Obwodnica Zawiercia – odwołanie odrzucone, Kroczyc - wybrano wykonawcę

2024-06-26 12:52

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie firmy Rubau od wyboru wykonawcy drugiej części obwodnicy Zawiercia. Nie wiadomo, czy odwołujący wybierze dalszą drogę sądową. GDDKiA wybrała też wykonawcę dalszej części tej trasy – czyli obwodnicy Kroczyc. Kiedy pojedziemy tymi obwodnicami?

Spis treści

  1. Obwodnica Zawiercia – postęp prac, kiedy otwarcie?
  2. Obwodnica Zawiercia, odcinek 2 – odwołanie odrzucone, ale...
  3. Druga część obwodnicy Zawiercia
  4. Obwodnica Zawiercia - kiedy otwarcie drugiego odcinka?
  5. Obwodnica Kroczyc – wybrano wykonawcę
  6. Dwupasmówka zniknie na obwodnicy Kroczyc
  7. Tak wygląda plac budowy pierwszej części obwodnicy Zawiercia - zdjęcia czerwiec 2024

Obwodnica Zawiercia – postęp prac, kiedy otwarcie?

Obwodnica Zawiercia i poręby to trasa w ramach DK 78 omijająca te miasta. Pierwsza część obwodnicy Poręby i Zawiercia liczy 17,7 km długości i jej budowa jeszcze trwa. Droga będzie gotowa w przyszłym roku. Buduje ją firma Mirbud.

Czytaj: Budowa obwodnicy Zawiercia i Poręby minęła już półmetek. To wyczekiwana droga

Północna obwodnica Krakowa, GDDKiA

Obwodnica Zawiercia, odcinek 2 – odwołanie odrzucone, ale...

Druga części obwodnicy Zawiercia będzie krótsza. Ma liczyć 7,5 km długości. W przetargu na wykonawcę tego odcinka wybrano ofertę firmy Polaqua. Firma zobowiązuje się wykonać dwupasmówkę za nieco ponad 234 mln zł. Od tej decyzji odwołała się firma Rubau. W ostatnich dniach odwołanie oddaliła jednak Krajowa Izba Odwoławcza. Firma może jednak, jeśli zechce, jeszcze skierować sprawę do sadu.

KIO oddaliła skargę odwołującego, ale czekamy jeszcze na uzasadnienie i dokumentację – powiedział nam Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA.

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru wykonawcy drugiej części obwodnicy Zawiercia powinna być znana za około dwa tygodnie.

Czytaj też: Obwodnica Zawiercia. Wiadomo, kto zbuduje jej drugą część i kiedy będzie gotowa cała trasa

Druga część obwodnicy Zawiercia

Druga część obwodnicy Zawiercia, podobnie jak pierwsza będzie drogą dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Nowa, dwujezdniowa trasa będzie posiadała najwyższą klasę techniczną dróg ogólnodostępnych (główna ruchu przyspieszonego) i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną także drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Powstanie również nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Zamówienie obejmuje budowę czterech obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy w miejscu przecięcia z ulicami: Harcerską, Karlińską, Szymona Szymonowica oraz przejazdem rolniczym w Zawierciu.

Obwodnica Zawiercia - kiedy otwarcie drugiego odcinka?

Inwestycja będzie realizowana w trybie tradycyjnym (Buduj) i powinna zostać ukończona w ciągu 28 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych. Drogi miałaby być oddana do użytkowania w połowie 2027 r.

Przebieg obwodnicy Zawiercia
Autor: GDDKiA

Obwodnica Kroczyc – wybrano wykonawcę

Tymczasem GDDKiA dokonała wyboru wykonawcy kolejnej cześć obwodnicy Zawiercia – jaką będzie obwodnica Kroczyc. Obwodnice mają zastąpić biegnącą obecnie przez centra miast i kolejnych miejscowości drogę krajową nr 78.

Budową obwodnicy Kroczyc ma się zająć firma NDI Sopot, której oferta za 162,3 mln zł okazała się być najkorzystniejsza.

Jeśli w ciągu dziesięciu dni nie wpłyną odwołania od tego wyboru, przekażemy dokumentację przetargową do standardowej, uprzedniej kontroli prezesa UZP. Po jej pozytywnym zakończeniu umowę będziemy mogli podpisać w III kwartale 2024 r. Dla tej inwestycji w kwietniu tego roku wojewoda śląski wydał już decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – mówi Marek Prusak.

Dwupasmówka zniknie na obwodnicy Kroczyc

O ile obwodnica Zawiercia i Poręby będzie drogą dwujezdniową, o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach, to już obwodnica Kroczyc nie. Trasa o długości ok. 9,1 km będzie miała tylko po jednym pasie ruchu w każdym kierunku oraz pobocza. Będzie biec po nowym śladzie, po terenie, na którym aktualnie znajdują się głównie pola uprawne. Jej realizacja wynika m.in. z konieczności dostosowania całej DK78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Wraz z jezdnią główną powstanie infrastruktura towarzysząca, w tym dwa ronda. Do najważniejszych obiektów inżynierskich, które pojawią się na tej obwodnicy, należą cztery wiadukty zlokalizowane nad szlakami migracji zwierząt. Powstaną także drogi dojazdowe, ciągi piesze oraz pieszo-rowerowe, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenia drogowe, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powstaną też ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe, ogrodzenia ochronno-naprowadzające dla płazów oraz system odwodnienia drogi krajowej i jezdni dodatkowych wraz ze zbiornikami retencyjnymi i urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe.

Tak wygląda plac budowy pierwszej części obwodnicy Zawiercia - zdjęcia czerwiec 2024

Czytaj też:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej