Platforma doradcza eDWIN, czyli rolnictwo przyszłości na naszych oczach

2023-09-21 11:21
Platforma doradcza eDWIN
Autor: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Ostrzeżenia przed agrofagami lub załamaniem pogody, powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a nawet możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt i jakie środki były stosowane podczas uprawy – to przykładowe korzyści, jakie niesie platforma doradcza eDWIN, której pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Odpowiednia ochrona roślin, troska o środowisko oraz cyfryzacja i wprowadzanie nowych rozwiązań to jedne z kluczowych aspektów dzisiejszego rolnictwa. Coraz częściej o tych tematach mówią zarówno polskie, jak i unijne władze, które ogłosiły politykę Zielonego Ładu. W powyższe aspekty wpisuje się ogólnopolski projekt eDWIN, który jest nową jakością w polskim rolnictwie i ochronie roślin.

Jedno narzędzie do zarządzania gospodarstwem

Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin – tak brzmi pełna nazwa projektu eDWIN. Celem jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, co ma pozytywnie wpłynąć na jakość produkowanej w Polsce żywności.

Platforma obejmuje cztery elektroniczne usługi. Pierwsza z usług to „Wirtualne Gospodarstwo”, która ma kilka zastosowań. Jednym z nich jest wspomaganie decyzji rolników czy, kiedy i w jakiej ilości stosować środki do ochrony uprawy.

Wprowadzona do systemu uprawa jest monitorowana. Dlatego, w przypadku wystąpienia zagrożenia zniszczenia uprawy przez chorobę lub szkodnika, system będzie o tym informować. Ponadto, usługa przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i żywności nadmiernie stosowanymi środkami do zwalczania chorób i szkodników.

Poza tym aplikacja „Wirtualnego Gospodarstwa” zapewnia rolnikom możliwość zadania doradcy pytania czy wystosowania prośby o weryfikację zaobserwowanych zagrożeń. Każdy użytkownik posiada przypisanego do konta doradcę. Automatycznie dopisany jest najbliższy doradca, ale rolnik ma możliwość zmiany na przykład na doradcę, z którym najczęściej utrzymuje kontakt.

„Wirtualne Gospodarstwo” udostępnia także rolnikom raporty agrometeorologiczne. Są one opracowywane przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego i mają charakter ogólny lub spersonalizowany. Raporty ogólne są przygotowywane dla powiatów i uwzględniają prowadzone na terenie powiatu uprawy i panujące tam warunki agrometeorologiczne. Z kolei raporty spersonalizowane są przygotowywane na indywidualne zamówienie usługobiorcy i przedstawiają analizę agrometeorologiczną wskazanego przez niego pola.

Ponadto, „Wirtualne Gospodarstwo” pozwala na pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu na danym obszarze agrofagów. Oprócz tego rolnicy mają do dyspozycji wirtualną kartę pola, która umożliwia ewidencjonowanie pracy oraz układanie e-planów ochrony roślin. To właśnie dzięki informacjom zawartym w karcie pola, możliwe jest otrzymywanie powiadomień dotyczących możliwych zagrożeń na polu.

Korzyści dla każdego z nas

Drugą e-usługą dostępną w ramach eDWIN jest „Śledzenie pochodzenia produktów”. Jest ona skierowana do producentów rolnych, ale także konsumentów, czyli w praktyce każdego z nas. Dzięki tej usłudze producenci będą mogą wprowadzić do rejestru dane o pochodzeniu danego produktu, w tym warunkach i historii jego uprawy.

Trzecia usługa to „Raportowanie zagrożeń”, która jest przeznaczona głównie dla samorządów, instytucji publicznych odpowiedzialnych za nadzór lub realizację ochrony roślin oraz instytucji naukowych. Dzięki tej usłudze możliwe jest generowanie raportów z systemu monitoringu zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie czy ogrodnictwie.

Ostatnią dostępną usługą w ramach eDWIN jest „Udostępnianie danych meteorologicznych”. Użytkownicy tej usługi otrzymają dostęp do aktualnych oraz archiwalnych danych meteorologicznych pochodzących z sieci stacji agrometeorologicznych. To z kolei pozwoli na prowadzenie analiz umożliwiających identyfikację cyklicznie powtarzających się zdarzeń, wysyłanie ostrzeżeń pogodowych czy określanie klęsk żywiołowych.

W tym celu w całej Polsce powstała sieć stacji meteorologicznych (łącznie jest ich prawie 600). Dane ze stacji przetwarzane są także przez modele, które pozwalają na przygotowanie sprecyzowanego pod daną uprawę komentarza agrometeorologicznego, dzięki któremu rolnik będzie mógł podjąć decyzję np. o terminie wysiewu konkretnej rośliny.

Platforma doradcza eDWIN działa od czerwca 2022 roku. Jest całkowicie bezpłatna, dostępna na stronie www.edwin.gov.pl oraz w wersji mobilnej do pobrania w Google Play lub App Store.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej