Zasiłek dla bezrobotnych 2023 - ile wynosi, komu przysługuje, jakie warunki? Kiedy należy się zasiłek dla bezrobotnych?

2023-11-09 15:27
Zasiłek dla bezrobotnych 2023
Autor: Szymon Starnawski Od 1 czerwca 2023 zasiłek dla bezrobotnych jest waloryzowany o wskaźnik inflacji konsumenckiej, na kolejne dwanaście miesięcy. Po jakim czasie od zarejestrowania wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest ustalana na czas od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Z początkiem czerwca jest waloryzowana na kolejny okres, o ile następuje wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim. Jak wiadomo, w 2022 roku inflacja była wysoka, więc od 1 czerwca 2023 podwyżka zasiłku dla bezrobotnych jest znaczna.

Spis treści

 1. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2023?
 2. Zasiłek dla bezrobotnych o krótkim stażu pracy
 3. Zasiłek dla bezrobotnych o długim stażu pracy
 4. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych 2023?
 5. Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy waloryzacji podlegają dwie kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Inna jest bowiem wysokość zasiłku, którą osoba bezrobotna otrzymuje przez pierwsze 90 dni pozostawania bez pracy, a inna za kolejne dni, za które zasiłek przysługuje.

Zasiłek dla bezrobotnych można bowiem otrzymywać maksymalnie przez okres od 180 do 365 dni.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2023?

Przez pierwsze 90 dni, osobie zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna, od 1 czerwca przysługiwał będzie zasiłek w wysokości 1 491,90 zł (do 31 maja br. to kwota 1 304,10 zł). Po upływie 90 dni, przez kolejny okres - w wysokości 1 171,60 zł (do końca maja to 1 024,10 zł brutto).

Trzeba jednak wiedzieć, że te kwoty dotyczą osób, które mają staż pracy wynoszący co najmniej 5 lat i nie dłuższy niż 20 lat. W pierwszym przypadku bowiem zasiłek dla bezrobotnych i za pierwsze 90 dni i za dni następne jest niższy, a w przypadku osób o dłuższym stażu – odpowiednio wyższy od stawek w podstawowym wymiarze.

Zasiłek dla bezrobotnych o krótkim stażu pracy

W przypadku gdy staż pracy osoby uprawnionej do zasiłku dla bezrobotnych jest krótszy niż pięć lat, przysługuje mu on w wymiarze 80 proc. stawek podstawowych:

 • od 1 czerwca taka osoba otrzyma więc na początek 1 192,90 zł (80 proc. kwoty 1 491,90 zł)
 • po 1 czerwca, po upływie pierwszych 90 dni przebywania na bezrobociu aż do końca okresu, za jaki zasiłek przysługuje będzie to kwota 937,30 zł (80 proc, kwoty 1 171,60 zł).

Zasiłek dla bezrobotnych o długim stażu pracy

Osoby legitymujące się stażem pracy dłuższym niż dwadzieścia lat otrzymują zasiłek dla bezrobotnych w wymiarze 120 proc. podstawowych stawek.

Oznacza to, że od 1 czerwca taka osoba będzie otrzymywała tytułem zasiłku dla bezrobotnych:

 • 1 790,30 zł za pierwsze 90 dni przebywania na zasiłku (120 proc. od kwoty 1 491,90 zł)
 • 1 405,90 zł za kolejne dni po upływie pierwszych 90., przez resztę okresu, za jaki będzie jej przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych (120 proc. od kwoty 1 171,60 zł).

Czytaj też:

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych 2023?

Zasiłek może uzyskać osoba zarejestrowana jako osoba bezrobotna i dla której urząd pracy nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia czy innych form aktywizacji.

Prawo do zasiłku będzie przysługiwać, jeżeli taka osoba w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres najmniej 365 dni była zatrudniona i osiągała wynagrodzenie co najmniej w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego odprowadzane są składki na Fundusz Pracy.

Istnieją wyjątki, w których nie ma obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy, a pomimo to zasiłek dla osób bezrobotnych będzie przysługiwał.

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Rejestracji jako osoba bezrobotna można dokonać bezpośrednio w urzędzie pracy albo za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Z tej opcji mogą skorzystać osoby dysponujące potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podczas rejestracji online wszystkie wymagane dokumenty muszą być zeskanowane.

A do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy potrzebne będą nam przede wszystkim:

 • dowód osobisty, a w przypadku jego braku - inny dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku rejestracji tradycyjnej w urzędzie pracy przedkładany do wglądu pracownika),
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 • wszystkie świadectwa pracy.

Jeżeli posiadamy, powinniśmy załączyć też m.in. dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac czy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej