Piece olejowe pod nadzorem fiskusa. Sposób na oszustów handlujących olejem opałowym

2018-10-03 10:39
Kocioł olejowy
Autor: Andrzej Szandomirski Właściciele domów będą musieli rejestrować piece olejowe.

Do końca lutego 2019 r. każdy piec olejowy będzie musiał być zarejestrowany w urzędzie skarbowym – zakłada projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Według jego zapewnień, nowe przepisy nie będą uciążliwe dla właścicieli domów, którzy wykorzystują do ich ogrzewania piece olejowe

Problem w tym, że olej opałowy coraz częściej zamiast do pieców trafia jako paliwo do zbiorników traktorów, maszyn rolniczych czy samochodów z silnikiem Diesla. Dlaczego? Ministerstwo Finansów przyznaje, że „olej opałowy ma właściwości zbliżone do paliw silnikowych, a jednocześnie korzysta z obniżonej o ponad 900 zł stawki podatku akcyzowego”.

Wyjaśnijmy, że do ceny 1000 litrów oleju opałowego fiskus dolicza w 2018 r. 232 zł akcyzy, zaś do oleju napędowego – 1171 zł. Do tego dochodzi 293,05 zł opłaty paliwowej. Różnica w cenie wynosi więc 1232,05 zł, czyli przeszło 1,2 zł na każdym litrze.

Ministerstw Finansów ostrzega, że nabycie oleju opałowego i użycie jako napędowego jest zagrożone karą grzywny (od 175 zł do 16,8 mln zł), karą pozbawienia wolności do 2 lat albo obu tym karom łącznie. Do tego dochodzi podatek akcyzowy i opłata paliwowa „za sprzedawcę”.

Piece olejowe trafią do rejestru

Ministerstwo Finansów wymyśliło nowy sposób na walkę z tym zjawiskiem. W projekcie nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (zobacz treść projektu) proponuje nałożenie na właścicieli pieców olejowych obowiązku ich rejestracji.

„Obowiązek taki będzie miał charakter jednorazowy (przed dokonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych przeznaczonych do celów opałowych)” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Zgłoszenie rejestracyjne ma zawierać m.in. „wskazanie miejsca (adresu), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze (chyba, że są to urządzenia niestacjonarne) oraz ich rodzaj, typ, moc, a także przewidywaną ilość zużywanych w roku kalendarzowym olejów opałowych”.

Ustawa przewiduje możliwość dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej, ale także w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby dokonującej rejestracji pieca olejowego.

Do kiedy rejestracja pieca olejowego?

Wprawdzie ustawa wejdzie w życie od 1 marca 2019 r. Jednak jej niektóre przepisy zaczną obowiązywać wcześniej, np. te, które wprowadzają obowiązek rejestracji kotłów olejowych – od 1 stycznia 2019 r. Właściciele domów, które w dniu 31 grudnia 2018 r. będą wyposażone w kotły olejowe, mieliby więc 2 miesiące na złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, według wzoru, który określi minister finansów w rozporządzeniu do ustawy. Jednak – co do zasady – obowiązek ten powinien być wykonany „przed dniem pierwszej czynności związanej z wykorzystaniem oleju przeznaczonego do celów opałowych”.

W terminie 7 dni naczelnicy urzędów skarbowych mają potwierdzać przyjęcia tego rodzaju zgłoszenia.

Dodajmy, że w projektowanej ustawie odstępuje się od uciążliwego obowiązku pobierania przez sprzedawcę oleju opałowego papierowych oświadczeń, zastępując go elektronicznym potwierdzeniem odbioru.

Czym ogrzewamy domy
Autor: Instytut Ekonomi Środowiska

Piece olejowe w nielicznych domach

Ogrzewanie olejowe jest mało popularne w naszym kraju. Z badań Instytutu Ekonomii Środowiska przeprowadzonych w 2017 r. na losowej próbie właścicieli domów jednorodzinnych wynika, że w niemal 70% budynków jednorodzinnych główne źródło ogrzewania stanowi kocioł lub piec węglowy (cały raport). W dalszych 14% domów rolę tę pełni kocioł na drewno lub inny rodzaj biomasy. 2% badanych deklaruje korzystanie z kominków na drewno. Przy czym autorzy raportu zwracają uwagę, że powszechne jest wykorzystywanie kotłów, w których wykorzystuje się zamiennie węgiel oraz drewno i biomasę. Około 14% domów jednorodzinnych ogrzewanych jest za pomocą kotłów gazowych. Natomiast bardzo mały jest udział budynków, w których do ogrzewania wykorzystywane są kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne, MSC oraz źródła ekologiczne, czyli pompy ciepła i energia geotermalna.

Czym ogrzewamy domy
Autor: Instytut Ekonomi Środowiska

Co ciekawe, udział ogrzewania węglowego znacznie spada w domach jednorodzinnych wzniesionych po 2000 r. Ponadto struktura wykorzystania źródeł grzewczych uzależniona jest również od dochodu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej