty kubaturowe niezbędne do montażu instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej pochodzącej z odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej oraz budowę infrastruktury towarzyszącej.

Wykonane będą również drogi dojazdowe i chodniki oraz utwardzone zostaną place, które obejmują powierzchnię około 20 000 m². Powstaną stanowiska wyposażone w wagi samochodowe, stanowiska mycia i dezynfekcji kół, detektory substancji radioaktywnych, a teren całego zakładu zostanie ogrodzony. Strabag jest odpowiedzialny za opracowanie i wykonanie zamiennego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych.

Firma Soletanche jest odpowiedzialna za realizację bunkra w technologii ścian szczelinowych oraz wykonanie jego płyty dennej, wraz z 17 baretami (fundamentami specjalistycznymi wykonanymi również w technologii ścian szczelinowych), które mają za zadanie przeniesienie obciążeń z nadziemnej części bunkra i obiektów sąsiednich. Poniżej więcej informacji o budowie bunkra w technologii ścian szczelinowych.

Realizacja bunkra na odpady w technologii ścian szczelinowych

Jednym ze strategicznych etapów realizacji ITPO w Olsztynie jest wykonanie podziemnego bunkra, który będzie magazynował odpady. To stąd będą one trafiały do termicznego przekształcenia. Kluczowym zadaniem tej części inwestycji jest wykonanie szczelnej konstrukcji komory, którą tworzą ściany szczelinowe grubości 80 cm i głębokości do 18 m.

Aktualnie (marzec 2021) firma Soletanche zrealizowała w 100% zakres związany z wykonaniem ścian szczelinowych. Wraz z postępem prac ziemnych związanych z wykopem będą sukcesywnie realizowane kotwy gruntowe – prętowe.

Kotwienie zaplanowane jest na dwóch poziomach. Większość kotew będzie realizowana jako stałe. W celu zapewnienia stateczności konstrukcji w fazie przejściowej zostaną zamontowane tymczasowe rozpory stalowe. Płyta fundamentowa bunkra będzie posadowiona na poziomie średnim -12,8 m.

Poniżej film przedstawiający proces realizacji kotwi gruntowych przez Soletanche Polska. Materiał powstał na budowie Sądu Rejonowego w Toruniu w 2019 roku.

Soletanche jest doświadczonym wykonawcą konstrukcji podziemnych. Oprócz bunkra wykonanego w technologii ścian szczelinowych realizowane są również inne elementy infrastruktury ekociepłowi z wykorzystaniem baret przenoszących ponadprzeciętne obciążenia. Cieszymy się, że kolejny raz możemy przysłużyć się środowisku realizując fundamenty obiektów wspierających strategię proekologiczną – mówi Piotr Szturmowski, Dyrektor Oddziału Północ, Soletanche Polska.

Galeria zdjęć z budowy bunkra na odpady

Kiedy koniec budowy spalarni w Olsztynie?

Przypomnijmy, że umowa na budowę spalarni pomiędzy Doosan Heavy Industries and Construction i Strabag została podpisana 9 października 2020 roku. Zaraz potem ruszyły prace budowlane. Zakończenie budowy planowane jest na lipiec 2023 roku. Zakończenie budowy bunkra na odpady realizowanego przez Soletanche Polska przewidziane jest na II kwartał 2021 roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej