ZUS IWA za 2023 tylko do 31 stycznia. Kto musi złożyć druk ZUS IWA? Jak to zrobić?

2024-01-17 16:45
Formularze ZUS IWA - dane do składki wypadkowej
Autor: Szymon Starnawski Formularz ZUS IWA to informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Powinieneś go złożyć, gdy jesteś płatnikiem składek i opłacasz składki na ubezpieczenie wypadkowe

Formularz ZUS IWA służy do ustalenia wysokości indywidualnej składki ubezpieczenia wypadkowego. Niektórzy płatnicy formularz IWA za 2023 muszą złożyć w ZUS do 31 stycznia 2024. Kto ma obowiązek składania ZUS IWA? Jak to zrobić?

Spis treści

 1. ZUS IWA, czyli bezpieczenie wypadkowe – co daje?
 2. Od czego zależy składka na ubezpieczenie wypadkowe?
 3. ZUS IWA - kogo nie wliczamy?
 4. Formularz ZUS IWA - jak wygląda?
 5. Jak wypełnić druk ZUS IWA?
Szkoła budowania: Dom z poddaszem użytkowym

Rok składkowy ubezpieczenia wypadkowego nie pokrywa się z kalendarzowym i trwa od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku. Dane, dzięki którym zostanie ono wyliczone muszą trafić do urzędu do końca stycznia.

ZUS IWA, czyli bezpieczenie wypadkowe – co daje?

Składki na ubezpieczenie wypadkowe dają pracownikom ochronę w przypadku, gdy w godzinach wykonywania obowiązków służbowych wydarzy się coś co może zostać uznane za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową. Jeśli tak się stanie osoba płacąca składkę ma gwarancję otrzymania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, odszkodowania lub renty wypadkowej. Składkę opłaca pracodawca.

Od czego zależy składka na ubezpieczenie wypadkowe?

Podstawą do obliczenia składki ubezpieczenia wypadkowego jest kwota 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Składka stanowi jej część, a wartość ma zróżnicowaną stopę procentową, która zależy m.in. od liczby ubezpieczonych oraz od branży firmy i związanym z tym ryzykiem zaistnienia wypadku. W 2023 r. wynosiła ona od 0,67% do 3,33%.

Dla najmniejszych płatników zatrudniających do 9 pracowników składka ma stałą stopę procentową. Wynosi ona 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej w roku składkowym dla wszystkich rodzajów działalności. W trwającym jeszcze roku składkowym (do 31 marca 2024 r.) to 1,67%.

Płatnikom zatrudniającym, co najmniej 10 pracowników, którzy przekazywali informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata ZUS wyliczy wysokość składki na podstawie danych z trzech poprzednich lat. Każdy płatnik otrzymuje informację o wysokości obliczonej stopy procentowej w terminie do 20 kwietnia. Według informacji ZUS od 1 kwietnia 2024 r. ulegną zmianie dotychczasowe stopy procentowe do obliczenia ubezpieczenia wypadkowego w poszczególnych grupach działalności. Informacje o ich wysokości mają być dostępne w końcu marca 2024 r.

ZUS IWA - kogo nie wliczamy?

W formularzu ZUS IWA trzeba podać liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Jest ona obliczana z danych za poprzedni rok. W obliczeniu nie uwzględnia się osób:

 • podlegających ubezpieczeniom społecznym, ale nie podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu, czyli wykonujących pracę nakładczą (w domu);
 • przebywających cały miesiąc na urlopach macierzyńskich, wychowawczych lub bezpłatnych;
 • nie podlegających ubezpieczeniom społecznym choć jeden dzień w miesiącu.

Formularz ZUS IWA - jak wygląda?

ZUS IWA

Jak wypełnić druk ZUS IWA?

W formularzu ZUS IWA płatnik wypełnia pierwszą stronę. Tu należy wpisać:

 • identyfikator określający czy dokument jest składany po raz pierwszy czy kolejny;
 • kod terytorialny z katalogu kodów określający siedzibę płatnika;
 • dane identyfikacyjne, jak REGON, NIP;
 • liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wyliczoną na podstawie danych z poprzedniego roku;
 • kod rodzaju działalności;
 • adres płatnika.

Płatnicy dostarczają formularze ZUS IWA w taki sam sposób, w jaki realizują przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych, czyli elektronicznie lub w formie papierowej.

Warszawa pięknieje na naszych oczach. Co warto zobaczyć w stolicy?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej