Przetarg na budowę S7 z Elbląga do Gdańska

2014-08-29 16:38
Droga ekpresowa S7
Autor: GDDKiA Droga ekspresowa S7 - wizualizacja węzła drogowego Elbląg Zachód 

GDDKiA ogłosiła dwuetapowy przetarg na budowę 40-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7, która zapewni połączenie Gdańska z Elblągiem. GDDKiA planuje, o ile przetarg przebiegnie bezproblemowo, że budowa drogi rozpocznie się na początku 2015 roku i potrwa trzy lata.

Jak widać, GDDKiA konsekwentnie realizuje swoją nową politykę przetargową – ogłaszane są przetargi na krótsze  odcinki dróg, a przetargi są dwuetapowe, przy czym I etap pełni funkcję preselekcji wykonawców. 
Ogłoszony właśnie przetarg (przez gdański oddział GDDKiA) na budowę kolejnego 40-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 został podzielony na dwa zadania i odbędzie się w dwóch etapach.  
W I etapie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do ofertowej części przetargu. Po weryfikacji (m.in. potencjał, doświadczenie, kompetencje kadry) GDDKiA poinformuje, które firmy mogą złożyć oferty. Wiadomo, że oferty będą oceniane według trzech kryteriów – cena (90% wagi oferty), czas realizacji (5%) i gwarancja na wybrane elementy infrastruktury (5%).

Cały odcinek planowanej drogi ekspresowej S7 ma 40 km. Został on podzielony na dwa zadania – od Koszwał do Nowego Dworu Gdańskiego – 20,5 km i od Nowego Dworu Gdańskiego do Kazimierzowa pod Elblągiem – 19,1 km. W ramach tego przedsięwzięcia zostaną też wybudowane dwa nowe mosty przez Wisłę. Wykonawcy będą też się musieli zmierzyć podczas budowy z trudnymi warunkami geologicznymi, bo trasa S7 w tym rejonie przebiega przez Żuławy, czyli występują tam warstwy gruntów nienośnych i konstrukcja drogi będzie wymagała specjalnego wzmocnienia. Obiekty inżynierskie (m.in. wiadukty i mosty) zostały zaprojektowane indywidualnie na fundamentach posadowionych na palach.

  • Odcinek drogi ekspresowej S7 Koszwały – Nowy dwór Gdański to m.in.:

- długość 20,5 km
- dwa nowe węzły drogowe - Cedry Małe i Dworek,
- drogi lokalne i wojewódzkie długości 24,7 km
- drogi dojazdowe długości 18,2 km
- ciągi piesze i pieszo-rowerowe długości 7,5 km,
- zatoki i przystanki autobusowe,
- 18 obiektów mostowych (w tym dwa przez Wisłę),
- 9 przejść dla małych i dużych zwierząt,
- elementy ochrony środowiska w postaci zieleni krajobrazowej i izolacyjnej,
-  3,4 km ekranów dźwiękochłonnych,
- 2 Miejsca Obsługi Podróżnych (w gminach Stegna i Nowy Dwór Gdański).

  • Odcinek drogi S7 Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo to m.in.:

- długość 19,1 km,
- dwa węzły drogowe: Żuławy Wschód i Elbląg Zachód,
- 12,4 km dróg o znaczeniu lokalnym i krajowym,
- 17,5 km dróg dojazdowych,
- 1,7 km dróg serwisowych,
- ciągi piesze i pieszo-rowerowe długości 3,4 km,
 - zatoki i przystanki autobusowe,
- 14 obiektów mostowych,
- 13 przejść dla małych i dużych zwierząt,,
 - 3,2 km ekranów akustycznych,   
- ekrany przeciw hałasowe o długości 3,2 km,
- dwa stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów dla policji oraz służb Inspekcji Transportu Drogowego.
Dla obu odcinków przewiduje się również przebudowę w niezbędnym zakresie sieci uzbrojenia, które kolidują z inwestycją. Prace dotyczyć będą branż: wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej gazowej, melioracyjnej i kolejowej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej