Ceny gazu 2022 spadają - to wynik zapowiedzi o hamowaniu wzrostów kosztów energii

2022-09-01 10:35

Ceny gazu w Europie, po decyzji Gazpromu o zamknięciu gazociągu, wzrosły 15% w ciągu jednego dnia. W poniedziałek, 22 sierpnia, gaz na rynku europejskim zdrożał do 276 euro za megawatogodzinę. Unia Europejska zapowiada wspólne działania, które pozwolą wyhamować rosnące koszty energii. Wydaje się, że wynikiem tych zapowiedzi są spadki cen gazu. Ma to przełożenie wprost na rachunki za gaz w Polsce. My jednak Jeszcze w tym roku za gaz zapłacimy więcej. Dowiedz się o ile.

Spis treści

 1. Ceny gazu mocno w górę w 2022
 2. Nowe ceny gazu 2022
 3. Rok 2022 bez dalszych podwyżek cen gazu?
 4. Regulowane ceny gazu do 2027, czyli bezpieczeństwo gazowe Polski
 5. Ceny gazu w 2023 i tak w górę, mimo dopłaty z budżetu
Ceny gazu na rynku europejskim mocno niepewne

Niestety, ceny gazu na rynku europejskim są mocno niestabilne. 31 sierpnia ceny gazu w holenderskim hubie TTF spadły o prawie 10% i są na poziomie 240-244 euro za MWh (w zeszłym tygodniu cena gazu wynosiła 270 euro za MWh).

Ponad 10% wzrost cen gazu był konsekwencją zamknięcia Nord Stream 1 w dniach 31 sierpnia-2 września z powodu prac serwisowych. O zamknięciu gazociągu 19 sierpnia poinformował Gazprom. Rosja napędza kryzys energetyczny.

Po informacjach z Unii Europejskiej o zapełnieniu magazynów gazu na zadowalającym poziomie wzrosty cen gazu wyhamowały. Unia nie godzi się na traktowanie cen gazu przez Rosję jako szantażu politycznego. Dlatego zapowiada działania, które mają zablokować kolejne gwałtowne podwyżki cen.

Nawet same zapowiedzi takich działań wydają się odnosić właściwy skutek. Ceny gazu w holenderskim hubie TTF w dostawach we wrześniu spadły w 29 sierpnia z 339 euro za MWh do 272 euro. We wtorek, 30 sierpnia, kosztowały już 266 euro, a 31 sierpnia nieco ponad 241 euro.

Ile potrwa kryzys energetyczny? Jak przygotować się do najbliższej zimy?

Ceny gazu mocno w górę w 2022

Nowe ceny gazu na 2022 poznaliśmy już w grudniu 2021. Wtedy to prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Była to jednocześnie pierwsza taryfa zatwierdzona na podstawie szczególnego mechanizmu wprowadzonego w celu minimalizowania podwyżek cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Na całkowity koszt rachunku za gaz płaconego przez odbiorców w gospodarstwach domowych składają się:

 • koszty jego zakupu i opłat abonamentowych (które są zawarte w taryfie PGNiG OD),
 • koszty dystrybucji gazu (transportu).

Prezes URE zatwierdza taryfy zarówno dla sprzedaży (tylko dla odbiorców używających gazu na potrzeby gospodarstw domowych), jak i usługi jego dystrybucji (dla wszystkich grup odbiorców). Odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwani przez PGNiG OD ponoszą opłaty za dystrybucję najczęściej - ze względu na skalę działania firmy – według taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG).

17 sierpnia 2022 prezes URE zatwierdził taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez PSG na 2022 rok. Wzrost opłat dystrybucyjnych w wyniku wprowadzenia tej taryfy dla wszystkich grup odbiorców wyniesie średnio 2,6%. W konsekwencji kompleksowe rachunki dla odbiorców w gospodarstwach domowych - tj. łącznie za gaz i jego dostawę - wzrosną od ok. 0,5% do 0,7%.

Do wyliczenia całkowitych skutków wzrostu opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych uwzględniono zatem: zatwierdzoną 17 sierpnia zmianę taryfy PSG oraz zatwierdzoną w grudniu 2021 taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (która na mocy obowiązujących przepisów została „zamrożona” i nie ulegnie zmianie w 2022).

PSG jest spółką w pełni zależną od PGNiG i zarazem największym krajowym dystrybutorem gazu – obsługuje blisko 7 mln odbiorców w całym kraju.

Nowe ceny gazu 2022

O i le więcej za gaz zapłacą poszczególne grupy odbiorców?

Po zatwierdzeniu taryfy dla PGNiG w grudniu 2021 sytuacja wyglądała następująco:

 • tzw. kuchenkowicze (grupa W-1.1), czyli osoby używające gazu jedynie do przygotowywania posiłków, zapłacą więcej o 41%, czyli średnio o 9 zł netto/miesięcznie,
 • ci, którzy gazem ogrzewają wodę użytkową (W 2.1) zapłacą więcej o 54%, czyli 56 zł/miesięcznie,
 • za ogrzewania domu gazem (grupa taryfowa W-3.6) trzeba będzie zapłacić więcej o 58%, co przełoży się na podwyżkę rzędu 174 zł netto/miesięcznie.

Po zatwierdzeniu 17 sierpnia taryfy dla PSG kolejne podwyżki wyglądają w ten sposób:

 • tzw. kuchenkowicze (grupa W-1.1), czyli osoby używające gazu jedynie do przygotowywania posiłków, zapłacą średnio o ok. 22 grosze więcej miesięcznie;
 • ci, którzy gazem ogrzewają wodę użytkową (W 2.1) zapłacą więcej o 79 gr/miesięcznie,
 • za ogrzewania domu gazem (grupa taryfowa W-3.6) trzeba będzie zapłacić więcej o 2,38 zł netto/miesięcznie.

Tab. Szacunkowa wartość zmiany średnich poziomów łącznych płatności netto w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego zgodnie z nową taryfą PGNiG OD i dystrybutora PSG na 2022.

Taryfa Średnia płatność miesięczna wg taryfy

miesięczna różnica w płatnościach grudzień 2021 (zł/miesiąc)

miesięczna różnica w płatnościach sierpień 2022 (zł/miesiąc)

dotychczasowej (zł) grudzień 2021 (zł) nowej, sierpień 2022(zł)

W-1.1

średnie roczne zużycie gazu w kraju 1 141,87 kWh/rok

21,98 30,96 31,18 8,98 0,22

W-2.1

średnie roczne zużycie gazu w kraju 7 340,26 kWh/rok

103,21 158,83 159,62 55,62 0,79

W-3.6

średnie roczne zużycie gazu w kraju 22 459,13 kWh/rok

300,08 474,02 476,40 173,94 2,38

Zmiana taryfy może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE.

nowe zeny gazu
Autor: URE Zmiana rachunków netto (bez VAT) za gaz odbiorców w gospodarstwach domowych w 2022 r. według nowo zatwierdzonych taryf PGNiG OD oraz PSG

Rok 2022 bez dalszych podwyżek cen gazu?

26 stycznia Prezydent podpisał ustawę "o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu". Co to dokładnie oznacza?

Dzięki wprowadzonej zmianie legislacyjnej, taryfą zostało objęte szersze grono odbiorców, nie tylko gospodarstwa domowe. Spowodowało to, że w tym roku cena dla nich już nie wzrośnie. Ta cena została zamrożona na poziomie z początku roku - powiedział szef PGNiG, Paweł Majewski.

Jak dodał - to jest poziom kilkukrotnie niższy niż poziom cen gazu na rynkach. Państwo rekompensuje dostawcom gazu różnice pomiędzy ceną zakupu gazu, a tą ceną którą płacą odbiorcy taryfowani - wyjaśnił szef PGNiG.

Dzięki wprowadzonej zmianie legislacyjnej taryfą zostało objęte szersze grono odbiorców, nie tylko gospodarstwa domowe, ale już wszystkie bez wyjątku spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, szpitale, domy opieki, domy dziecka, podmioty użyteczności publicznej. Objęcie ich taryfą spowodowało m.in. także to, że w tym roku cena dla nich już nie wzrośnie. Ta cena została zamrożona na poziomie z początku roku. Ale dotyczy to tylko taryfy PGNiG Odbiorca Detaliczny. Jak widzimy taryfa dl PSG została zatwierdzona przez prezesa URE 17 sierpnia 2022. Zmiana ta wprowadza kolejną podwyżką cen gazu dla odbiorców. Być może nie tak drastyczną jak poprzednia, jednak w obecnej sytuacji na pewno odczuwalną,

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie zostały automatycznie objęte taryfami. Zarządcy natomiast mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.

Ustawa ze stycznia wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu PGNIiG w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia - 31 grudnia 2022. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15% przychodu.

Regulowane ceny gazu do 2027, czyli bezpieczeństwo gazowe Polski

We wtorek 16 sierpnia Prezydent podpisał ustawę mającą na celu wzmocnienie bezpieczeństwa gazowego państwa. Wydłuża ona do końca 2027 r. obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu dla odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, jak np. szkoły szpitale. To o cztery lata dłużej, niż zakładały obecne przepisy - zgodnie z nimi taryfowanie miało się zakończyć z końcem 2023 roku. Dzięki temu, że prezes URE zatwierdza taryfy, gospodarstwa domowe dotknęły mniejsze podwyżki niż np. przedsiębiorców. Choć i tak były one odczuwalne, to jednak firmy znalazły się w trudniejszej sytuacji, płacąc za gaz w oparciu o ceny rynkowe.

Taryfy gazowe będą objęte ochroną, tak jak do tej pory. Do taryf będzie można dopłacać z budżetu państwa, aby ceny gazu nie były podwyższane, jak to wynika wprost z uwarunkowań rynkowych, ale żeby można było poprzez specjalne mechanizmy zabezpieczać przed wzrostem cen gazu dla konsumentów - powiedział kilka dni temu rzecznik rządu Piotr Müller.

Ceny gazu w 2023 i tak w górę, mimo dopłaty z budżetu

W kontekście rosnących cen gazu na rynkach światowych trudno przewidzieć, ile państwo będzie w stanie wziąć na siebie ewentualnych kosztów, aby zabezpieczyć odbiorców. Niestety, w 2023 roku musimy liczyć się z podwyżkami cen gazu.

Już 11 lipca trzech z czterech sprzedawców z urzędu energii elektrycznej złożyło Prezesowi URE wnioski o zmianę jeszcze w tym roku obowiązującej taryfy na sprzedaż odbiorcom w gospodarstwach domowych. To pokłosie sytuacji na Towarowej Giełdzie Energii. W ciągu 3 miesięcy podstawowe kontrakty terminowe BASE podrożały z ok. 1000 zł za MWh do ponad 1700 zł za MWh. Można zatem spodziewać się podobnego ruchu ze strony sprzedawców gazu.

Obecnie gaz też mocno drożeje. Tylko w pierwszym kwartale 2022 średnia cena gazu ziemnego kupowanego w krajach UE była 5 razy wyższa od tej w analogicznym okresie 2021. Wnioski do URE o nowe taryfy dla gazu są tylko kwestią czasu. Przy zatwierdzaniu kolejnych taryf prawdopodobnie okaże się, że za gaz musimy zapłacić więcej, mimo przedłużonej ochrony.

MaB/PAP

Skąd pozyskamy węgiel? Jakie są plany rządu? Posłuchaj  rozmowy z Krzysztofem Śmiszek - podcast "Express Biedrzyckiej".

Listen to "Express Biedrzyckiej: Krzysztof Śmiszek nie gryzł się w język: Rząd sprzedaje ściemę [podcast]" on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej