Zamówienia publiczne 2017: Strabag zdobył najwięcej zamówień publicznych w budownictwie

2018-07-30 15:40
Prace remontowe
Autor: GettyImages Gminy organizują najwięcej przetargów na roboty budowlane.

Zamówienia publiczne są specjalnością firmy Strabag. W 2017 r. zdobyła ona co najmniej 245 zamówień na roboty budowlane. Pod tym względem Strabag był w ubiegłym roku liderem polskiego rynku zamówień publicznych. Jakie firmy znalazły się w rankingu, który przygotował dla nas Urząd Zamówień Publicznych?

Ranking obejmuje wyłącznie zamówienia publiczne na roboty budowlane o wartości poniżej progu unijnego, który wynosi 5,225 mln euro (ok. 21,8 mln zł). O takich inwestycjach, realizowanych głównie przez samorządy, można znaleźć informacje w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dodajmy, że o dużych kontraktach publicznych, których jest o wiele mniej, informuje Dziennik Urzędowy UE.

Gdybyśmy uwzględnili także i te dane (tak zrobiliśmy w ubiegłym roku), nasz ranking wyglądałby zupełnie inaczej. W tym roku interesowała nas jednak głównie liczba, a nie wartość zawieranych kontraktów przez poszczególne firmy.

TOP 10 w zamówieniach publicznych w budownictwie

Z danych, które przygotował dla nas UZP wynika, że pod tym względem liderem jest firma Strabag, która w 2017 r. zdobyła 245 zamówień publicznych na roboty budowlane o łącznej wartości blisko 538,2 mln zł. Średnia wartość kontraktu wynosi więc tylko niespełna 2,2 mln zł.

204 kontrakty – o łącznej wartości ok. 239,6 mln zł – zdobyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, a trzecie miejsce na podium pod względem liczby wygranych przetargów budowlanych zajęła firma Eurovia Polska – 193 kontrakty o łącznej wartości ok. 393,1 mln zł.

Ranking największych graczy budowlanych
na rynku zamówień publicznych w 2017 r.

nazwa firmy liczba kontraktów wartość kontraktów
(w  mln zł)
Strabag 245 538,1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 204 239,6
Eurovia Polska 193 393,1
Skanska 128 445,9
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX 112 133
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA 93 165
Strabag Infrastruktura Południe 88 230,2
Budimex 68 372,5
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Kalisza 67 114,2
Berger Bau Polska 34 129,5

Źródło: UZP (to zestawienie należy traktować raczej jako poglądowe, bo dane mogą nie być dokładne ze względu na różne nazwy tych samych wykonawców oraz błędy we wpisanych kwotach udzielonych zamówień).

Dziwić może dalekie, dopiero 9 miejsce firmy Budimex, która – według UZP – w 2017 r. zdobyła tylko 68 kontraktów o łącznej wartości 372,5 mln zł. Pamiętajmy jednak, że jest to firma, która celuje w wielkie kontrakty infrastrukturalne i energetyczne. Budimex pochwalił się w sprawozdaniu za 2017 r., że w tym okresie zawarł nowe kontrakty o łącznej wartości 7,3 mld zł, w tym 1,3 mld zł to roboty budowlane dla PKP PLK. Z danych UZP wynika, że wszyscy budowlani potentaci nie angażują się już zbytnio w zdobywanie małych zleceń od samorządów. W 2016 r. mieli ich bowiem dużo więcej.

Ranking Muratorplus.pl
Autor: Muratorplus.pl (na podstawie danych UZP) Ranking Muratoerplus.pl - liderzy rynku zamówień publicznych w budownictwie

Np. nasz tegoroczny lider – Strabag – miał w 2016 r. na koncie 613 wygranych przetargów (łącznie z dużymi). Podobnie Skanska i Eurovia Polska. Ta pierwsza przypłaciła to pogorszeniem wyników finansowych, czego efektem są zwolnienia grupowe. Korzystają na tym małe i średnie firmy, które zdobywają więcej mniejszych kontraktów.

Zamówienia publiczne w budownictwie w 2017 r.

A ile wart był rynek zamówień publicznych w 2017 r.? UZP podaje, że łączna wartość zamówień udzielanych na podstawie Prawa zamówień publicznych wyniosła 163,2 mld zł. Jest to wartość wyższa w stosunku do 2016 r. aż o 55,8 mld zł!

Rynek zamówień publicznych 2017
Autor: UZP W 2017 r. rozstrzygnięto wiele przetargów na roboty budowlane w inwestycjach infrastrukturalnych dofinansowanych przez UE, więc wartość rynku zamówień publicznych gwałtownie wzrosła.

Przy czym aż 114,7 mld zł przypadło na zamówienia publiczne powyżej progów unijnych (w 2016 r. – 75,2 mld zł). UZP wyjaśnia, że jest to wyniki rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publiczne na duże inwestycje infrastrukturalne, co potwierdza 44% udział robót budowlanych w ogólnej kwocie zamówień realizowanych w 2017 r. Dodajmy, że w przypadku wielkich kontraktów drogowych w grę wchodzą setki milionów złotych.

Rynek zamówień publicznych w 2017
Autor: UZP Aż 44% wartości zamówień publicznych przypadło na roboty budowlane.

Niepokoić może malejąca konkurencyjność w postępowaniach na roboty budowlane. W 2017 r. liczba ofert przypadająca na statystyczny rozstrzygnięty przetarg stopniała z 4,3 do 2,9. W 29% postępowań złożono zaledwie jedną ofertę (w 2016 r. – w 19%).

Pamiętajmy jednak, że sytuacja się zmienia. Np. w kryzysowych latach początku XXI w. statystycznie na jeden przetarg budowlany przypadało aż sześć ofert. W miarę jak sytuacja gospodarcza się poprawiała, ta średnia topniała - do zaledwie dwóch ofert w 2007 r.!

Rynek zamówień publicznych w 2017
Autor: UZP W niemal 29% zamówień publicznych na roboty budowlane złożono tylko 1 ofertę.

W UZP zwracają uwagę, że w 2017 r. zamawiający roboty budowlane w 98% postępowań korzystali ze zróżnicowanych kryteriów oceny ofert. Biorąc pod uwagę strukturę wybieranych przez zamawiających kryteriów oceny ofert, średnia ich liczba wynosiła w 2017 r. 2,46 kryteria w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych i 2,67 kryteria w przypadku zamówień o wartości powyżej progów unijnych. W blisko 40% postępowań ustalano trzy i więcej kryteria oceny ofert.

Za niesatysfakcjonujące UZP uznał najczęściej stosowane dodatkowe kryteria oceny oferty, jak: warunki gwarancji bądź rękojmi oraz termin realizacji zamówienia. Kryteria te nie mają bowiem bezpośredniego wpływu na jakość i efektywność przedmiotu zamówienia.

Funkcjom na budowach są przypisane kolory kasków. Czy wiesz kto jest kim na budowie?

Pytanie 1 z 7
Czerwony kask oznacza, że nosząca go osoba jest:
Zdjęcie
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej