Stopy procentowe NBP listopad 2022 - decyzja RPP z 9 listopada. Czy stopy procentowe w Polsce jeszcze wzrosną? Prognozy

2022-11-10 9:14
Stopy procentowe listopad 2022
Autor: Getty Images Stopy procentowe - 9 listopada 2022 odbędzie się kolejne posiedzenie RPP. Czy stopy procentowe wzrosną w listopadzie?

Stopy procentowe NBP w Polsce - 9 listopada 2022 Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała utrzymać wysokość stóp na niezmienionym poziomie w stosunku do października. Co dalej ze stopami procentowymi w 2022 roku? Poznaj opinie ekspertów. W artykule tabela z wyliczeniami jak mogą wzrosnąć raty kredytów jeżeli w przyszłości stopy będą jeszcze podnoszone.

Spis treści

 1. Stopy procentowe w listopadzie 2022 bez zmian!
 2. Czy stopy procentowe w Polsce jeszcze wzrosną? Prognozy
 3. Jak mogą wzrosnąć raty kredytów po kolejnych podwyżkach stóp?
 4. Co mogą zrobić kredytobiorcy, którzy tracą płynność finansową?
 5. Jak wzrost inflacji wpływa na stopy procentowe?
 6. Kto najbardziej odczuje podwyżkę stóp procentowych?
 7. Przyczyny kolejnych wzrostów stóp procentowych NBP
 8. Jak zmieniały się stopy procentowe od maja do października 2022

Stopy procentowe w listopadzie 2022 bez zmian!

Rada Polityki Pieniężnej 9 listopada 2022 zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie w stosunku do października. Większość ekspertów spodziewała się podwyżki o 25 punktów bazowych, jednak stopy procentowe w październiku pozostały na poziomie 6,75%. Przypomnijmy, że RPP również na październikowym posiedzeniu utrzymała wysokość stóp wrześniowych, a we wrześniu po raz 11. podniosła stopy o 0,25 pkt. bazowych, do poziomu 6,75%.

Zgodnie z decyzją RPP z 9 listopada 2022 poziom stóp procentowych wynosi:

 • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej
 • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej
 • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej

Brak podwyżki stóp w październiku jest postrzegany jako duża niespodzianka. To decyzja dobra dla kredytobiorców, ale zła dla celu RPP, jakim jest okiełznanie rozpędzającej się inflacji.

Obszerny artykuł na temat przyczyn kolejnych wzrostów stóp TUTAJ.

Czy stopy procentowe w Polsce jeszcze wzrosną? Prognozy

Aktualnie rynek skupia się przede wszystkim na tym jak szybko rosną ceny w sklepach, punktach usługowych i na stacjach benzynowych. To, dlatego w ostatnich dniach obserwujemy szybki wzrost notowań wskaźnika WIBOR. Jego wysokość jest bardzo mocno skorelowana z poziomem podstawowej stopy procentowej. WIBOR w wersji trzymiesięcznej notowany był 7 listopada 2022 roku na poziomie 7,61%. W normalnych warunkach jego poziom jest o 0,25 pkt. proc. wyższy niż podstawowa stopa procentowa. Zatem różnica ta jest ponad trzykrotnie wyższa - informują eksperci HRE Investments. Dlatego też w perspektywie trzech miesięcy można się spodziewać co najmniej dwóch podwyżek stóp procentowych po 25 punktów każda.

Gdybyśmy chcieli wybiec dalej w przyszłość i sprawdzić jak będą się kształtować raty kredytów, można spojrzeć też na notowania kontraktów terminowych (FRA). Dane z 8 listopada 2022 roku sugerują, że w perspektywie półrocznej WIBOR 3M może wzrosnąć jeszcze do poziomu ponad 8%. To sugeruje, że stopa referencyjna NBP może w tej perspektywie dojść do poziomu 7,75%, a więc aż o 100 punktów bazowych więcej niż dziś. Dla kredytobiorców oznacza to, że raty mogą pójść jeszcze w górę, ale już tylko o kilka procent, bo wspomniane wcześniej notowania WIBOR-u zdążyły już zdyskontować większość ruchu w górę.

Trzeba mieć jednak świadomość, że na notowania kontaktów terminowych wpływają na bieżąco nie tylko działania RPP, ale też innych banków centralnych. Rynek czeka też na wypowiedzi prof. Glapińskiego czy członków RPP oraz dane napływające z gospodarki. W listopadzie RPP zdecydowało o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, to i WIBOR czy kontrakty terminowe FRA niemal na pewno zaliczą korektę w dół.

Jako drobne pocieszenie można dodać, że z kontraktów terminowych na WIBOR wynika też, że pod koniec 2023 roku możliwy jest początek obniżek stóp procentowych. Tak przynajmniej sugerują obecne notowania.

Jak mogą wzrosnąć raty kredytów po kolejnych podwyżkach stóp?

Poniższa tabela przedstawia, jak może zmienić się rata kredytu względem następnych podwyżek stóp procentowych w kilku wariantach tj. podwyżki o 0,25 p.p., 0,5 p.p. i 1 p.p. Nie wiemy dokładnie jak zachowa się WIBOR po kolejnej podwyżce, ponieważ nie jest to zależność 1:1, ale taką właśnie przyjęto na potrzeby wyliczeń. Za przykład posłuży kredyt wysokości 300 tysięcy, zaciągnięty na 30lat, z marżą banku na poziomie 2%.

Warianty Oprocentowanie Wysokość miesięcznej raty w zł Koszt odsetkowy w zł

Wartość na dzień 02.11.2022- WIBOR 3M – 7,51%

9,51% 2525 608911

dla WIBOR 3M na poziomie 7,76%

9,76% 2580 628680

dla WIBOR 3M na poziomie 8,01%

10,01% 2635 648575

dla WIBOR 3M na poziomie 8,51%

10,51% 2746 688726

Co mogą zrobić kredytobiorcy, którzy tracą płynność finansową?

Jest kilka rozwiązań:

 • Refinansowanie kredytu, czyli przeniesienie go do innego banku oferującego lepsze warunki cenowe. Przy rosnących stopach procentowych banki obniżają marże. Warto skonsultować z ekspertem finansowym posiadane warunki kredytu z możliwymi do uzyskania w innym banku i przeliczyć potencjalne oszczędności.
 • Przejście z rat malejących na raty równe.
 • Zmiana oprocentowania zmiennego na stałe.
 • Konsolidacja bieżących zobowiązań. Scalenie wszystkich kredytów, debetów, kart kredytowych w jedno zobowiązanie z dłuższym okresem kredytowania.
 • Wakacje kredytowe.
 • Wydłużenie okresu spłaty kredytu. Dla przykładu wydłużając okres kredytowania z 20 na 30 lat rata spadnie o około 10 procent.
 • Warto skorzystać z pomocy doświadczonego eksperta kredytowego w celu znalezienia optymalnego rozwiązania, dostosowanego do indywidualnych możliwości finansowych.

Jak wzrost inflacji wpływa na stopy procentowe?

Trzeba mieć świadomość, że kolejne podwyżki stóp to pokłosie rosnącej inflacji.

Sytuacja w gospodarce mocno powiązana jest z sektorem bankowym, który dostarcza na rynek popularne rozwiązania kredytowe, jakimi są kredyty konsumpcyjne oparte o WIBOR 3M oraz 6M - informuje Natalia Bihun, ekspertka kredytowa Lendi. Stawka WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytów hipotecznych i gotówkowych dla zmiennego oprocentowania, a takich instytucje finansowe udzielają na rynku najwięcej. Mówiąc obrazowo, WIBOR to stawka, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze. Serie podwyżek stóp procentowych zapoczątkowane na jesieni spowodowały znaczny wzrost rat kredytowych. Co gorsze – nic nie wskazuje na to, aby poziom inflacji się zatrzymał, a tym bardziej zaczął maleć.

Czytaj też:

Kto najbardziej odczuje podwyżkę stóp procentowych?

Skutki podwyżki odczują osoby spłacające kredyty zaciągnięte w polskim złotym oraz wszyscy, którzy złożyli wniosek i planują wziąć kredyt. Według głównego analityka BIK, perspektywy na rynku kredytów mieszkaniowych nie napawają optymizmem.

Grupą kredytobiorców, którzy najbardziej odczują podwyżkę są osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy od końca maja 2020 roku do początku października 2021, czyli w okresie obowiązywania stopy referencyjnej na poziomie 0,1%, zaciągnęły go samodzielnie i jednocześnie spłacały inne zobowiązania kredytowe.

Takich klientów było 88 958. Zaciągnęli oni 90 863 kredytów mieszkaniowych na kwotę 25,6 mld zł. Średnia kwota ich kredytu wyniosła 281 741 zł. Wartość innych zobowiązań finansowych tych klientów to 1,8 mld zł, w tym głównie kredyty gotówkowe na 1,3 mld zł.

Podwyżka stóp procentowych, bezpośrednio wpłynie na spadek dostępności kredytów mieszkaniowych, ponieważ jeszcze bardziej ograniczy zdolność kredytową.

Kontynuacja podwyżek stóp – w połączeniu z dużą dozą niepewności i wysoką inflacją – będzie też kolejnym czynnikiem, który może w tym roku zniechęcić firmy do inwestowania. Do tego dochodzą rosnąca niepewność związana z wojną w Ukrainie, zakłócenia w handlu zagranicznym, drożejące szybko surowce, które napędzają inflację. 

Czytaj też:

Przyczyny kolejnych wzrostów stóp procentowych NBP

W komunikacie NBP czytamy, że "utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych".

Po rozpoczęciu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie wzrosła niepewność dotycząca dalszego kształtowania się sytuacji makroekonomicznej na świecie, w tym w Europie. Znalazło to odzwierciedlenie w istotnym pogorszeniu nastrojów na rynkach finansowych oraz deprecjacji części walut. Ponownie wzrosły ceny węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej oraz części surowców rolnych. Jednocześnie przedłużają się zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży, a ceny transportu międzynarodowego są nadal podwyższone. Przyczyni się to najprawdopodobniej do dalszego wzrostu inflacji na świecie, która w wielu krajach osiągała wysokie poziomy jeszcze przed rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę.

Inflację w Polsce ogranicza jedynie obniżenie części stawek podatkowych w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej.

Czytaj też:

Źródło: komunikat NBP, Newseria

Jak zmieniały się stopy procentowe od maja do października 2022

Poziom stóp procentowych od 5 października 2022

 • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej
 • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej
 • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej

Poziom stóp procentowych od 7 lipca 2022

 • stopa referencyjna 6,5% w skali rocznej
 • stopa lombardowa 7,0% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 6,0% w skali rocznej
 • stopa redyskonta weksli 6,55% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 6,0% w skali rocznej

Poziom stóp procentowych od 8 czerwca 2022

 • stopa referencyjna 6% w skali rocznej
 • stopa lombardowa 6,5% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 5,5% w skali rocznej
 • stopa redyskonta weksli 6,05% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 6,1% w skali rocznej

Poziom stóp procentowych od 6 maja 2022

 • stopa referencyjna 5,25 proc. w skali rocznej
 • stopa lombardowa 5,75% w skali rocznej
 • stopa depozytowa 4,75% w skali rocznej
 • stopa redyskonta weksli 5,30% w skali rocznej
 • stopa dyskontowa weksli 5,35% w skali rocznej

Na jakim poziomie zatrzyma się inflacja? Jak mocno wpłynie na stopy procentowe?

Posłuchaj podcastu i dowiedz się więcej!

Listen to "Tak źle było ostatnio w 1997 r. Co dalej z inflacją?" on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej