Obligacje skarbowe lipiec 2022 - oprocentowanie nawet do 6,25%. Jak kupić obligacje skarbowe Skarbu Państwa?

2022-07-18 10:43
Obligacje
Autor: Getty Images

Nowe obligacje skarbowe Skarbu Państwa dostępne są od czerwca 2022 i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Ich oprocentowanie jest zmienne, równe stopie referencyjnej NBP. Zgodnie z zapowiedziami, w lipcu 2022 wzrosło ono w związku z podniesieniem stóp procentowych. Aktualnie oprocentowanie 1-rocznych obligacji wynosi 6,00%, a 2-letnich 6,25%. Oprócz tego podniesiono oprocentowanie wszystkich obligacji detalicznych. Dowiedz się, jak kupić obligacje skarbowe Skarbu Państwa. Czy nowe obligacje ochronią Polaków przed inflacją? Dowiedz się, jakie jest oprocentowanie obligacji skarbowych w lipcu 2022.

Spis treści

 1. Nowe obligacje skarbowe od lipca 2022 - wyższe oprocentowanie
 2. Obligacje skarbowe skarbu Państwa - oferta lipiec 2022
 3. W czerwcu 2022 rekord sprzedaży obligacji Skarbu Państwa
 4. Jak kupić obligacje skarbowe?
 5. Czy warto inwestować w nowe obligacje skarbowe?
 6. Zamiana starych obligacji na nowe – komu się opłaca?

Nowe obligacje skarbowe od lipca 2022 - wyższe oprocentowanie

W lipcu 2022 oprocentowanie obligacji rocznych i dwuletnich będzie wyższe o 0,75 pp. Podnosimy również oprocentowanie instrumentów detalicznych o zapadalności od 3 do 12 lat o 0,50 pp. Chcemy zachęcić naszych klientów do długoterminowego oszczędzania z obligacjami skarbowymi - komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. 

Przypomnijmy, że już od czerwca 2022 można kupić detaliczne obligacje skarbowe, których oprocentowanie zależy od poziomu głównej stopy procentowej NBP. Do stałej oferty wprowadzone zostały dwie nowe obligacje z oprocentowaniem równym stopie referencyjnej NBP - aktualnie 6,5%:

 • roczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR) - w lipcu oprocentowane na poziomie 6,00 %. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie obliczane jako suma stopy referencyjnej NBP i marży w wysokości 0,00%.
 • 2-letnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR) - w lipcu oprocentowane na poziomie 6,25%. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie obliczane jako suma stopy referencyjnej NBP i marży w wysokości 0,25%.

W obu przypadkach co miesiąc ma być aktualizowany poziom oprocentowania i co miesiąc mają być wypłacane odsetki. W przypadku papierów rocznych oprocentowanie ma być równe stopie referencyjnej NBP (6,5%). Jeśli pieniądze będziemy chcieli powierzyć na dwa lata, to przy określaniu oprocentowania, jako bonus co miesiąc do stopy procentowej doliczone zostanie 0,25 pkt proc.

Konstrukcja oprocentowania nowych obligacji zapewnia regularną – comiesięczną wypłatę odsetek. Rozpocząć oszczędzanie można już od kwoty 100 zł, gdyż tyle wynosi cena jednej obligacji. Jest ona niezmienna przez cały okres sprzedaży, zatem zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Czytaj też:

Obligacje skarbowe skarbu Państwa - oferta lipiec 2022

Oprócz wprowadzenia nowych obligacji skarbowych, od czerwca 2022 zostało podniesione oprocentowanie wszystkich obligacji detalicznych. Na poniższej infografice aktualna oferta obligacji skarbowych Skarbu Państwa.

W pierwszym okresie odsetkowym obligacje oprocentowane będą odpowiednio:

 • 3-letnie - 6,00%
 • 4-letnie - 6,00%
 • 10-letnie - 6,25%
 • 6-letnie - 6,20%
 • 12-letnie - 6,50%

Obligacje 6- i 12-letnie to obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”.

Obligacje skarbowe lipiec 2022
Autor: obligacjeskarbowe.pl Obligacje skarbowe Skarbu Państwa - oprocentowanie lipiec 2022 Link: Kliknij i powiększ
Typ obligacji Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 lipca) Cena sprzedaży
OTS09223-miesięczne Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 zł 100,00 zł przy zamianie

ROR0623 roczne

Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,00% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 zł 99,90 zł przy zamianie
DOR0624 2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,25% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,25%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 zł99,90 złprzy zamianie
TOZ0625 3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 6,00% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł 99,90 zł przy zamianie
COI0626 4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł 99,90 zł przy zamianie
EDO0632 10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,25%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł 99,90 zł przy zamianie

ROS0628

6-letnie obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł

ROD0634

12-letnie obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł
 • ¹ półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
 • ² stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

W czerwcu 2022 rekord sprzedaży obligacji Skarbu Państwa

W czerwcu 2022 Polacy kupili obligacje o wartości 14 mld 72 mln zł - poinformowało 13 lipca Ministerstwo Finansów. Dla porównania, w maju sprzedano obligacje o wartości prawie 2,4 mld zł.

Trzeba dodać, że 50% obligacji kupionych w czerwcu to były nowo wprowadzone 1-roczne i 2-letnie obligacje, o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP.

Ministerstwo podało też, że zainteresowaniem cieszyły się obligacje 4-letnie (34% udziału w sprzedaży), 2-letnie (9%), 3-miesięczne (7%) i 10-letnie (7%), 3-letnie (1,3%).

W czerwcu sprzedano obligacje:

3-miesięczne (OTS0922) – 1.012,2 mln zł,1-roczne (ROR0623) – 5.684,5 mln zł,2-letnie (DOR0624) – 1.321,9 mln zł,3-letnie (TOZ0625) – 187,2 mln zł,4-letnie (COI0626) – 4.825,7 mln zł,10-letnie (EDO0632) – 964,0 mln zł.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

 • w dowolnym momencie przez Internet w serwisie www.obligacjeskarbowe.pl,
 • przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych,
 • poprzez konto Inteligo,
 • w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Czy warto inwestować w nowe obligacje skarbowe?

Nowe obligacje rządowe wydają się być bardzo atrakcyjne, szczególnie w stosunku do aktualnych lokat bankowych. Rząd deklaruje, że oprocentowanie obligacji będzie rosło wraz z rosnącymi stopami procentowymi, chociaż trudno przewidzieć jakich wzrostów możemy się spodziewać. Być może stopa procentowa nie przekroczy poziomu 7%? A może osiągnie 10%?

Z aktualnych notowań kontraktów terminowych na stopę procentową wynika, że już w 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej może zacząć obniżki stóp procentowych, co może ograniczać oprocentowanie obligacji rocznych i dwuletnich pod koniec okresu oszczędzania. Jeśli przyjąć, że spełnią się te prognozy, można szacować, że nowe papiery roczne i dwuletnie mogą uchronić nasze oszczędności przed inflacją na poziomie około 5,5% - twierdzi Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Aktualnie oferta ta jest lepsza niż jakikolwiek bankowy depozyt. Z drugiej strony wg projekcji przygotowanej przez analityków NBP w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny dóbr i usług (inflacja) pójdą w górę o 10,2%. Dopiero kolejny rok ma przynieść inflację na poziomie 4,4%. Spełnienie się tych wszystkich prognoz oznaczałoby, że ani oferowane przez rząd w czerwcu obligacje roczne, ani dwuletnie nie uchronią w pełni kapitału przed destrukcyjnym działaniem inflacji. Tak przynajmniej sugerują dziś formułowane przewidywania - dodaje ekspert.

Należy pamiętać, że od wszystkich dochodów osiąganych z obligacji skarbowych należy zapłacić tzw. podatek Belki. W efekcie wraz z tym jak rośnie inflacja otrzymujemy coraz wyższe oprocentowanie obligacji, ale nasza dodatkowa marża zysku jest z coraz większą nawiązką pochłaniana przez podatek.

W praktyce obligacje czteroletnie kupione w czerwcu będą w stanie ochronić nas przed inflacją na poziomie około 4-4,5%. Dziesięciolatki mogą uchronić przed wzrostem cen w tempie 5-5,5% rocznie. Dopiero obligacje dwunastoletnie chronią przed inflacją na poziomie około 7-7,5%. Są to jednak papiery przeznaczone dla osób otrzymujących świadczenie 500+, a na zakup tych obligacji można wydać tylko tyle ile otrzymano w ramach świadczenia wychowawczego.

Być może nowy projekt rządu zmusi banki do wypracowania nowej atrakcyjnej oferty, żeby ponownie zachęcić Polaków do oszczędzania. Podczas kryzysu pandemii i wojny na Ukrainie Polacy wycofali z banków ogromne fundusze, więc banki muszą zawalczyć o nie, znaleźć atrakcyjną ofertę depozytową - powiedział Jarosław Fuchs, wiceprezes zarządu Banku Pekao.

Obligacje skarbowe Skarbu Państwa 2022
Autor: HRE Investments Obligacje skarbowe Skarbu Państwa 2022/2023 - prognoza Link: kliknij i powiększ

Zamiana starych obligacji na nowe – komu się opłaca?

Dużą zmianą jest też podniesienie do 3% oprocentowania trzymiesięcznych obligacji. W maju mogliśmy na nich zarobić o połowę mniej. Zasadna wydaje się więc przedterminowa sprzedaż tych papierów, aby zamienić obligacje starych emisji na nowe – lepiej oprocentowane.

Podobnie jest w przypadku osób, które w ostatnich miesiącach inwestowały swoje oszczędności w ramach dwuletnich obligacji skarbowych. Te w maju 2022 sprzedawane były z 3-proc. kuponem. Jeszcze gorzej było w kwietniu, kiedy dwuletnie na papierach można było zarobić 2% czy w lutym i marcu - 1,5%. Aż trudno w to uwierzyć, ale w okresie od maja 2020 do stycznia 2022 inwestowaliśmy w obligacje w zamian za obietnicę wypłacenia zaledwie 1% zysku (minus podatek).

Trzeba więc jeszcze raz podkreślić, że od czerwca 2022 obligacje skarbowe dwuletnie będą oprocentowane w pierwszym miesiącu na 5,25%, a potem 0,25 pkt. proc. ponad stopę referencyjną NBP.

Reasumując osoby, które w ostatnim czasie inwestowały swoje środki kupując obligacje trzymiesięczne i dwuletnie, powinny rozważyć zamianę posiadanych papierów na te emitowane w czerwcu. Strata związana z utraceniem dotychczas naliczonych odsetek powinna zostać szybko nadrobiona i to z nawiązką jeśli w czerwcu kupimy papiery oprocentowane nawet kilkukrotnie lepiej niż te, które są dziś w naszych pródłoortfelach.

Źródło: gov.pl, HRE Investments

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej