Politechnika Gdańska ogłosiła przetarg na budowę Centrum Ekoinnowacji

2021-05-14 13:38
Politechnika Gdańska Centrum Ekoinnowacji
Autor: Politechnika Gdańska Wizualizacja Centrum Ekoinnowacji, które ma powstać przy Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska rusza z ważną inwestycją. Chodzi o Centrum Ekoinnowacji PG (CEI), które w przyszłości będzie jedną z najważniejszych jednostek w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych. Politechnika Gdańska ogłosiła przetarg na na budowę Centrum Ekoinnowacji.

Spis treści

 1. Kto wybuduje Centrum Ekoinnowacji przy Politechnice Gdańskiej
 2. Po co powstaje w Centrum Ekoinnowacji PG?
 3. Główne zadania Centrum Ekoinnowacji PG
 4. Kiedy koniec budowy CEI?

Kto wybuduje Centrum Ekoinnowacji przy Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska przekazała już plac budowy pod inwestycję CEI konsorcjum spółek Polimex Infrastruktura (lider) i Polimex Mostostal S.A. (partner). Koszt budowy CEI to prawie 80 mln zł.

Zamówienie obejmuje budowę nowego obiektu Centrum Ekoinnowacji PG (CEI) zaprojektowanego jako budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny, o wysokości niespełna 18 m. Kondygnacje nadziemne budynku zajmą głównie sale konferencyjno-szkoleniowe, laboratoria oraz pomieszczenia biurowe, a w kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż i pomieszczenia magazynowe. W zakres zamówienia wchodzi również remont części ul. Siedlickiej.

Politechnika Gdańska Centrum Ekoinnowacji
Autor: Politechnika Gdańska Centrum Ekoinnowacji powstanie w miejscu dawnej hali hydro, którazostanie rozebrana

Po co powstaje w Centrum Ekoinnowacji PG?

W Centrum Ekoinnowacji PG będą wdrażanie nowatorskie i innowacyjne rozwiązania wpisujących się w ideę budowania ekomiast i przestrzeni ekologicznych. Będą one opracowywane przez kadry naukowe PG (głównie z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska), które będą prowadzić projekty badawcze na potrzeby ekologicznego rozwoju infrastruktury budowlanej, przemysłowej oraz transportowej. Inwestycja będzie również główną siedzibą Centrum EkoTech, jednego z czterech nowo powołanych Centrów Badawczych PG, które powstały po otrzymaniu przez uczelnię statusu „uczelni badawczej” w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Czytaj też:

CEI ma być nowoczesnym budynkiem, który będzie pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą. Zaprojektowaliśmy go w sposób przyjazny dla środowiska z zastosowaniem innowacyjnych, zaawansowanych technologii – mówi Mariusz Miler, kanclerz PG. – Szacujemy, że budowa centrum pochłonie ok. 100 mln zł. Znaczną część środków, blisko 20 mln zł, udało się już pozyskać z dotacji unijnej.

Politechnika Gdańska Centrum Ekoinnowacji
Autor: Politechnika Gdańska Budowa Centrum Ekoinnowacji umożliwi m.in. wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w ideę budowania ekomiast i przestrzeni ekologicznych

Główne zadania Centrum Ekoinnowacji PG

Planowana inwestycja będzie zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska.

Działalność centrum będzie skupiona na następujących obszarach:

 • Środowisko - gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona środowiska poprzez rozwój technologii oczyszczania ścieków, gospodarka wodna i przeciwpowodziowa,
 • Energia - efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
 • Budownictwo - energooszczędne budownictwo kubaturowe i transportowe, konstrukcyjne podstawy instalacji energetycznych,
 • Mobilność - infrastruktura drogowa i kolejowa, transport miejski, rozwój ekologicznych form transportu,
 • Rewitalizacja - przestrzenie publiczne i przyjazne mieszkańcom, budownictwo energooszczędne, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych,
 • Edukacja - kształcenie przyszłych kadr ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych,
 • Przemysł - transfer wiedzy i kompetencji do gospodarki.

Kiedy koniec budowy CEI?

Oddanie inwestycji do użytku nastąpi najpóźniej jesienią 2022 roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej