Od 1 kwietnia 2023 gaz w specjalnej cenie! Dla kogo? Trzeba złożyć wniosek do ZUS!

2023-04-06 16:31
preferencyjna cena gazu
Autor: gettyimages Warunkiem skorzystania ze specjalnej ceny gazu jest wniosek złożony do ZUS

Wybrane podmioty będą mogły skorzystać z obniżonej względem cen rynkowych stawki na gaz, która wyniesie 200,17 zł za MWh. To tyle, ile płacą teraz za gaz gospodarstwa domowe. Dla kogo tańszy gaz od 1 kwietnia 2023? Warunkiem skorzystania ze specjalnej ceny gazu jest również wniosek złożony do ZUS.

Spis treści

  1. Dla kogo tańszy gaz od 1 kwietnia?
  2. Do kiedy rząd będzie dopłacał do gazu?
  3. ZUS czeka na wnioski o tańszy gaz
  4. Jakie warunki trzeba spełnić, aby mieć specjalną cenę gazu?

Przypomnijmy, że w uchwalonej przez Sejm w lutym ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji znalazły się zapisy, które umożliwiają m.in. rodzinnym biznesom korzystanie z gazu po cenach maksymalnych równych 200,17 zł za MWh.

Dla kogo tańszy gaz od 1 kwietnia?

Pomoc oferowana przez państwo dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, dla których gaz jest surowcem energetycznym potrzebnym w codziennej pracy. Jak wskazał ZUS, chodzi o te firmy, które zajmują się wypiekiem pieczywa, wyrobów ciastkarskich, ciastek oraz w pracy wykorzystują piec opalany gazem. Ze wsparcia wykluczono np. duże markety.

Przedsiębiorstwu energetycznemu dostarczającemu paliwo gazowe będzie przysługiwać rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej.

Do kiedy rząd będzie dopłacał do gazu?

Maksymalne ceny gazu dla piekarni i cukierni mają obowiązywać 1 kwietnia do 31 grudnia 2023. Szacowany koszt pomocy to ok. 300 mln zł za trzy kwartały 2023 r.

ZUS czeka na wnioski o tańszy gaz

Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Do wniosku należy dołączyć fakturę za gaz. Pomoc będzie dotyczyła rachunków obejmujących okres nie wcześniejszy niż kwiecień. Wniosek RPG należy złożyć w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.

Każdy wniosek o stosowanie ceny maksymalnej może dotyczyć wyłącznie jednej faktury.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby mieć specjalną cenę gazu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z niższej ceny gazu, muszą spełnić odpowiednie warunki, wykazać, ze:

  • na 31 grudnia 2022 r. rodzaj ich przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) był oznaczony kodem 10.71.Z,
  • prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.71.Z i przychód z działalności w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku pochodził w co najmniej 50 proc. ze sprzedaży wyprodukowanego pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek,
  • prowadzili działalność oznaczoną kodem 10.71.Z w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

Ponadto, aby ZUS mógł przyznać pomoc, na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek i musi dysponować limitem pomocy de minimis.

Źródło: MKiŚ, PAP

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej