O krok bliżej do budowy obwodnicy Pradeł w ciągu DK78. Jest pozwolenie na budowę

2024-03-14 11:34

Kolejna obwodnica w Śląskiem dostała pozwolenie na budowę. Mowa o obwodnicy Pradeł. Wojewoda śląski, właśnie wydał zezwolenie na realizację tej inwestycji drogowej. Będzie przedłużeniem obwodnicy Kroczyc i Zawiercia. W budowie jest dopiero pierwsza część tej ostatniej.

Spis treści

  1. Budowa obwodnicy Pradeł
  2. Kiedy przetarg na obwodnicę Pradeł?
  3. Przebudowa DK 78: powstaną nowe obwodnice
  4. Obwodnica Zawiercia i Poręby
  5. Obwodnica Kroczyc

Budowa obwodnicy Pradeł

Obwodnica Pradeł będzie przedłużeniem kilku innych obwodnic w ramach DK 78. Będzie stanowiła kontynuację obwodnicy Kroczyc, a wcześniej Poręby i Zawiercia. To stosunkowo krótka trasa o długości zaledwie 2,4 km, która ma być wykonana w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Obwodnica Pradeł będzie przebiegać po nowym śladzie, po północnej stronie, jako droga główna ruchu przyspieszonego. Nie będzie jednak dwupasmówką, tylko drogą jednojezdniową z jednym pasem w każdym kierunku i poboczami. Ma wyprowadzić ruch tranzytowy poza miejscowość.

Po jej oddaniu do ruchu poprawi się przepustowość odcinka oraz skróci czas przejazdu z aglomeracji śląskiej w kierunku Kielc.

Realizacja inwestycji wynika również z konieczności dostosowania DK78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony/oś oraz poprawy stanu technicznego jezdni drogi. Jak twierdzi GDDKiA, obecnie zużycie drogi osiągnęło poziom, w którym realizacja zabiegów doraźnych jest nieuzasadniona.

To największa kolejowa inwestycja na Śląsku. Otwarto linię do lotniska w Pyrzowicach

Kiedy przetarg na obwodnicę Pradeł?

Kiedy będzie można ogłosić przetarg na budowę obwodnicy Pradeł? Inwestycja ma już wykonany dokumentację projektową, więc przetarg obejmie już tylko wyłonienie wykonawcy inwestycji. Na razie obwodnica czeka na zatwierdzenie finansowania.

Po podpisaniu przez ministra infrastruktury aneksu do Programu Inwestycji będziemy mogli ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy, co powinno stać się na początku II kwartału tego roku – mówi Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przebudowa DK 78: powstaną nowe obwodnice

Droga krajowa nr 78, której częścią będzie obwodnica Pradeł, przejdzie na terenie powiatu zawierciańskiego całkowitą metamorfozę. Wszystko za sprawą budowy kilku obwodnic, z których najważniejsza jest budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia.

Droga z widokiem na Tatry. Tym odcinkiem zakopianki pojedziemy jeszcze w 2024 roku

Obwodnica Zawiercia i Poręby

Ta inwestycja została podzielona na dwie części. Pierwsza część obwodnicy Poręby i Zawiercia jest już w trakcie budowy. Ma być gotowa w połowie 2025 roku. Buduje ją Mirbud.

Będzie to wygodna dwupasmówka omijająca zakorkowane obecnie ruchem tranzytowym miasta Poręba i Zawiercie. Druga cześć obwodnicy Zawiercia jest obecnie na etapie wybierania wykonawcy. W przetargu wpłynęło 10 ofert. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia ponad 350 mln zł. Najniższą cenę za wykonanie tej inwestycji złożyła firma Polaqua. Firma chce wybudować ponad siedmiokilometrowy odcinek za ponad 234 mln zł.

Obwodnica Kroczyc

Druga część obwodnicy skończy się na rondzie w Żerkowicach. Tam jej dalszą częścią będzie obwodnica Kroczyc. Będzie to droga o długości ok. 9,1 km. To pierwsza obwodnica, jaka powstanie w woj. śląskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W przetargu na tę inwestycję zgłosiło się aż 15 chętnych firm. GDDKiA ma na tę inwestycję 177,908 mln zł. W tych granicach finansowych zmieściły się oferty ośmiu z 15 firm. Najniższa ofertę złożyła firma NDI –162,308 mln zł.

W dalszych planach jest jeszcze kontynuacja przebudowy DK 78 jako obwodnicy Szczekocin i Goleniów.

Czytaj też:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej