Zmiana zasad przesyłania ogłoszeń do dziennika UE

2006-04-24 11:56
Unia Europejska
Autor: Wojciech Traczyk

Od 1 lutego 2006 roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie, które ustanawia standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dzienniku UE. Rozporządzenie dotyczy wszystkich państw członkowskich. W związku z tym polscy zamawiający, którzy przesyłają ogłoszenia do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, począwszy od 1 lutego 2006 są zobowiązani przekazywać je na formularzach określonych w rozporządzeniu.

Ponieważ nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wdrażająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE do prawa polskiego nie została jeszcze zakończona, do chwili wejścia w życie nowych przepisów zamawiający przekazując ogłoszenia Prezesowi UZP do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych mogą stosować formularze określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z dnia 25 marca 2004 r. Nr 48, poz. 460).
W związku z opisaną wyżej zmianą stanu prawnego, począwszy od dnia 1 lutego 2006 roku do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dotyczących zamówień o wartości powyżej 130 000 euro dla dostaw lub usług i 5 000 000 euro dla robót budowlanych oraz zamówień sektorowych o wartości powyżej 400 000 euro dla dostaw lub usług i 5 000 000 euro dla robót budowlanych, mają zastosowanie standardowe formularze określone rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1564.
Natomiast do publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, które dotyczą zamówień o wartości przekraczającej wyżej wymienione progi, nadal obowiązują wzory formularzy określone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 48, poz. 460 z 25 marca 2004 r.).

Formularze są one dostępne na stronie UZP.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej