1200 zł miesięcznie od ZUS dla Polaków. Świadczenie można pobierać przez 3 lata. Mało kto o tym wie!

2024-01-22 11:54
zus
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator ZUS bardzo rzadko wypłaca rentę szkoleniową, bo bardzo mało osób się po nią zgłasza. Wiedza na temat renty szkoleniowej jest znikoma

Co to jest renta szkoleniowa? Ile wynosi renta szkoleniowa z ZUS w 2023 i komu się należy? Warto znać odpowiedzi na te pytania, ponieważ niewielu Polaków wie o istnieniu renty szkoleniowej, a są to dodatkowe pieniądze, które wypłaca ZUS. Trzeba się tylko po nie zgłosić. Jakie warunki należy spełnić?

ZUS bardzo rzadko wypłaca rentę szkoleniową, bo bardzo mało osób się po nią zgłasza. Są rejony w Polsce, gdzie ZUS nie wypłacił żadnych pieniędzy z tytułu tego świadczenia na przestrzeni kilku lat. Dlaczego? Wiedza na temat istnienia renty szkoleniowej, komu i w jakiej wysokości się należy jest wśród Polaków znikoma. A szkoda. Bo są to nie tylko dodatkowe pieniądze, które można zyskać. Można też zdobyć nową pracę.

Dla kogo renta szkoleniowa? Komu się należy?

Świadczenie przysługuje osobie, która z różnych przyczyn zdrowotnych nie ma już szans na zatrudnienie w branży, w której pracowała do tej pory. Nie oznacza to jednak, że nie jest w stanie pracować w ogóle. Może podjąć pracę w innej branży, ale wymaga to przekwalifikowania zawodowego. W takim przypadku właśnie może skorzystać z oferowanej przez ZUS renty szkoleniowej. Jest ona przyznawana osobie spełniającej warunki do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy, która w wyniku zmiany swoich kwalifikacji i zdobycia nowego zawodu będzie mogła w dalszym ciągu być aktywna zawodowo.

Aby uzyskać prawo do renty szkoleniowej wymagany jest także okres składkowy i nieskładkowy, tj.:

 • rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
 • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,
 • 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,
 • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Ile wynosi renta szkoleniowa?

Świadczenie wynosi 75% podstawy wymiaru renty, jednak nie może wynosić mniej niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od marca 2023 jest to 1191,33 zł.

W sytuacji, gdy niezdolność do pracy nastąpiła na skutek wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej, renta szkoleniowa wypłacana jest z funduszu wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru renty.

Bezpieczny kredyt 2% - czy dla każdego? Murator FINANSE.

Na jaki czas przyznawana jest renta szkoleniowa?

Prawo do świadczenia powstaje z dniem zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy albo od miesiąca złożenia wniosku.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji z ZUS, beneficjent wysyłany jest do powiatowego urzędu pracy, której zadaniem jest wskazanie właściwego kursu przygotowującego do pracy w nowym zawodzie.

Renta szkoleniowa przyznawana jest na okres 6 miesięcy, który ulega wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, jednak nie dłużej niż na 30 miesięcy.

Okres 6 miesięcy może zostać skrócony, jeżeli przed upływem tego czasu starosta zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania zawodowego lub o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Renta szkoleniowa nie przysługuje lub zostaje zawieszona w przypadku osiągnięcia przychodu, niezależnie od jego wysokości. Przy ustalaniu prawa do renty okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Jak złożyć wniosek o rentę szkoleniową? Potrzebne dokumenty

ZUS podaje dokładnie wytyczne, jak złożyć krok po kroku wniosek o rentę szkoleniową w urzędzie i jakie dokumenty trzeba dołączyć.

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy dostępny jest na stronie www.zus.pl lub po zalogowaniu na platformie PUE ZUS. W ten sposób można złożyć wniosek online, ale formularz w wersji papierowej można pobrać w każdej jednostce ZUS, w punkcie informacyjnym. do wniosku należy dołączyć:

 • informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych,
 • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/nauki w szkole wyższej,
 • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia N-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentację medyczną,
 • wywiad zawodowy, jeżeli osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu,
 • kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku,
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

Organ rentowy ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia.

Renta szkoleniowa - podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej