Egzaminu na uprawnienia budowlane nie zdało niemal 1000 inżynierów

2017-01-30 15:52
Uprawnienia budowlane
Autor: PIIB Oficjalne nadanie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych...

Po kilku latach niezłych wyników podczas egzaminów na uprawnienia budowlane można zauważyć wzrost odsetka osób, które nie zaliczają drugiego, czyli ustnego etapu. Testy w jesiennej sesji 2016 zaliczyło 86,6%, natomiast egzamin ustny z wynikiem pozytywnym zdało 75,9% zdających.

Na wiosnę 2016 nowe uprawnienia budowlane otrzymało 2818 inżynierów budownictwa (do egzaminu ustnego dopuszczono 3649 osób). W sesji jesiennej do I etapu (test pisemny) zostało dopuszczonych 3689 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, ale na egzamin stawiło się mniej − 3259 osób wraz z tymi, którzy zdawali poprawkę. Egzamin ustny zdawała grupa 3 547 osób, w tym 758 w trybie poprawkowym. Tego etapu nie zaliczył co czwarty zdający, uprawnienia zdobyło 2694 inżynierów.

Przypomnijmy, że egzamin testowy sprawdza wiedzę kandydata przede wszystkim z przepisów prawnych, natomiast egzamin ustny kładzie nacisk na zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu. Kandydat na zdobycie uprawnień budowlanych musi wykazać się umiejętnością zsynchronizowania poszczególnych zagadnień i wiedzy uzyskanej w czasie studiów i praktyki zawodowej, rozwiązuje konkretne zadanie przedstawione mu na egzaminie.
Gorsze wyniki egzaminów ustnych, Marian Płachecki − przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), tłumaczy z dwóch powodów. Po pierwsze, za mało czasu na przygotowanie się do odpowiedzi. Zdającemu przysługuje zgodnie z rozporządzeniem 25 minut na przygotowanie się do odpowiedzi, a pytań (w zależności od rodzaju uprawnień) może być od 5 do 10. To oznacza w tym najwyższym zakresie średnio 2,5 minuty na pytanie i to jest zdaniem PIIB za mało. Zresztą izba inżynierów zgłasza oficjalne zastrzeżenia do tego przepisu. Ponadto, daje się zauważyć, że pogorszenie tzw. zdawalności w drugim etapie egzaminu na uprawnienia budowlane pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy deregulacyjnej, która dopuściła do egzaminu inżynierów z krótszymi praktykami zawodowymi. I trudności pojawiają się, gdy trzeba wykazać się wiedzą praktyczną... Ale determinacji w zdobywaniu uprawnień nie brakuje, co widać po liczbie osób przystępujących do egzaminu ustnego po raz kolejny.

W każdym bądź razie w roku 2016 przybyło 5512 inżynierów budownictwa z uprawnieniami. Najwięcej uprawnień nadano w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, popularne są jeszcze specjalności instalacyjna sanitarna, instalacyjna elektryczna i inżynieria drogowa. Najwięcej inżynierów z uprawnieniami budowlanym przybyło na Mazowszu, w Małopolsce i na Śląsku. Najmniej chętnych było w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa Opolskiej i Lubuskiej.

Przy okazji, w PIIB podsumowano, że w latach 2003-2016 (czyli do momentu gdy Izba przejęła egzaminy) do Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych wpłynęło 70 228 wniosków o nadanie uprawnień, co w tym okresie udało się 58 289 osobom.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej