Architekci nie chcą konfliktu z inżynierami budownictwa i bronią ich uprawnień

2018-11-26 14:05
Warsaw Spire, plac budowy
Autor: Ghelamco Poland Budowa wieżowca Warsaw Spire

Projekty ustawy o inżynierach budownictwa i ustawy o architektach sprawiły, że nastąpił rozdźwięk pomiędzy przedstawicielami obu zawodów nie tylko w planowanych dokumentach, ale również w komentarzach co do proponowanych rozwiązań.

Konflikt wydaje się rozrastać, ale architekci oskarżani przez inżynierów budownictwa o obniżanie rangi ich zawodu, nieoczekiwanie znaleźli w nich sojusznika, ale inżynierowie wciąż walczą o swoje prawa…

Ustawa o inżynierach w opinii architektów

Projekty ustawy o inżynierach budownictwa i ustawy o architektach okazały się przysłowiowym „kijem w mrowisko” wsadzonym w oba te środowiska zawodowe. Pisaliśmy wcześniej, dlaczego inżynier budownictwa nie chce być podporządkowany architektowi i jakimi argumentami Izba Architektów RP broni odrębności swoich członków. W trakcie tych publicznych konsultacji Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju potwierdziło swoje dotychczasowe stanowisko względem tych projektów. Bo przypomnijmy, inżynierowie budownictwa, zgodnie ze stanowiskiem PIIB, nadal optowali za regulacją zawodu inżynierach i architektach w jednej ustawie, zaś architekci chcą odrębności.

Były też inne zdania co do niektórych uprawnień budowlanych po jednej i drugiej stronie – ale póki co projekty ustaw nie uwzględniają tych najbardziej krytykowanych propozycji. I o dziwo, inżynierowie budownictwa znaleźli nieoczekiwane wsparcie w architektach, którzy pismem do Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, proszą o zachowanie dotychczasowych rozwiązań, zgodnie z którymi inżynierowie budownictwa z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zachowali prawo nie tylko do kierowania robotami ale również budową.
„Krajowa Rada Izby Architektów RP – czytamy w tym piśmie – ze zdziwieniem przyjęła zmianę w tym zakresie, szczególnie biorąc pod uwagę, że w poprzednich wersjach projektu ustawy o inżynierach przekazywanych Izbie do konsultacji wewnętrznych, przepis ten pozostawał spójny z obecnie obowiązującymi przepisami, a więc uprawniał inżyniera budownictwa do kierowania zarówno robotami budowlanymi jak i samą budową. Izba prosi o uwzględnienie tej uwagi w celu wyeliminowania niepotrzebnych konfliktów między środowiskiem inżynierów budownictwa i architektów.” Jak nas przekonywał sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP, architektom naprawdę nie zależy na antagonizowaniu tych dwóch środowisk, a tylko o przywrócenie architektom statusu, który stracili w roku 1995.

Ustawa o inżynierach dla inżynierów

Oczywiście inżynierowie budownictwa też walczą o swoje prawa, o czym m.in. świadczy treść petycji rozpowszechnianej w środowisku. „W obliczu prowadzonych prac nad ustawami: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisami wprowadzającymi ustawę o architektach a także ustawę o inżynierach budownictwa, poważnie zagrożone stają się interesy inżynierów budownictwa. Wszyscy dobrze wiemy, jak ciężką i odpowiedzialną pracę pełnią inżynierowie budownictwa. Wczesne godziny rozpoczynania dnia pracy oraz późna pora powrotów do domu, setki wyrobionych rocznie nadgodzin, praca w delegacji czy praca w weekendy to chleb powszedni inżynierów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Aktualnie prowadzone prace w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, mogą rzucać kolejne kłody pod nogi inżynierów budownictwa, którzy na co dzień budują otaczającą nas rzeczywistość. (…) Na skutek oddolnej dyskusji w społeczności inżynierów budownictwa oraz studentów kształcących się w celu osiągnięcia tego tytułu, pojawiła się inicjatywa rozpoczęcia walki o nasze prawa. To jest ten moment, kiedy nasze środowisko musi się zjednoczyć, zaangażować i powiedzieć stanowcze „NIE” poprzez podpisanie niniejszej petycji. Alternatywą jest złożenie broni i pozwolenie na dalsze narzucanie nam cudzej woli przedstawicieli innych zawodów. (...) Pokażmy, że inżynierowie budownictwa potrafią się zjednoczyć i wspólnie nie pozwolić na dalsze obniżanie rangi naszego zawodu!”

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej