Mota-Engil wybuduje najdłuższy odcinek S74 w województwie świętokrzyskim. Jest umowa

2024-03-28 15:25
S74
Autor: Google Maps Obecnie S74 kończy się w Cedzynie. Potem biegnie droga krajowa 74

Podpisano umowę na największą inwestycję drogową w historii województwa świętokrzyskiego. Mota-Engil zaprojektuje i wybuduje 30-kilometrowy odcinek ekspresowej S74 Cedzyna - Łagów. To przedsięwzięcie za ponad 1,1 mld zł.

Spis treści

 1. Umowa na budowę S74 Cedzyna - Łagów
 2. S74 Cedzyna - Łagów to najdłuższy odcinek
 3. S74 Cedzyna - Łagów przebieg trasy
 4. Ponowny wybór wykonawcy S74 po odwołaniu w KIO
 5. S74 Cedzyna Łagów to najdłuższy i najdroższy odcinek tej ekspresówki
 6. Budowa S74 w województwie świętokrzyskim

Umowa na budowę S74 Cedzyna - Łagów

28 marca kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę z Mota-Engil Central Europe na zaprojektowanie i budowę najdłuższego odcinka S74 w województwie świętokrzyskim. 30 kilometrowy fragment trasy między Cedzyną a Łagowem to największa inwestycja drogowa w historii regionu. Wartość kontraktu opiewa na 1 149 762 210,00 zł.

Trasa S74 połączy drogi ekspresowe S12 oraz S19. Będzie mieć swój początek w województwie łódzkim (Sulejów), a koniec w podkarpackim (Nisko). Łączna długość trasy przekroczy 200 km.

S74 Cedzyna - Łagów to najdłuższy odcinek

Mota-Engil Central Europe najpierw zaprojektuje, a potem wybuduje dwujezdniową ekspresówkę S74. Inwestycja przewiduje także przebudowę i budowę innych dróg obsługujących i dojazdowych, które zapewnią połączenie z istniejącym układem oraz dojazd do nieruchomości.Powstaną  cztery węzły:

 • Radlin,
 • Wola Jachowa,
 • Makoszyn,
 • Łagów.

Powstaną też dwa miejsca obsługi podróżnych w Górnie oraz obwód utrzymania drogi w Woli Jachowej.

Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie 16 wiaduktów i 13 mostów. W ramach inwestycji przewidziano przejście dla zwierząt typu zielony most i ponad trzydzieści przepustów pełniących funkcje ekologiczne.

Portfel Mota-Engil Central Europe wzbogacił się o odcinek S74 Cedzyna-Łagów, największą inwestycję drogową w historii województwa świętokrzyskiego. Jednocześnie wartość kontraktu stała się rekordowa w ponad 25 letniej historii Mota-Engil Central Europe, która ma już na swoim koncie budowę ponad 400km dróg szybkiego ruchu. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i współpracy wielu działów firmy, za co jeszcze raz dziękuję – mówi Maciej Michałek, prezes zarządu Mota-Engil Central Europe. – Nasze doświadczenie w tym regionie obejmuje kilka ważnych inwestycji, jak m.in. budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa. Zbliżamy się również do końca ważnej dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego rozbudowy drogi wojewódzkiej 754 wraz z budową nowego mostu na rzece Kamiennej. Jestem przekonany, że nasza doświadczona kadra i lokalne zasoby przyczynią się do sprawnej realizacji trasy S74 – dodaje Maciej Michałek.

S74 Cedzyna - Łagów przebieg trasy

Skomunikowany z użytkowaną drogą S74 Kielce – Cedzyna i realizowaną Łagów – Opatów odcinek o długości około 30 km biec będzie głównie po nowym śladzie na północ od istniejącej DK74, tworząc obwodnicę Łagowa. W ramach zlokalizowanej w powiecie kieleckim inwestycji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych (Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów), obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej, dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie. Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie: 16 wiaduktów w ciągu S74 i nad drogą ekspresową, 13 mostów w ciągu drogi ekspresowej i innych dróg publicznych. Przewidziano przejście dla zwierząt typu zielony most i ponad trzydzieści przepustów pełniących funkcje ekologiczne. Wybudowane zostaną drogi dojazdowe komunikujące tereny przyległe. Szczegółowe rozwiązania techniczne poznamy po opracowaniu przez wykonawcę projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Ponowny wybór wykonawcy S74 po odwołaniu w KIO

Wybór wykonawcy został dokonany po raz drugi. Oferty otwarto w maju. Wpłynęło ich 11. Sześciu z jedenastu oferentów nie wyraziło zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jeden nie udzielił wyjaśnień w terminie, a oferta kolejnego w wyniku badania i oceny ofert została odrzucona na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wielkie wykopy pod Krakowem: tak powstają najwazniejsze inwestycje drogowe w regionie. Prace potrwają jeszcze rok

Finalnie w postępowaniu pozostało trzech potencjalnych wykonawców i 11 października 2023 r. wskazaliśmy jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Stecol – informuje GDDKiA w Kielcach.

 Do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie wniesiono jednak dwa odwołania od wyboru. Pierwsze na odrzucenie oferty najtańszej, a drugie na dokonany wybór oferty - drugiej pod względem cenowym. KIO w grudniu ubiegłego roku nakazała GDDKiA unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie badania i oceny ofert oraz unieważnienie odrzucenia oferty najtańszej.

S74 Cedzyna Łagów
Autor: GDDKiA Tak ma przebiegać S74 na odcinku Cedzyna - Łagów Link: Powiększ mapę

S74 Cedzyna Łagów to najdłuższy i najdroższy odcinek tej ekspresówki

Odcinek między Cedzyną a Łagowem to najdłuższy fragment S74 w województwie świętokrzyskim, a jednocześnie najdroższa inwestycja w historii regionu.

Dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 30 km biec będzie głównie po nowym śladzie na północ od istniejącej DK74, na terenie powiatu kieleckiego, tworząc obwodnicę Łagowa.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych:

 • Radlin,
 • Wola Jachowa,
 • Makoszyn,
 • Łagów)
 • obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych w Górnie.

Zaprojektowanych i wybudowanych zostanie 16 wiaduktów i 13 mostów. Przewidziano przejście dla zwierząt typu zielony most i ponad trzydzieści przepustów.

Otwarto oferty na budowę II części obwodnicy Zawiercia. Wpłynęło ich 10

Budowa S74 w województwie świętokrzyskim

Jak informuje GDDKiA, aktualnie trwa realizacja pięciu odcinków S74 w województwie świętokrzyskim o łącznej długości 74 km.

W styczniu ubiegłego roku został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód (16,4 km). Jej uzyskanie pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych w II kwartale br. 

Również w ubiegłym roku, GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka węzeł Kielce Zachód – Kielce.

- W I kwartale br. planujemy złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID. Dobiega końca opracowanie dokumentacji projektowej – informuje GDDKiA w Kielcach.

W marcu 2023 rozpoczęły się roboty budowalne na odcinku obwodnicy Opatowa na DK9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 6,5 km). Zakończenie inwestycji, realizowanej w systemie Projektuj i buduj od czerwca 2021 r., planowane jest pod koniec 2024 r. 

We wrześniu 2023 r. podpisano z kolei umowę na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka S74 od granicy województw łódzkiego/świętokrzyskiego do Mniowa. To najdłuższy już realizowany odcinek S74 (ok. 27,5 km). W październiku podpisana został umowa na realizację S74 od Łagowa do Opatowa (ok.18 km). Roboty budowlane na obu odcinkach planowane są od 2025 roku. 

Czytaj też:

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej