Zmiany dla rzeczoznawców budowlanych 2023. Jakie nowe uprawnienia będzie miał rzeczoznawca?

2023-05-08 14:03
Rzeczoznawca budowlany
Autor: Thinkstockphotos Rzeczoznawca budowlany to osoba pełniąca samodzielną funkcję w budownictwie, polegającą na wykonywaniu ekspertyz technicznych w ściśle określonym zakresie tematycznym

Do czego będzie uprawniony rzeczoznawca budowlany? Zgodnie z projektem nowelizacji przepisów ustawy Prawo budowlane planowane jest przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. To ma istotne znaczenie, gdyż bezpośrednio wpływa na nowy zakres uprawień, które będzie posiadać rzeczoznawca budowlany.

Spis treści

  1. Kim jest rzeczoznawca budowlany?
  2. Jakie uprawienia dla rzeczoznawcy budowlanego?
  3. Od kiedy zmiany dla rzeczoznawców budowlanych?

Kim jest rzeczoznawca budowlany?

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), a procedura prowadzona jest zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego.

Funkcja rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywana przez okres do kiedy tytuł zachowuje ważność. Zakres ten nie może wykraczać poza specjalność techniczno-budowlaną objętą posiadanymi uprawnieniami, a okres ważności tytułu nie powinien przekraczać 10 lat.

Ustawa z 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych formalnie zniosła stanowisko rzeczoznawcy budowlanego jako osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.

Jakie uprawienia dla rzeczoznawcy budowlanego?

Zgodnie z projektem nowelizacji przepisów ustawy Prawo budowlane planowane jest przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Zgodnie z projektowanym art. 15b Prawa budowlanego należy wyjaśnić, że planowane jest, aby rzeczoznawca budowlany był uprawniony do:

1. sporządzania ekspertyzy technicznej:

  • przy robotach budowlanych związanych z realizacją obiektu budowlanego, o których mowa w art. 26 pkt 1 Prawa budowlanego (wyjaśnienie: dotyczy to usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz technicznych dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych);
  • w czasie użytkowania obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego (wyjaśnienie: dotyczy to budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m²);
  •  przy projektowaniu nadbudowy, rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego (wyjaśnienie: w zakresie budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m²);
  • w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej, o której mowa 78 ust. 2 Prawa budowlanego (wyjaśnienie: jeżeli jest to niezbędne do wydania decyzji lub do ustalenia przyczyn katastrofy);

2. udziału w pracy komisji, o której mowa w art. 76 ust. 1 Prawa budowlanego (wyjaśnienie: dotyczy to komisji do ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej);

3. przeprowadzania kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego (wyjaśnienie: w zakresie budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m²).

Od kiedy zmiany dla rzeczoznawców budowlanych?

Należy wskazać, że w chwili obecnej projekt nowelizacji jest na 12 z 14 etapów wg Rządowego Centrum Legislacji (etap Rady Ministrów).

Na dalsze kroki legislacyjne należy więc jeszcze poczekać.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz projekt nowelizacji Prawa budowlanego.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej