Teraz skarbówka każe ci zapłacić nawet 72 tys. zł grzywny. Jakie kary i dodatki rosną od 1 lipca, ile wynoszą

2023-06-26 8:28
Płaca minimalna 2023 - grzywny kary mandaty
Autor: getty images Każdorazowy wzrost płący minimalnej to dla jednych dobra wiadomość, a dla innych zła, jednocześnie bowiem rośnie wysokość kar, mandatów, grzywien itp. obciążeń

Jedne są na plus, jak dodatki za pracę w godzinach nocnych czy odszkodowania – inne na minus: kara za brak OC kierowców, składki ZUS dla przedsiębiorców płacone na preferencyjnych warunkach, a przede wszystkim grzywny i mandaty.

Spis treści

  1. Teraz wyższa najniższa krajowa: zmiany dla wszystkich pracowników
  2. Czas na wyższy zasiłek macierzyński i chorobowy
  3. Znów wyższe składki dla początkujących przedsiębiorców - Mały ZUS
  4. Podwyżka płacy minimalnej - od lipca wyższe kary, grzywny i mandaty

Każdorazowy wzrost płacy minimalnej to dobra wiadomość nie tylko dla osób, które mają umowę o pracę z wynagrodzeniem w wysokości najniższej krajowej czy zlecenie według minimalnych stawek godzinowych – dla nich to jest równoznaczne z podwyżką płac. Jednocześnie jednak z minimalnym wynagrodzeniem związanych jest wiele zmiennych – zarówno w samym prawie pracy, jak i w innych przepisach prawnych.

To sprawia, że zmian w prawie spowodowanych samym tylko ustaleniem najniższej krajowej na nowym poziomie jest bardzo dużo i praktycznie powinien się nimi zainteresować każdy pracownik, nawet jeśli zarabia wielokrotność najniższej krajowej, jak i każdy obywatel – od studenta po emeryta.

Teraz wyższa najniższa krajowa: zmiany dla wszystkich pracowników

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do 3 600 zł brutto i stawki godzinowej do 23,50 zł od 1 lipca 2023 r. oznacza automatycznie wzrost dodatków za pracę w nocy.

Dodatek za pracę w nocy wypłacany jest pracownikom, którzy świadczą pracę między godz. 21:00 a 7:00. Ustalany on jest na poziomie 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponieważ stawka ta wzrosła o  0,70 zł, z 22,80 zł do 23,50 zł to także podstawa wymiaru dodatku za pracę w nocy będzie wyższa od 1 lipca o 14 groszy i wynosić będzie 4,70 zł

Wynagrodzenie za postój także wzrośnie, jeśli ustalane jest od płacy minimalnej. Wówczas bowiem od 1 lipca nie może być niższe od 60 proc. z kwoty 3 600 zł czyli 2 160 zł. W pierwszej połowie 2023 r. podstawę do wyliczenia stanowiła kwota 3 490 zł, a więc minimalne wynagrodzenie za przestój to co najmniej 2 094 zł.

Warto przypomnieć, że co do zasady wynagrodzenie za przestój ustalane jest na podstawie osobistego zaszeregowania , przy czym otrzymana kwota nie może być mniejsza od minimalnej, a więc 2 160 zł od 1 lipca.

Z dniem 1 lipca wzrasta też odprawa, którą należy wypłacić pracownikowi gdy umowa o pracę zostaje rozwiązana z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (np. upadłość). Wynagrodzenie wypłacane jest w wysokości stawek miesięcznych (miesięczne, dwu lub trzymiesięczne) w zależności od stażu pracy, ale maksymalnie nie więcej niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 1 lipca ten górny limit wynosi 54 000 zł, podczas gdy w pierwszej połowie wynosił 52 350 zł.

Czas na wyższy zasiłek macierzyński i chorobowy

Podstawa wymiaru wynagrodzenia za chorobę i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, przysługujących pracownikom pełnoetatowym (z wyłączeniem młodocianych), nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

Oznacza, to że minimalny zasiłek chorobowy od 1 lipca wynosi 3 106,44 zł i wzrasta z 3 011,52 zł obowiązującego w pierwszej połowie 2023 r.

Tyle samo wynosi minimalny zasiłek macierzyński.

Warto dodać, że co do zasady zasiłek stanowi 80 proc. podstawy jego wymiaru, którą jest średnie wynagrodzenie pracownika z ostatnich dwunastu miesięcy, ale nie mniej niż minimum ustalane na bieżąco w relacji do najniższej krajowej.

Znów wyższe składki dla początkujących przedsiębiorców - Mały ZUS

Od 1 lipca 2023, w związku z drugim w tym roku wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę podstawa wymiaru wzrasta do 1080 zł, a składki w sumie z 305,61 zł do 315,26 zł.

Szczegółowo wygląda to tak:

  • składka na ubezpieczenie emerytalne – wzrost z 204,37 zł obecnie do 210,82 zł od 1 lipca
  • składka na ubezpieczenie rentowe – wzrost z 83,76 zł obecnie do 86,40 zł od 1 lipca
  • składka na ubezpieczenie wypadkowe – wzrost z 17,48 zł obecnie do 18,04 zł od 1 lipca
  • składka na ubezpieczenie chorobowe – wzrost z 25,65 zł obecnie do 26,46 zł od 1 lipca.

Podwyżka płacy minimalnej - od lipca wyższe kary, grzywny i mandaty

Za wykroczenia podatkowe i inne skarbowe – od niepłacenia podatku od nieruchomości po niezłożenie w terminie PIT itp. - grozi kara grzywny. Jest ona ustalana w relacji do minimalnej płacy. Najniższa to 10 proc. płacy minimalnej, a najwyższa to jej 20-krotność.

Jak łatwo policzyć, minimalna grzywna od 1 lipca wynosi 360 zł, ale zapłacić możemy jako grzywnę nałożoną przez fiskusa nawet 72 tys. zł; w pierwszej połowie 2023 r. były one w przedziale od 349 zł do 69 800 zł.

Wzrasta też maksymalna granica mandatów karnych (dolna granica ustalana jest zazwyczaj w stałej wysokości) – równa jest ona pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli od 1 lipca wynosi 18 tys. zł, a w pierwszej połowie 2023 r. 17 450 zł.

W postępowaniu nakazowym z kolei maksymalna gara grzywny jest równa 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że od 1 lipca wynosi 36 tys. zł i wzrasta z 34,9 tys. zł obowiązujących w pierwszej połowie 2023 r.

Z kar z kolei najpopularniejsza dotyczy sankcji za brak OC w przypadku właścicieli samochodów. Szczegółowo, choć wszystkie kary są ustalane parametrem minimalnego wynagrodzenia za pracę, zależą od przerwy w opłacaniu obowiązkowej polisy OC i kategorii pojazdu.

Dla przykładu za brak OC samochodu osobowego to dwukrotność płacy minimalnej. Oznacza to, że od 1 lipca kara wynosi 7 200 zł, i wzrasta z 6 980 zł obowiązującej w pierwszej połowie 2023 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej