Mało świąteczne, ale konieczne...

2007-10-05 19:46

Przedstawiciele branży budowlanej świętują - 5 października 2007 r. to Dzień Budowlanych - w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyły się centralne uroczystości związane z tym już corocznym świętem.

Związek Zawodowy "BUDOWLANI" wraz z organizacjami samorządowymi budownictwa (Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Projektowania Budowlanego), związkami pracodawców (Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości) i placówkami naukowymi (Instytut Techniki Budowlanej) - zgodnie z długoletnią tradycją obchodzi w październiku, w Warszawie, centralne uroczystości z okazji "Dnia Budowlanych". To nieformalne, ale bardzo popularne branżowe święto.

Tegoroczna uroczystość to jednocześnie jubileusz 115-lecia polskiego ruchu zawodowego w sektorze budowlanym - w 1892 r. grupa galicyjskich robotników powołała w Krakowie komitet założycielski związku zawodowego murarzy. Odzyskanie niepodległości (1918 r.) rozpoczęło proces jednoczenia ruchu zawodowego budowlanych zakończony powstaniem Centralnego Związku Robotników Przemysłu Budowlanego, Drzewnego, Ceramicznego, Pokrewnych Zawodów - w Polsce działającego do 1939 r. Historycznym i formalnym następcą tych organizacji jest Związek Zawodowy "BUDOWLANI".
- 115 lat nieprzerwanej działalności to dowód siły i żywotności środowiska - powiedział na wstępie uroczystości Zbigniew Janowski, przewodniczący ZZ "Budowlani". - Jest coś w naszym sektorze, że przyciąga on ludzi odważnych i zaangażowanych, chociaż jest to branża niedoceniana, by nie rzec lekceważona. Udało nam się przy tym dotąd unikać wikłania w spory polityczne, ale korzystając z obecności na sali osób kandydujących do nowego Parlamentu, chciałbym przekazać im któtką listę spraw najpilniejszych dla budownictwa. Może to mało świąteczne, ale konieczne...
Na tej liście znalazły się m.in:
- Szara strefa rujnująca uczciwy biznes i dyskredytująca zawód budowlańca;
- Prawo budowlane wciąż niespójne i niedostosowane do realnych potrzeb;
- Brak przepisów z dziedziny zagospodarowania przestrzennego;
- Brak uregulowań dla poprawnych relacji między inwestorem - wykonawcą - podwykonawcą;
- Przepisy w zamówienaich publicznych wciąż promujące szarą strefę i dumping cenowy;
- Nieczytelne struktury odpowiedzialności w procesie budowlanym;
- Zatrudnienie w sektorze;
- W rozwiązywaniu problemów branży niechęć decydentów do korzystania z mechanizmów dialogu społecznego.

Jednak niewątpliwe problemy polskiego budownictwa, związanych z nim firm i ludzi, nie przyćmiły doniosłości tego dnia. Honorowy patronat nad obchodami święta objął Minister Budownictwa, którego reprezentowła wiceminister Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa. W spotkaniu udział wzieli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele środowisk naukowych, liderzy liczących się przedsiębiorstw sektora budowlanego, przemysłu materiałów budowlanych i spółdzielni mieszkaniowych z całego kraju oraz reprezentanci związków zawodowych i innych organizacji działających na rzecz budownictwa. Gośćmi "Dnia Budowlanych" byli  m.in. główni inspektorzy pracy krajów europejskich (z Grupy Wyszechradzkiej).

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe i odznaczenia branżowe. W tym - przyznane w tegorocznej edycji konkursu - prestiżowe Medale im. Kazimierza Wielkiego. 
A dla wszystkich uczestników najważniejsza jest możliwość spotkania się ze znajomymi (na uroczystość goście przyjechali z całej Polski) czy mieć możliowość wymiany poglądów z VIP-ami branży. W części artystycznej tegorocznych obchodów wystąpił Jerzy Połomski. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej