Dotacje na otwarcie firmy 2023 - gdzie szukać dofinansowania na rozpoczęcie działalności? Jak uzyskać dotacje unijne?

2022-12-08 12:28
Dotacje na otwarcie firmy 2023
Autor: Getty Images Dotacje na otwarcie firmy 2023

Dotacje na otwarcie firmy to duża pomoc na starcie. Daje możliwość rozkręcenia własnego biznesu bez ponoszenia dużych kosztów. W Polsce o dofinansowanie na otwarcie firmy można się zwrócić do kilku podmiotów, w ramach różnych programów. Dowiedz się jakie dotacje na otwarcie firmy dostępne będą w 2023 roku. Dla kogo dotacje? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie? Ile pieniędzy na otwarcie firmy można otrzymać?

Spis treści

 1. Dotacje na otwarcie firmy z urzędu pracy
 2. Dofinansowanie na otwarcie firmy od Banku Gospodarstwa Krajowego
 3. Dotacje unijne, a dotacje na otwarcie firmy 2023
 4. Dofinansowanie na otwarcie firmy dla rolników
 5. Dotacje dla startupów 2023
 6. Dotacje na otwarcie firmy - podsumowanie

Dotacje na otwarcie firmy z urzędu pracy

Listę otwiera program dofinansowania z urzędu pracy przeznaczony dla osób bezrobotnych. To bezzwrotne dofinansowanie, ale przedsiębiorca musi zaproponować formę zabezpieczenia zwrotu środków, w przypadku naruszenia warunków umowy.

Ile pieniędzy z urzędu pracy można dostać na otwarcie firmy? Dotacja nie może być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może otrzymać dotację na otwarcie firmy z urzędu pracy?

 • bezrobotny,
 • opiekun osoby niepełnosprawnej, nigdzie nie pracujący i poszukujący pracy,
 • absolwent centrum integracji społecznej,
 • absolwent klubu integracji społecznej.

Wniosek o dofinansowanie firmy należy złożyć przed jej zarejestrowaniem. Musi on zawierać następujące informacje:

 • kwotę, o którą się ubiegasz,
 • rodzaj planowanej działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację planowanych wydatków,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.
Kiedy nie otrzymasz dotacji z urzędu pracy?

Dotacji na otwarcie firmy nie otrzymasz jeśli korzystałeś już z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych lub masz wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a działalność była prowadzona przez 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Jeśli dotacja z urzędu pracy na założenie firmy zostanie Ci przyznana, jesteś zobowiązany prowadzić działalność przez kolejne 12 miesięcy. W tym czasie możesz firmę zwiesić lub podjąć pracę na okres dłuższy niż 6 miesięcy wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu. W tym czasie okres zawieszenia działalności gospodarczej nie będzie się wliczał do wymaganych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie na otwarcie firmy od Banku Gospodarstwa Krajowego

Kolejny program to program BGK - "Pierwszy biznes – wsparcie w starcie". To forma pożyczki na otwarcie firmy, udzielana na preferencyjnych warunkach, np. bez prowizji i opłat za obsługę. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,01 lub 0,03% w skali roku.

Jaką kwotę można dostać od BGK? Pożyczka nie może przekroczyć 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Okres spłaty może wynieść do 7 lat, z możliwością rocznej karencji w spłacie.

Kto może otrzymać pożyczkę na otwarcie firmy od BGK?

 • student ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
 • absolwent szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • bezrobotny zarejestrowany w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • opiekun osób niepełnosprawnych - członek rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Dotacje unijne, a dotacje na otwarcie firmy 2023

Warto pamiętać o projektach funduszy unijnych, w ramach których również można otrzymać dotację na rozpoczęcie własnego biznesu. Takie wsparcie jest najczęściej przeznaczone dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub są zagrożone wykluczeniem społecznym. W jednym województwie może być realizowanych kilkadziesiąt przedsięwzięć, skierowanych do różnych, specyficznych grup.

Gdzie szukać informacji o projektach dofinansowań unijnych? Aktualne informacje o projektach, które są realizowane w danym województwie, znajdziesz w wyszukiwarce dotacji, na stronie fundusze europejskie.gov.pl.

Najczęściej projekty unijne oferują: sporządzenie indywidualnego planu działania, w celu poprawy Twojej sytuacji na rynku pracy, doradztwo zawodowe, bezpośrednią pomoc w znalezieniu pracy, wysokiej jakości szkolenia, kursy zawodowe czy studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe u pracodawców służące zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego oraz dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej.

Aby uzyskać dotacje na otwarcie firmy z funduszy unijnych, trzeba złożyć wniosek oraz sporządzić szczegółowy biznesplan. Po przyznaniu dofinansowania beneficjent musi w ciągu 30 dni przedstawić rozliczenie projektu wraz z fakturami.

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla rolników

Dofinansowanie na otwarcie firmy przysługuje również rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, którzy planują otwarcie własnego biznesu lub rozszerzenie swojej działalności pozarolniczej, ale nie tylko. W 2022 roku o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogli ubiegać się również małżonkowie i domownicy oraz osoby, które co najmniej 2 lata wcześniej zawiesiły bądź zamknęły swoją działalność, ale chcą ją ponownie wznowić. Warunkiem jest jednak ubezpieczenie w KRUS w pełnym zakresie, co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Jaka premia na działalność pozarolniczą w 2022?

Wysokość wsparcia finansowego zależy od ilości planowanych do utworzenia miejsc pracy, czyli:

 • 150 tys. zł – w przypadku utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy,
 • 200 tys. zł – jeżeli zaplanowano przynajmniej 2 miejsca pracy,
 • 250 tys. zł – w przypadku utworzenia minimum 3 miejsc pracy.

Dotacje dla startupów 2023

Dotacje dla startupów dotyczą nowego produktu albo usługi, która ma w oryginalny sposób realizować potrzeby konsumentów.

Startup to nic innego jak młoda innowacyjna firma, która ma oryginalny pomysł na biznes, ale działa w warunkach dużej niepewności. To najczęściej firmy działające w obszarze nowoczesnych technologii.

Takie innowacyjne firmy mogą szukać instytucji, które poszukują nowych firm z dużym potencjałem i są gotowe w nie zainwestować. Należą do nich fundusze kapitału zalążkowego (seed capital), fundusze podwyższonego ryzyka (venture capital - VC) oraz anioły biznesu. Wsparcie oferują też instytucje tj.: parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, w szczególności funkcjonujące w ramach platform startowych, finansowanych z funduszy unijnych.

Dotacje na otwarcie firmy - podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy podstawowe programy pomocowe na otwarcie firmy, które funkcjonują w 2022 roku w Polsce. Jak się okazuje, uzyskanie dotacji wymaga spełnienia różnych warunków, ale największe szanse na dopłaty mają osoby bezrobotne, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, ale też osoby młode i kreatywne, jednak w tym przypadku trzeba skutecznie zwrócić na siebie uwagę inwestorów prywatnych, a to nie jest wcale łatwe.

Źródło: gov.pl, Agencja Restrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa, redakcja

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej