Jakie będą podwyżki cen prądu w 2023 dla gospodarstw domowych? URE zgodził się na podwyżki

2022-12-19 11:27

Podwyżki cen prądu w 2023 dla gospodarstw domowych wyniosą średnio 60%. Prezes URE 17 grudnia zatwierdził wyższe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej. Ale uwaga, podwyżki cen prądu w 2023 nie dotknął wprost gospodarstw domowych. Dla nich obowiązuje maksymalna cena za prąd do rozliczenia ze sprzedawcą energii, która wynosi 0,693 zł za kWh.

Spis treści

 1. Podwyżki cen prądu 2023 zatwierdzone!
 2. Dla kogo nie będzie podwyżki cen prądu w 2023?
 3. Jakie podwyżki cen prądu w 2023 po przekroczeniu limitów?
 4. 10% zniżki na rachunku za mniejsze zużycie prądu

Podwyżki cen prądu 2023 zatwierdzone!

Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej gospodarstwom domowym. Zgodę na podwyżkę dostało czterech sprzedawców z urzędu:

 • PGE Obrót,
 • Tauron Sprzedaż,
 • Enea,
 • Energa Obrót.

Trzeba jednak pamiętać, że w 2023 obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku. Przewiduje ona m.in. zamrożenie w 2023 roku cen prądu dla gospodarstw domowych. Podwyżek prądu unikną w przyszłym roku te gospodarstwa domowe, które zmieszczą się w określonych limitach zużycia. Za nadwyżkę trzeba będzie płacić według wyższych taryf. Podobny mechanizm dotyczy zresztą nie tylko gospodarstw domowych, ale także małych i średnich firm oraz samorządów.

Dla kogo nie będzie podwyżki cen prądu w 2023?

W przyszłym roku można uniknąć podwyżki prądu, zużywając go w skali roku na określonym poziomie. Dla kogo jakie limity są przewidziane?

 • nie więcej niż 2000 kWh mogą zużyć wszystkie gospodarstwa domowe,
 • nie więcej niż 2600 KWh mogą zużyć te rodziny, w których jest osoba z niepełnosprawnością,
 • 3000 KWh przysługuje rodzinom wielodzietnym z minimum trójką dzieci, czyli tych, które posiadają Kartę Dużej Rodziny. Ten sam limit przewidziano dla rolników.

Jakie podwyżki cen prądu w 2023 po przekroczeniu limitów?

W 2023 roku roku ceny prądu dla gospodarstw domowych do określonych limitów zużycia (2000 kWh/2600 kWh/3000 kWh) zostały zamrożone na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 roku. Co więcej, za zużycie energii ponad te wielkości, sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh. Stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych również zostały zamrożone do ww. limitów zużycia.

Jeżeli natomiast odbiorca zużyje w ciągu roku więcej energii niż przysługujący mu limit – za każdą kilowatogodzinę (kWh) dostarczoną ponad ponad ten limit będzie płacił stawki opłat dystrybucyjnych zgodne z zatwierdzonymi przez Prezesa URE taryfami operatorów na 2023 rok.

URE podał procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną w skali jednego miesiąca dla odbiorców w grupach taryfowych G11 przy rocznym zużyciu na poziomie 2500 kWh, po przekroczeniu po przekroczeniu maksymalnego zużycia określonego w ustawie. Są to dane dla dostawców, których taryfy zostały zatwierdzone przez URE.

Operator Systemu Dystrybucyjnego/Sprzedawca z urzędu

Łączna zmiana rachunku za energię elektryczną na miesiąc
[%] [zł/miesiąc]
ENEA Operator/ENEA 60 84,60
ENERGA Operator/ENERGA Obrót 56,7 88,30
PGE Dystrybucja/PGE Obrót 60,5-61  90,80
Tauron Dystrybucja/ Tauron Sprzedaż/ Tauron Sprzedaż GZE  59-61  83,10-85,40

10% zniżki na rachunku za mniejsze zużycie prądu

Ustawa przewiduje również, że jeżeli między 1 października 2022 a 31 grudnia 2023 odbiorca zmniejszy zużycie prądu o co najmniej 10% w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022, w 2024 r. sprzedawca energii zaoferuje mu upust w wysokości 10% kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022-grudzień 2023. Nie wiadomo na razie, jak ta obniżka będzie naliczana - to już pozostawia się firmom energetycznym, które czekają na rządowe wytyczne.

Specjaliści twierdzą, że w 2023 z cenami prądu nie będzie jeszcze najgorzej. Problem będzie dopiero w 2024, kiedy to mechanizmy wsparcia wygasną. Nie jest pewne, czy rząd powtórzy jakiekolwiek ulgi i w jakim wymiarze.

MaB, Źródło: PAP

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej