Składki ZUS dla przedsiębiorców 2024. Ile wynoszą nowe składki ZUS w 2024?

2024-01-23 10:25
Składki ZUS dla przedsiębiorców 2024. Ile wynoszą nowe składki ZUS w 2024?
Autor: Szymon Starnawski

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe stawki składek na ubezpieczenie społeczne. Rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej korzystający z preferencyjnych składek zapłacą w pierwszej połowie roku 71 zł miesięcznie więcej, a wszyscy pozostali przynajmniej 181 zł więcej co miesiąc. Ile wynosi składka ZUS dla jednoosobowej firmy? Ile wynosi składka zdrowotna? Wszystkie informacje o składkach ZUS znajdziesz w artykule poniżej.

Spis treści

 1. Składki ZUS – jakie kwoty w 2024?
 2. "Mały ZUS" 2024. Ile trzeba zapłacić?
 3. Składki ZUS zatrudnionych na umowach o pracę i cywilnoprawnych – ile wynoszą?
 4. Maksymalne podstawy składek ZUS
Szkoła budowania: Dom z poddaszem użytkowym

Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS: emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa i na Fundusz Pracy to procentowe kwoty obliczane od ustalonych podstaw. Wynoszą odpowiednio:

 • składka emerytalna – 19,52%;
 • składka rentowa – 8%;
 • składka chorobowa – 2,45%;
 • składka wypadkowa dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność i tych, którzy zatrudniają do 9 pracowników wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej dla wszystkich rodzajów działalności. W trwającym jeszcze roku składkowym (do 31 marca 2024 r.) jest to 1,67%. W przedsiębiorstwach zatrudniających przynajmniej 10 pracowników stopa procentowa składki ubezpieczenia wypadkowego zależy od liczby ubezpieczonych i branży przedsiębiorstwa; do 31 marca 2024 r. waha się od 0,55% do 3,33%. Nowe stawki na kolejny rok składkowy wylicza ZUS i podaje do 20 marca każdego roku;
 • składka na Fundusz Pracy opłacana jest ze środków przedsiębiorcy. Wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są więc zobowiązane do płacenia tej składki.

Składki ZUS – jakie kwoty w 2024?

Minimalną podstawą do obliczenia składek ZUS jest 60% prognozowanego średniego wynagrodzenia. Od tej podstawy obliczane są składki m.in.:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • osób wykonujących działalność na zasadach wolnego zawodu rozliczających się ryczałtem lub na zasadach ogólnych;
 • artystów i twórców;
 • wspólników spółek jawnej, komandytowej i partnerskiej oraz jednoosobowych spółek z o.o.;
 • prowadzących publiczne i niepubliczne placówki oświatowe (szkoły, przedszkola).

Prognozowane średnie wynagrodzenie w 2024 r. wyniesie 7824 zł, stąd wynika, że minimalna kwota podstawy składek ZUS to 4694,40 zł. Przedsiębiorcy muszą odprowadzić na ubezpieczenie społeczne kwotę nie mniejszą od 1600,27 zł. Poszczególne kwoty składek wynoszą:

 • emerytalna – 916,35 zł;
 • rentowa – 375,55 zł;
 • chorobowa – 115,01 zł;
 • wypadkowa – 78,40 zł;
 • Fundusz Pracy – 115,01 zł;

"Mały ZUS" 2024. Ile trzeba zapłacić?

Podstawą preferencyjnych składek ZUS, z których mogą korzystać rozpoczynający działalność jest kwota 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2024 r. wzrasta ono dwukrotnie i od stycznia do końca czerwca wynosi 4242 zł, a od 1 lipca do końca roku 4300 zł. Wynika z tego, że w pierwszej połowie roku podstawą składki małego ZUS będzie 1272,60 zł, a w drugiej połowie 1290 zł. Obliczone na podstawie tych kwot składki wynoszą:

 • emerytalna – 248,41 zł (styczeń – czerwiec) i 251,81 zł (lipiec – grudzień);
 • rentowa – 101,81 zł (styczeń – czerwiec) i 103,20 zł (lipiec – grudzień);
 • chorobowa – 31,18 zł (styczeń – czerwiec) i 31,61 zł (lipiec – grudzień);
 • wypadkowa – 21,25 zł (styczeń – czerwiec) i 21,54 zł (lipiec – grudzień).

Korzystający z małego ZUS-u nie płacą składki na Fundusz Pracy.

Składki ZUS zatrudnionych na umowach o pracę i cywilnoprawnych – ile wynoszą?

Podstawą do obliczenia składek osób zatrudnionych na umowie o pracę jest wynagrodzenie brutto pracownika. W przypadku zatrudnienia pracownika na umowie zleceniu pracodawca nie musi opłacać składki na Fundusz Pracy.

Maksymalne podstawy składek ZUS

Przedsiębiorca może zadeklarować wyższą podstawę składek ZUS, ale jej kwota nie może przekroczyć 250% prognozowanego średniego wynagrodzenia. W 2024 r. nie może być wyższa od 19 560 zł. Maksymalny ZUS, jaki może zadeklarować przedsiębiorca wynosi więc 6 668 zł miesięcznie. ZUS ma prawo do weryfikacji kwoty podstawy i w przypadku stwierdzenia, że nie ma ona potwierdzenia w dochodach nie zgodzić się na jej wysokość.

W przypadku pracowników podstawa składek ZUS jest ograniczona w skali rocznej i w ciągu roku nie może przekroczyć 30-krotności prognozowanego średniego wynagrodzenia. W 2024 r. wynosi 234 720 zł. Ograniczenie dotyczy składek emerytalnej i rentowej. Jeśli zarobki pracownika osiągną graniczną kwotę przed końcem roku to od miesiąca, w którym ją przekroczyły nie odprowadzane są już składki emerytalna i rentowa.

Patodeweloperka Warszawa. I tak niestety buduje się w Warszawie, zdjęcia

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej