Obwodnica Koszalina z nowym projektem i wykonawcą. Kiedy pojedziemy obwodnicą Koszalina?

2021-07-20 16:46
obwodnica Koszalina
Autor: GDDKiA/Mateusz Grzeszczuk S6 węzeł Bielice

Obwodnica Koszalina i Sianowa powstaje w ciągu drogi S6. GDDKiA podpisała umowę na dokończenie budowy 21,1 km obwodnicy Koszalina i Sianowa, na odcinku od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Wschód. W związku ze skomplikowanymi warunkami podłoża była konieczna aktualizacja dokumentacji projektowej dla tej obwodnicy.

Spis treści

  1. Informacje o inwestycji
  2. Przebieg obwodnicy Koszalina i Sianowa
  3. Problemy z podłożem w ciągu obwodnicy Koszalina
  4. Obwodnica Koszalina według nowego projektu
  5. Kiedy pojedziemy obwodnicą Koszalina i Sianowa?

Informacje o inwestycji

Obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu S6 ma łączną długość 21,1 km. Od jesieni 2019 roku dostępne dla kierowców są 3 odcinki tej trasy:

  • od węzła Bielice do węzła Koszalin Wschód,
  • połączenie z ulicą Szczecińską (S11),
  • końcowy fragment obwodnicy od węzła Sianów Wschód.

To łącznie 13,2 km obwodnicy. Zostało jeszcze dokończenie odcinka od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Wschód, tak aby spiąć ze sobą całą obwodnicę.

Umowa na dokończenie obwodnicy Koszalina opiewa na kwotę 448,87 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum: Polbud Pomorze (lider), Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów oraz Wibra Recycling (partnerzy).

Przebieg obwodnicy Koszalina i Sianowa

Obwodnica Koszalina
Autor: GDDKiA Przebieg obwodnicy Koszalina i Sianowa Link: Kliknij i powiększ

Problemy z podłożem w ciągu obwodnicy Koszalina

Przypomnijmy, podczas budowy S6 na odcinku Koszalin - Sianów, konieczne było wyłączenie do osobnej realizacji ok. 8 km drogi, gdzie pojawiły się poważne problemy z podłożem - rzadko spotykana budowa związana z występowaniem drugiego poziomu wód gruntowych pod ciśnieniem, nie nadawało się do zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii budowy.  Problemem były również samowypływy (wypływy artezyjskie), w których zwierciadło wody stabilizowało się nawet  m powyżej poziomu terenu. Próby zastosowania nasypu przeciążeniowego i mikrowybuchów nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wykonano również szereg ekspertyz i badań podłoża, które prowadził między innymi Państwowy Instytut Geologiczny. Odcinek między węzłami Koszalin Wschód i Sianów Wschód został w związku z tym wyłączony z pierwotnego kontraktu na budowę obwodnicy.

Obwodnica Koszalina według nowego projektu

W 2019 rozpoczęła się aktualizacja dokumentacji projektowej dla obwodnicy Koszalina, gdzie wzięto pod uwagę wyniki poszerzonych badań podłoża. W toku opracowywania dokumentacji przeanalizowano szereg rozwiązań, w szczególności przy obszarze Góry Chełmskiej i przecięcia z linią kolejową Koszalin - Słupsk. Ostatecznie zadecydowano o całkowitej zmianie rozwiązań. Zamiast przejścia drogi pod linią kolejową i co za tym idzie zagłębienia się w skomplikowany geologicznie obszar, została zaprojektowana estakada o długości prawie 800 m. 

Obiekt ten będzie przechodził nad linią kolejową i obszarem o skomplikowanej strukturze podłoża. Przygotowanie całej dokumentacji i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiło ogłoszenie przetargu na dokończenie robót tej inwestycji w grudniu 2020 roku.

Kiedy pojedziemy obwodnicą Koszalina i Sianowa?

Wykonawcy mogą przystąpić do robót po przekazaniu placu budowy, co jest przewidziane w terminie do 30 dni od podpisania umowy, czyli od 20 lipca 2021. Na wykonanie robót przewidziano 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych, także obwodnica powinna być gotowa w 2023 roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej