Rusza budowa kolejnych odcinków autostrady A4

2010-08-16 13:46
autostrada A4
Autor: GDDKiA

Realizacja autostrady A4 Jarosław – Radymno wchodzi w fazę budowy. Wojewoda podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację dla pierwszej części tego odcinka autostrady, realizowanego systemem projektuj-buduj.

Decyzja o zezwoleniu na realizację dotyczy budowy ponad 8-kilometrowego odcinka autostrady A4 od Węzła Wierzbna do okolic Pawłosiowa, stanowiącego pierwszą część autostrady A4 Jarosław (Węzeł Wierzbna) - Radymno. Roboty budowlane ruszą tu już 18 sierpnia 2010 r.

Cały odcinek autostrady A4 Jarosław (Węzeł Wierzbna) - Radymno realizowany jest systemem projektuj-buduj. Wykonawcą tego 25-kilometrowego odcinka jest konsorcjum firm w składzie Budimex Dromex S.A. i Ferrovial Agroman S.A. z Hiszpanii. Kontrakt podzielony został na 2 etapy. Pierwszy etap to projektowanie, a drugi to realizacja. Wykonawca najpierw opracował projekt budowlany w oparciu o przekazany przez GDDKiA projekt wstępny, decyzję lokalizacyjną oraz decyzję środowiskową a następnie uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Trasa odcinka, dla którego wydano decyzję ZRID przebiega przez teren woj. podkarpackiego, przez gminę Przeworsk, Pawłosiów i Roźwienica. Będzie posiadać parametry drogi klasy A oraz 2 jezdnie, każda po 2 pasy ruchu. Skomunikowanie terenu po obu stronach autostrady nastąpi poprzez przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych (w tym przebudowę 3 dróg powiatowych i 2 dróg gminnych), budowę 5 obiektów inżynierskich w ciągu i nad autostradą (w tym 2 wiadukty autostradowe i 3 wiadukty drogowe). W celu zapewnienia właścicielom przyległych terenów możliwości dojazdu do swoich działek, zaplanowano budowę dróg dojazdowych równoległych do autostrady, z których przewidziano zjazdy na poszczególne działki. W ten sposób na całym przedmiotowym odcinku autostrady, wszystkie działki, które utraciły obecne skomunikowanie w związku z lokalizacją autostrady lub też wcześniej go nie posiadały, uzyskają połączenie z drogami publicznymi.

Przedsięwzięcie na tym odcinku obejmuje także: - wykonanie dwóch MOP-ów (miejsc obsługi podróżnych) - MOP III "Pawłosiów" i MOP II "Cieszacin"- budowę 7 przejść dla zwierząt (6 przepustów dla małych zwierząt i 1 dolne przejście dla zwierząt średnich) - budowę ekranów akustycznych (o łącznej długości 350m) oraz ogrodzenia autostrady - budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z jezdni - budowę oświetlenia - przebudowę sieci wodociągowych, sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, linii niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz urządzeń telekomunikacyjnych

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia wyburzeń obiektów kubaturowych. Decyzji zezwalającej na budowę I odcinka nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej