Wniosek o wakacje kredytowe 2022 - wzór. Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe? Jest już ponad 800 tys. wniosków

2022-08-18 10:38
Wniosek o wakacje kredytowe 2022 - wzór
Autor: Getty Images Wniosek o wakacje kredytowe 2022 - jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe, czyli o zawieszenie spłaty kredytu w 2022 i 2023 roku? Dla kogo wakacje kredytowe?

Wniosek o wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty kredytu w 2022 i 2023 roku można złożyć już od 29 lipca 2022. Rzecznik finansowy opublikował wzór wniosku. Znajdziesz go w naszym artykule. Wakacje kredytowe mają rozwiązać problemy Polaków w spłatach coraz wyższych rat kredytów. Banki muszą udzielać swoim klientom szczegółowych informacji na temat zawieszania rat kredytów oraz muszą zapewnić możliwość składania wniosków o wakacje kredytowe. Dowiedz się, czy banki nie utrudniają złożenia wniosku?

Od 29 lipca 2022 każdy, kto posiada kredyt złotówkowy może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej. To tzw. wakacje kredytowe 2022/2023, które rząd wprowadził, z racji wciąż rosnących stóp procentowych i wysokiej inflacji. Więcej o wakacjach kredytowych TUTAJ.

Poniżej instrukcja jak i gdzie złożyć wniosek. Wzór wniosku przygotował Rzecznik Finansowy. Należy podkreślić, że wniosek może zostać złożony również w postaci papierowej.

Spis treści

 1. Jakie zasady składania wniosku o wakacje kredytowe?
 2. Co powinien zawierać wniosek o wakacje kredytowe?
 3. Wzór wniosku o wakacje kredytowe
 4. W jakich okresach można zawiesić spłatę kredytu?
 5. W jakim terminie spłata zostanie zawieszona?
 6. Gdzie złożyć wniosek o wakacje kredytowe 2022 i 2023?
 7. Jak złożyć wniosek w bankowości internetowej Pekao24?
 8. Ważne oświadczenie przy składaniu wniosku o wakacje
 9. Zawieszenie spłaty kredytu - co oznacza?
 10. Czy wniosek o zawieszenie rat kredytu można cofnąć?
 11. Gdzie szukać informacji jak złożyć wniosek w poszczególnych bankach?
 12. Lista banków w których UOKiK kontroluje przebieg składania odroczeń

Jakie zasady składania wniosku o wakacje kredytowe?

Spłatę rat kredytu można zawiesić tylko w stosunku do jednej umowy, jeśli:

 • dotyczy kredytu mieszkaniowego lub pożyczki hipotecznej udzielonych w polskich złotych, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polski złoty,
 • została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po 1 stycznia 2023,
 • jest obowiązująca, czyli nie wygasła lub nie została rozwiązana.

Co powinien zawierać wniosek o wakacje kredytowe?

Rzecznik finansowy podaje, że wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać:

 • oznaczenie konsumenta;
 • oznaczenie kredytodawcy;
 • oznaczenie umowy;
 • wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;
 • oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;
 • klauzulę odnoszącą się do pkt 5 o treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wzór wniosku o wakacje kredytowe

Można skorzystać z przygotowanego przez rzecznika finansowego wzoru. Pobierz WZÓR wniosku o wakacje kredytowe

Kredytobiorca sam decyduje czy skorzysta z wszystkich możliwych okresów odroczenia czy też tylko z niektórych.

W celu złożenia ewentualnej reklamacji, należy zatrzymać potwierdzenie nadania czy też złożenia w banku wniosku o udzielenie odroczenia spłaty kredytu.

W jakich okresach można zawiesić spłatę kredytu?

 • w okresie od 1 sierpnia 2022 do 30 września 2022 - maksymalnie na 2 miesiące,
 • w 4 kwartale kalendarzowym 2022 – maksymalnie na 2 miesiące,
 • w 2023 – maksymalnie na 1 miesiąc w każdym kwartale kalendarzowym.

Podobne okresy obowiązują we wszystkich bankach w Polsce.

Czy banki nie utrudniają korzystania z wakacji kredytowych?

W ciągu pierwszego tygodnia obowiązywania wakacji kredytowych UOKiK dostał ok. 550 skarg. Skargi dotyczyły głównie wymagania przez banki złożenia kilku różnych wniosków na zawieszenie każdej z rat, straszenia konsumentów negatywnym wpływem wakacji kredytowych na ocenę zdolności kredytowej czy problemów z elektronicznym składaniem wniosków.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma sprawy wyjaśniające w 17 bankach.

Których banków dotyczą postępowania? Jakie skargi wpływają do UOKiK? Co odpowiada prezes UOKiK? przeczytasz TUTAJ

W jakim terminie spłata zostanie zawieszona?

 • Jeśli wniosek zostanie złożony przed 1 sierpnia 2022 i są spełnione wszystkie warunki, spłata zostanie zawieszona z dniem 1 sierpnia 2022.
 • Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 lipca 2022 i są spełnione wszystkie warunki, spłatę zostanie zawieszona z dniem doręczenia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek o wakacje kredytowe 2022 i 2023?

Na przykładzie banku Pekao S.A wniosek można złożyć:

 • w bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay,
 • w oddziale banku Pekao S.A.

Powyższe możliwości złożenia wniosku powinny być dostępne w każdym banku w Polsce.

Jak złożyć wniosek w bankowości internetowej Pekao24?

 • Należy zalogować się do bankowości internetowej Pekao24.
 • Wybrać zakładkę "oferty i wnioski".
 • Następnie wybrać zakładkę "usługi".
 • W sekcji "dyspozycje i zaświadczenia" wybrać kredyt, dla którego chcemy zawiesić spłatę.
 • Kliknąć opcję - "zawieszenie spłaty kredytu".

Ważne oświadczenie przy składaniu wniosku o wakacje

Wniosek o wakacje kredytowe musi zawierać oświadczenie, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jest ono składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W banku Pekao S.A. jeśli klient korzysta z innego zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych dotyczącego tego kredytu, zawieszenie to kończy się z dniem doręczenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu. 

Zawieszenie spłaty kredytu - co oznacza?

 • W okresie kiedy kredyt jest zawieszony nie płacimy rat kredytu lub pożyczki, ale zapłacimy je po zakończeniu okresu zawieszenia.
 • W okresie zawieszenia nie są naliczane odsetki ani pobierane inne opłaty związane ze spłatą kredytu, z wyjątkiem płatności wynikających z umów ubezpieczeń powiązanych z umową, której dotyczył wniosek o zawieszenie spłaty kredytu.
 • Zostaje przedłużony okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie, o okres zawieszenia spłaty kredytu, co oznacza, że w przedłużonym okresie kredytowania będą naliczane odsetki.

Czy wniosek o zawieszenie rat kredytu można cofnąć?

W Pekao S.A. można cofnąć wniosek w ciągu 14 dni od doręczenia, za pośrednictwem bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay. Oświadczenie o cofnięcie wniosku można zamieścić w treści wiadomości lub złożyć je pisemnie w dowolnym oddziale Pekao S.A. 

Gdzie szukać informacji jak złożyć wniosek w poszczególnych bankach?

Informacje dotyczące warunków składania wniosku o wakacje kredytowe, od 29 lipca 2022 muszą być opublikowane na stronach internetowych wszystkich banków w Polsce.

Lista banków w których UOKiK kontroluje przebieg składania odroczeń

Od 29 lipca banki muszą zapewnić swoim klientom możliwość składania wniosków z oddziałach i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 16 banków jest kontrolowanych przez UOKiK. Są to:

 • Alior Bank,
 • Bank Handlowy w Warszawie,
 • Bank Millennium,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Bank Pocztowy,
 • Bank Polska Kasa Opieki,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS),
 • BNP Paribas Bank Polska,
 • Credit Agricole Bank Polska,
 • ING Bank Śląski, mBank,
 • Pekao Bank Hipoteczny,
 • PKO Bank Hipoteczny,
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski,
 • Santander Bank Polska, SG Bank.

Źródło: Bank Pekao S.A.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej