Ulga na prąd dla niepełnosprawnych 2023 - wniosek o tańszy prąd tylko do 30 czerwca! Nie przegap terminu

2023-06-20 10:59
Ulga na prąd dla niepełnosprawnych 2022
Autor: Getty Images Ulga na prąd dla niepełnosprawnych 2022, czyli wyższy limit zużycia prądu

Ulga na prąd dla niepełnosprawnych przysługuje rodzinom i gospodarstwom domowym jednoosobowym, których członek ma orzeczoną niepełnosprawność. Osoby te, mogą wnioskować o wyższy limit zamrożenia cen energii - do 2,6 MWh. W tym celu, gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi, muszą złożyć odpowiednie oświadczenie. Gdzie, do kiedy i jakie dokumenty trzeba złożyć?

Spis treści

 1. Ulga na prąd dla niepełnosprawnych 2023
 2. Jakie oświadczenie muszą złożyć gospodarstwa z osobami z niepełnosprawnością?
 3. Jakie dokumenty należy załączyć do oświadczenia o podwyższony limit 2,6 MWh?
 4. Do kiedy gospodarstwa domowe muszą złożyć oświadczenie?
 5. Gdzie składać oświadczenia o ulgę na prąd?
 6. Jak można składać oświadczenia o ulgę na prąd dla niepełnosprawnych?
 7. Jak złożyć oświadczenie online?
 8. Co się stanie po przekroczeniu limitu 2600 kWh?

Ulga na prąd dla niepełnosprawnych 2023

Zamrożenie cen energii elektrycznej wprowadza Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Chodzi o to, że przedsiębiorstwa energetyczne w 2023 roku nie podwyższą cen prądu dla gospodarstw domowych, tylko będą stosować te z 2022. Zamrożenie dotyczy wyłącznie poboru energii do wysokości określonego rocznego limitu.

Podstawowy limit dla gospodarstw domowych wynosi 2 MWh, ale w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym mieszka osoba niepełnosprawna, limit jest wyższy i wynosi 2,6 MWh. Dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny - 3 MWh.

Ustawa określa, że limit 2,6 MWh dotyczy:

 • odbiorcy uprawnionego z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • odbiorcy uprawnionego zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą takie orzeczenie.

Oznacza to, że zarówno osoba niepełnosprawna prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe, jak i wieloosobowe gospodarstwo domowe, którego członek jest osobą niepełnosprawną, mają prawo do wyższego limitu 2,6 MWh (2600 kWh).

W ustawie czytamy, że wyższy limit przysługuje osobom:

 • z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • z orzeczeniem o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów,
 • osobie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym poniżej 16 roku życia.

Jakie oświadczenie muszą złożyć gospodarstwa z osobami z niepełnosprawnością?

Trzeba zaznaczyć, że nie trzeba składać oświadczenia, aby mieć próg 2000 kWh. Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 roku z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć oświadczenia wraz z załącznikami.

Wzory oświadczeń znajdują się u dostawców energii (w tym na ich stronach internetowych). Poniżej wzór oświadczenia:

Przykładowy wzór oświadczenia

Jakie dokumenty należy załączyć do oświadczenia o podwyższony limit 2,6 MWh?

W przypadku osób niepełnosprawnych jest to orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Do kiedy gospodarstwa domowe muszą złożyć oświadczenie?

Oświadczenie o podwyższony limit, wraz z załącznikami należy złożyć jak najszybciej, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023. Jeżeli gospodarstwo domowe z osobą niepełnosprawną nie złoży oświadczenia, nie dostanie podwyższonego limitu 2,6 MWh, a jedynie 2 MWh.

Gdzie składać oświadczenia o ulgę na prąd?

Wszystkie oświadczenia muszą zostać złożone do sprzedawcy energii elektrycznej, z którym mamy podpisaną umowę.

Jak można składać oświadczenia o ulgę na prąd dla niepełnosprawnych?

Oświadczenie można składać:

 • w formie papierowej
 • w formie elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Jak złożyć oświadczenie online?

Jeśli masz profil zaufany, możesz go wykorzystać do podpisania dokumentu podpisem zaufanym. Aby to zrobić należy:

 • Wejść na stronę - moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
 • Przygotować dokument do podpisania tj. plik zapisany na dysku lokalnym np. komputera, telefonu.
 • Kliknąć przycisk Podpisz.
 • Dodać z dysku lokalnego dokument (plik).
 • Następnie kliknąć przycisk Podpisz.
 • Zalogować się na swoje konto, gdy otworzy się strona profilu zaufanego.
 • Kliknąć przycisk Podpisz podpisem zaufanym i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
 • System wygeneruje plik xml, w którym zawarty będzie podpis.
 • Kliknąć przycisk Pobierz, aby zapisać podpisany dokument w formacie .xml na dysku lokalnym.
 • Podpisany i pobrany dokument .xml można wysłać: e-mailem do wybranego sprzedawcy energii.

Jeśli nie masz profilu zaufanego, załóż go korzystając z naszej instrukcji krok po kroku.

Co się stanie po przekroczeniu limitu 2600 kWh?

Przypomnijmy, że rząd przyjął również ustawę, która gwarantuje maksymalną cenę prądu. Dla gospodarstw domowych ma być nie większa 693 zł za 1 MWh. Oznacza to, że po przekroczeniu limitu, ceny prądu będą liczone według maksymalnej ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh. Aby skorzystać z tej maksymalnej ceny gospodarstwa domowe nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii samodzielnie dokona stosownego rozliczenia odbiorcy. Oświadczenie o maksymalną cenę energii muszą złożyć firmy i podmioty wrażliwe. Więcej w artykule: Oświadczenie o tańszy prąd dla firm - jak złożyć?

Przeczytaj także:

Wniosek o tańszy prąd dla gospodarstw domowych w 2023 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej