Stopy procentowe - 7 lipca 2022 RPP podniosła wysokość stóp! Co dalej? Raty kredytów znacząco wzrosną!

2022-07-11 14:19
Stopy procentowe lipiec 2022
Autor: Getty Images Stopy procentowe lipiec 2022 osiągnęły wysokość 6,5%, a to oznacza kolejny wzrost rat kredytów

Stopy procentowe NBP są coraz wyższe! Rada Polityki Pieniężnej 7 lipca 2022 podniosła wysokość stóp o 0,50 pkt proc, tym samym główna stopa aktualnie wynosi 6,5%. Polski Instytut Ekonomiczny zapowiada, że to ostatnia podwyżka. Czy stopy procentowe osiągną poziom 7%? Poznaj prognozy. Co mogą zrobić kredytobiorcy aby obniżyć raty kredytów? Co dalej ze stopami procentowymi w 2022 roku? Kolejne posiedzenie RPP odbędzie się we wrześniu.

Spis treści

 1. Kolejna podwyżka stóp z 7 lipca 2022 to już fakt
 2. Jak wzrosną raty kredytów po 7 lipca 2022?
 3. Co mogą zrobić kredytobiorcy aby obniżyć raty kredytów?
 4. Wysokość stóp procentowych od 7 lipca 2022
 5. Kto najbardziej odczuje podwyżkę stóp procentowych?
 6. Wyższa inflacja, wyższe stopy
 7. Przyczyny kolejnych wzrostów stóp procentowych NBP

Kolejna podwyżka stóp z 7 lipca 2022 to już fakt

Rada Polityki Pieniężnej 7 lipca 2022 dziesiąty raz podniosła oprocentowanie w banku centralnym. Główna stawka wzrosła z 6% do 6,5%, czyli o 50 punktów bazowych. To wzrost jaki zapowiadał Polski Instytut Ekonomiczny. Wśród ekspertów były też głosy, które wieszczyły wzrost o 1 punkt proc., czyli do 7%, a nawet do 7,5%. Czy to koniec podwyżek? Polski Instytut Ekonomiczny twierdzi, że tak. Przypomnijmy, że RPP 8 czerwca podwyższyła stopy procentowe o 0,75 pkt proc.,wtedy główna stopa wyniosła 6,00%.

Natalia Bihun, ekspertka kredytowa Lendi przewidywała: - Jako ekspert finansowy, wyliczający codziennie raty dla klientów liczę, że kolejna podwyżka będzie łagodniejsza niż te wcześniejsze lub spodziewane przez ekonomistów i wyniesie tym razem 25 lub 50 punktów bazowych. Jednak każda podwyżka po raz kolejny mocno odbije się na domowych budżetach. Na 30 czerwca 2022 roku najpopularniejszy WIBOR 3M wyniósł 7,05%, co oznacza, że osiągnął on najwyższe odczyty od wielu lat.

W Lendi bardzo mocno wierzymy, że ta podwyżka będzie już ostatnią w cyklu, co na pewno powinno ostudzić nastroje kredytobiorców - dodaje Natalia Bihun. Ku temu, że to koniec wzrostów stóp jest kilka przesłanek. Wśród nich można wymienić m.in. widmo recesji na rynku w Polsce i w Europie oraz stabilizację cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przewiduje się, że cykl podwyżek zakończy się na poziomie około 6,5% stopy referencyjnej

Aktualnie mamy do czynienia z bezprecedensową serią podwyżek. Stopa referencyjna wzrosła z bardzo niskiego poziomu 0,10% we wrześniu 2021 do 6,5% obecnie. To poziom wyższy niż ten, z którym borykaliśmy się w czasach kryzysu w 2008 roku.

Trzeba mieć świadomość, że kolejne podwyżki stóp to pokłosie rosnącej inflacji, która w czerwcu osiągnęła poziom 15,6% w ujęciu rocznym.

Trzeba wiedzieć też, że wysokie stopy procentowe wpływają na wysokie oprocentowanie kredytu, a to podnosi znacząco wysokość miesięcznie spłacanej raty kredytu. Najgorsze przed nami. Sprawdź o ile wzrośnie rata kredytu po kolejnej podwyżce stóp?

Sytuacja w gospodarce mocno powiązana jest z sektorem bankowym, który dostarcza na rynek popularne rozwiązania kredytowe, jakimi są kredyty konsumpcyjne oparte o WIBOR 3M oraz 6M - informuje Natalia Bihun, ekspertka kredytowa Lendi. Stawka WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytów hipotecznych i gotówkowych dla zmiennego oprocentowania, a takich instytucje finansowe udzielają na rynku najwięcej. Mówiąc obrazowo, WIBOR to stawka, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze. Serie podwyżek stóp procentowych zapoczątkowane na jesieni spowodowały znaczny wzrost rat kredytowych. Co gorsze – nic nie wskazuje na to, aby poziom inflacji się zatrzymał, a tym bardziej zaczął maleć.

Czytaj też:

Jak wzrosną raty kredytów po 7 lipca 2022?

W lipcu stopa referencyjna została podwyższona o kolejne 50 punktów bazowych, a to oznacza, że raty kredytów hipotecznych znów znacząco wzrosną. W poniższej tabeli dane, o ile się to zmieni WIBOR 3M, który jest drugim po marży składnikiem, wpływającym na wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych.

Poniższa tabela przedstawia, jak może zmienić się rata kredytu względem następnych podwyżek stóp procentowych, jeśli RPP po wakacjach zdecyduje się na kontynuację cyklu podwyżkowego:

Warianty Oprocentowanie Wysokość miesięcznej raty w zł Koszt odsetkowy w zł
Wartość na dzień 30.06.2022- WIBOR 3M - 7,05% 8,74% 2 357 548 865
Dla WIBOR 3M na poziomie 7,5% 9,19% 2 454 583 797
Dla WIBOR 3M na poziomie 8,5% 10,19% 2 674 662 975
Dla WIBOR 3M na poziomie 10% 11,69% 3 014 785 198

Opierając się na powyższym przykładzie, oznacza to, że kredytobiorcy będą płacili już ponad dwukrotnie wyższe raty, zestawiając je z czasami sprzed pandemii.

Wyliczenia i przykład:

Dla kredytu o wartości 300 tys. zł, zaciąganym na okres 30 lat kredytowania, przy marży banku 1,69 pp oraz 20% wkładzie własnym. Przykład dotyczy banku Santander, którego oferta dostępna jest dla osób osiągających dochody min. 7 tys. zł/mies. Poniższe raty nie uwzględniają produktów dodatkowych takich jak np. ubezpieczenie na życie.

Obecnie rata dla WIBOR 3M 7,05% plus stała marża banku 1,69 pp pokazuje oprocentowanie 8,74%, czyli jest to wzrost o 60 zł/mies. względem raty liczonej przy ostatnim notowaniu WIBOR 3M, który na początku czerwca wynosił 6,70%. Każdy wzrost oprocentowania względem obecnego np. o 0,5% podwyższa poziom miesięcznej raty o niecałe 108 zł/mies., liczonego dla przykładu 300 tys. zł.

Co mogą zrobić kredytobiorcy aby obniżyć raty kredytów?

Istnieje kilka sposobów na obniżenie rat kredytu – m.in. refinansowanie kredytu, wydłużenie czasu kredytowania czy zmiana oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe. Te rozwiązania powinny pomóc kredytobiorcy ze spłatą zobowiązania. Wszystkie osoby, które mają zobowiązania zapewne czekają również na rozwiązanie kwestii związanej z wakacjami kredytowymi.

Dodatkowo, należy też pamiętać, że każdy kredyt i przypadek jest inny, dlatego zawsze zalecamy kontakt z ekspertami kredytowymi. W Polsce – tylko w ramach Lendi – mamy ich już ponad 1500, którzy są dostępni dla klientów w 52 miastach w Polsce i znajdują odpowiednie, spersonalizowane rozwiązanie sytuacji dla każdego klienta.

Wysokość stóp procentowych od 7 lipca 2022

Zgodnie z decyzją RPP z 7 lipca 2022 poziom stóp procentowych wynosi:

 • stopa referencyjna 6,5% w skali rocznej
 • stopa lombardowa 7,0% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 6,0% w skali rocznej
 • stopa redyskonta weksli 6,55% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 6,0% w skali rocznej

Poziom stóp procentowych od 8 czerwca 2022

 • stopa referencyjna 6% w skali rocznej
 • stopa lombardowa 6,5% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 5,5% w skali rocznej
 • stopa redyskonta weksli 6,05% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 6,1% w skali rocznej

Poziom stóp procentowych od 6 maja 2022

 • stopa referencyjna 5,25 proc. w skali rocznej
 • stopa lombardowa 5,75% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 4,75% w skali rocznej
 • stopa redyskonta weksli 5,30% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 5,35% w skali rocznej

Kto najbardziej odczuje podwyżkę stóp procentowych?

Skutki podwyżki odczują osoby spłacające kredyty zaciągnięte w polskim złotym oraz wszyscy, którzy złożyli wniosek i planują wziąć kredyt. Według głównego analityka BIK, perspektywy na rynku kredytów mieszkaniowych nie napawają optymizmem.

Grupą kredytobiorców, którzy najbardziej odczują podwyżkę są osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy od końca maja 2020 roku do początku października 2021, czyli w okresie obowiązywania stopy referencyjnej na poziomie 0,1%, zaciągnęły go samodzielnie i jednocześnie spłacały inne zobowiązania kredytowe.

Takich klientów było 88 958. Zaciągnęli oni 90 863 kredytów mieszkaniowych na kwotę 25,6 mld zł. Średnia kwota ich kredytu wyniosła 281 741 zł. Wartość innych zobowiązań finansowych tych klientów to 1,8 mld zł, w tym głównie kredyty gotówkowe na 1,3 mld zł.

Podwyżka stóp procentowych, bezpośrednio wpłynie na spadek dostępności kredytów mieszkaniowych, ponieważ jeszcze bardziej ograniczy zdolność kredytową.

Kontynuacja podwyżek stóp – w połączeniu z dużą dozą niepewności i wysoką inflacją – będzie też kolejnym czynnikiem, który może w tym roku zniechęcić firmy do inwestowania. Do tego dochodzą rosnąca niepewność związana z wojną w Ukrainie, zakłócenia w handlu zagranicznym, drożejące szybko surowce, które napędzają inflację. 

Czytaj też:

Wyższa inflacja, wyższe stopy

W 2022 inflacja w Polsce znacząco wzrośnie, do czego - oprócz czynników dotychczas podwyższających dynamikę cen - przyczynią się ekonomiczne skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podniosła 7 lipca 2022 główną, referencyjną stopę procentową o 50 punktów bazowych do poziomu 6,5%, a czerwcowe wyniki inflacji to 15,6%.

Czytaj też:

Przyczyny kolejnych wzrostów stóp procentowych NBP

W komunikacie NBP czytamy, że "utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych".

Po rozpoczęciu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie wzrosła niepewność dotycząca dalszego kształtowania się sytuacji makroekonomicznej na świecie, w tym w Europie. Znalazło to odzwierciedlenie w istotnym pogorszeniu nastrojów na rynkach finansowych oraz deprecjacji części walut. Ponownie wzrosły ceny węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej oraz części surowców rolnych. Jednocześnie przedłużają się zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży, a ceny transportu międzynarodowego są nadal podwyższone. Przyczyni się to najprawdopodobniej do dalszego wzrostu inflacji na świecie, która w wielu krajach osiągała wysokie poziomy jeszcze przed rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę.

Inflację w Polsce ogranicza jedynie obniżenie części stawek podatkowych w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej.

Czytaj też:

Źródło: komunikat NBP, Newseria

Na jakim poziomie zatrzyma się inflacja? Jak mocno wpłynie na stopy procentowe?

Posłuchaj podcastu i dowiedz się więcej!

Listen to "Tak źle było ostatnio w 1997 r. Co dalej z inflacją?" on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej