Od 1 stycznia 2024 rząd wstrzymuje ważne świadczenie. Jeśli się pospieszysz, zachowasz 620 zł co miesiąc

2023-11-24 10:58
Zasiłek socjalny 2024
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Od 2024 zostaje zlikwidowane jedno ze świadczeń – specjalny zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on osobom, które nie pracują, a opiekują się dorosłą osobą niepełnosprawną. Jednak część uprawnionych będzie mogła w przyszłym roku wciąż z niego korzystać. Jak zachować prawo do tego świadczenia w 2024 roku?

Spis treści

  1. Co to jest specjalny zasiłek opiekuńczy?
  2. Jak zachować prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Co to jest specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest od stycznia 2013 i wynosi 620 zł. Mogą się o niego ubiegać osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (chodzi tu o dostarczanie środków utrzymania), a także małżonkowie, którzy nie podejmują pracy zarobkowej, by opiekować się osobą niepełnosprawną. Ta osoba powinna mieć przyznane orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem stałej opieki innej osoby.

Ponadto specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje wtedy, jeśli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę i tej, która wymaga opieki nie przekracza 764 zł netto w przeliczeniu na osobę. Zasiłek ten generalnie przyznawany jest wtedy, gdy niepełnosprawność dotknęła osobę dorosłą.

Jak zachować prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Od 1 stycznia 2024 r. specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany, reguluje to ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

Nie oznacza to jednak, że osoby niepełnosprawne zostaną bez zasiłku, bowiem będzie im przysługiwało świadczenie wspierające. Jednak w przypadku funkcjonującego wciąż w tym roku specjalnego zasiłku opiekuńczego wprowadzono przepisy przejściowe. Na ich podstawie ten zasiłek będzie wciąż przyznawany dla części osób. Dotyczy to tych ludzi, którzy mają prawo do pobierania zasiłku do 31 grudnia 2023 r. Obowiązuje tu zasada zachowania praw nabytych. Świadczenie będzie wypłacane także w przyszłym roku na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. po spełnieniu określonych warunków.

By zachować zasiłek także w przyszłym roku, należy:

  • złożyć wniosek o nowe orzeczenie w terminie trzech miesięcy od dnia następującego po dniu w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia (to kontynuacja poprzedniego orzeczenia);
  • złożyć wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania nowego orzeczenia.

Jednocześnie przepisy umożliwiają rezygnację ze specjalnego zasiłku opiekuńczego w dowolnym momencie. W takim wypadku już bezpośrednio osoba niepełnosprawna otrzyma świadczenie wspierające.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej