Prawo energetyczne. Jakie zmiany w projekcie nowelizacji Prawa energetycznego proponuje rząd?

2021-06-16 14:52
nowe prawo energetyczne
Autor: gettyimages Według ustawodawców zmiany w Prawie energetycznym mają zapewnić poprawę funkcjonowania rynku energii i gazu w Polsce oraz wzmocnić pozycję odbiorców

Prawo energetyczne ma być znowelizowane. Obecnie trwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe noweli Prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zmiany w Prawie energetycznym mają poprawić funkcjonowania rynku energii i gazu w Polce. Jakie zmiany w nowym Prawie energetycznym od 2022 szykuje rząd?

Spis treści

 1. Prawo energetyczne do zmiany
 2. Co się zmieni w Prawie energetycznym?
 3. Nowa faktura za energię w Prawie energetycznym
 4. Zmiana sprzedawcy energii w 24 h
 5. Porównywarka cen energii elektrycznej
 6. Obywatelskie społeczności energetyczne w nowym Prawie energetycznym
 7. Agregator - nowe pojęcie w Prawie energetycznym
 8. Nowy model rozliczeń prosumentów

Prawo energetyczne do zmiany

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy m.in. wdrażającej unijną dyrektywę rynkową 2019/944. Zdaniem ustawodawców nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE wprowadza rozwiązania niezbędne do poprawy funkcjonowania rynku energii w Polsce. Wzmacnia również pozycję odbiorców oraz aktywizuje ich na rynku.

Co się zmieni w Prawie energetycznym?

Lista proponowanych zmian w Prawie energetycznym jest dość długa. Dotyczą one m.in.:

 • czytelnego rachunku za energię elektryczną,
 • możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny,
 • dostępu do porównywarki ofert sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorców o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh,
 • funkcjonowania nowej, obywatelskiej społeczności energetycznej (OSE),
 • powstania nowego podmiotu na rynku energii - agregatora,
 • większej swobody w zawieraniu umów,
 • wyboru konkurencyjnej oferty na sprzedaż energii dla nowych prosumentów.

Nowa faktura za energię w Prawie energetycznym

Zgodnie z przepisami unijnymi, rachunki za energię elektryczną powinny być dla odbiorców jasne i czytelne. Stąd w projekcie ustawy znalazły się przepisy, dzięki którym rachunki będą prostsze w odbiorze, a także uzupełnione o przydatne informacje, m.in.:

 • o dostępności i korzyściach płynących ze zmiany sprzedawcy,
 • o prawach konsumenta,
 • o przyszłej zmianie produktu, ceny lub rabacie (o ile umowa to przewiduje) wraz z datą wprowadzenia zmiany,
 • graficzne porównanie bieżącego zużycia energii elektrycznej ze zużyciem w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zmiana sprzedawcy energii w 24 h

W projekcie nowelizacji Prawa energetycznego pojawiły się przepisy dotyczące zmiany przez odbiorcę sprzedawcy energii elektrycznej. Ma to być możliwe ciągu 24 godzin, dzięki Centralnemu Systemowi Informacji Rynku Energii – CSIRE, przetwarzającemu informacje rynku energii. To właśnie w CSIRE sprzedawca zgłosi zmianę w imieniu odbiorcy. Projekt przewiduje możliwość także grupowych zmian sprzedawcy energii. Przepisy te mają wejść w życie od 2026 r.

Porównywarka cen energii elektrycznej

To nowe, bezpłatne narzędzie, prowadzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, pozwoli porównać wszystkie oferty sprzedaży energii elektrycznej i wybrać tę najkorzystniejszą dla danego odbiorcy.

Obywatelskie społeczności energetyczne w nowym Prawie energetycznym

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne przewiduje prawne podstawy dla funkcjonowania obywatelskiej społeczności energetycznej (OSE). Ideą tworzenia OSE jest umożliwienie wszystkim konsumentom bezpośredniego udziału w wytwarzaniu i zużywaniu energii elektrycznej oraz dzieleniu się nią z innymi odbiorcami. Zgodnie z projektem, obywatelska społeczność energetyczna będzie mogła działać w formie stowarzyszenia, spółdzielni, spółki osobowej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z wyjątkami wskazanymi w projekcie ustawy.

Ustawodawcy przewidują, że OSE może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej konsumentów oraz pomóc w zwalczaniu ubóstwa energetycznego poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i obniżenie cen jej dostaw. OSE będzie mogła:

 • zajmować się wytwarzaniem, obrotem, agregacją oraz magazynowaniem energii elektrycznej,
 • generować oszczędności na rachunkach swoich członków - mogą bowiem uzyskać mniejsze ceny za energię, posiadając panele fotowoltaiczne lub negocjując niższą cenę, 
 • realizować przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej,
 • świadczyć usługi ładowania samochodów elektrycznych.

Agregator - nowe pojęcie w Prawie energetycznym

Agregator - nowy podmiot na rynku energetycznym - ma być pośrednikiem w sprzedaży energii elektrycznej lub świadczeniu innych usług oferowanych przez odbiorców, wytwórców czy posiadaczy magazynów energii. Oznacza to bardzo dużą zmianę na rynku energii: to odbiorca będzie mógł oferować swoje usługi, a nie tylko korzystać z usług przedsiębiorstw, tak jak to miało miejsce do tej pory. Prosument, czyli jednocześnie wytwórca i konsument generujący nadwyżki we własnej produkcji energii, będzie mógł sprzedać ją z zyskiem agregatorowi. Dzięki temu możliwy będzie bezpośredni udział odbiorcy energii w rynku. Zyski i korzyści zostaną uzgodnione przez agregatora i odbiorcę w drodze umowy.

Nowy model rozliczeń prosumentów

Zgodnie z projektem nowelizacji Prawa energetycznego, energia będzie przez prosumentów sprzedawana i kupowana po cenach rynkowych. Dotyczyć to będzie prosumentów wchodzących na rynek po 2022 roku. Nadwyżkę energii będą oni sprzedawać po średniej cenie energii na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa URE, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy – Prawo energetyczne.

Trzeba wiedzieć, że osoby, które przyłączą się do sieci do 31 grudnia 2021 pozostaną dalej w systemie net-meteringu, czyli systemie upustów funkcjonujących do tej pory. Natomiast prosumenci, którzy energię do sieci wprowadzą po 1 stycznia 2022 nie będą mogli korzystać z tego systemu i przejdą automatycznie na nowy sposób rozliczania - możliwość odsprzedaży nadwyżek energii za ustaloną odgórnie cenę minimalną (będzie to cena oparta o średnią cenę rynku konkurencyjnego).

To tylko wybrane zmiany w projekcie ustawy Prawo energetyczne. Na razie są one w fazie opiniowania. Zanim ustawa wejdzie w życie, będzie musiała przejść dosyć długą drogę legislacyjną, więc poszczególne zapisy mogą jeszcze ulec zmianie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Tekst sponsorowany

Czytaj więcej