Od 1 sierpnia 2023 można przedłużyć Mały ZUS Plus. Jak to zrobić?

2023-08-15 6:47
Mały ZUS Plus - co zrobić od 1 sierpnia by pkorzystać z ulgowych składek
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Jednym przedsiębiorcom ZUS automatycznie przedłuży prawo do ulgi, inni muszą sami załatwić formalności - kto, kiedy i jak?

Od 1 sierpnia obowiązuje przepis, zgodnie z którym osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę i na tej podstawie są zgłoszone do ubezpieczeń w 2023 roku, mogą skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy Małego ZUS plus. Co trzeba zrobić - i czy w ogóle coś trzeba robić - by skorzystać z prawa do płacenia składek ZUS na ulgowych zasadach?

Spis treści

  1. Przedłużony Mały ZUS Plus: kto nie musi się zgłaszać
  2. Dłuższy Mały ZUS Plus: kiedy ponownie się zgłosić
  3. Dodatkowe 12 miesięcy na Mały ZUS Plus dla nie działających

Mały ZUS plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych firm. Czy przedsiębiorca musi zgłosić do ZUS wniosek o przedłużenie okresu korzystania z ulgi?

Przedłużony Mały ZUS Plus: kto nie musi się zgłaszać

Aby skorzystać z przedłużenia małego ZUS plus o 12 miesięcy, nie trzeba ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Dotyczy to osób, którym:

  • w sierpniu tego roku nie skończyło się 36 miesięcy małego ZUS plus;
  • w lipcu  skończyło się 36 miesięcy małego ZUS plus.

ZUS poinformował, że dodatkowe 12 miesięcy ulgi doliczy tym osobom automatycznie.

Dla przykładu: przedsiębiorca przystąpił do małego ZUS plus w 2022 roku. Do 31 lipca 2023 roku wykorzystał 19 miesięcy ulgi. Od 1 sierpnia nadal ustala podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na zasadach Małego ZUS Plus. Do wykorzystania pozostało mu 17 miesięcy oraz dodatkowe 12 miesięcy ulgi. Okres ten będzie mógł wykorzystać w 2024 roku i następnych latach, o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.

Drugi przykład: przedsiębiorca przystąpił do Małego ZUS Plus od 1 sierpnia 2020 roku. Do 31 lipca 2023 roku wykorzystał 36 miesięcy ulgi. Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku (5 miesięcy) nadal opłaca składki na dotychczasowych zasadach obowiązujących w 2023 roku. Nie musi dokonywać dodatkowego zgłoszenia z kodem 0590. Pozostałe na koniec 2023 r. 7 miesięcy będzie mógł wykorzystać od 1 stycznia 2024 r., o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.

Dłuższy Mały ZUS Plus: kiedy ponownie się zgłosić

A co z osobami prowadzącymi działalność, którym w pierwszej połowie 2023 roku skończył się mały ZUS plus, a następnie zgłosiły się do ubezpieczeń z kodem 05 10 lub 05 12?

Aby móc przedłużyć ulgę, takie osoby powinny ponownie zgłosić się do ubezpieczeń z kodem 05 90 albo 05 92.

W związku z tym tacy przedsiębiorcy muszą złożyć do ZUS następujące dokumenty:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 0510, 0512, jeśli kontynuuje się działalność prowadzoną w 2023 roku,
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli dana osoba jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo 0592 (ten ostatni to kod tytułu ubezpieczenia dla osób mających rentę z tytułu niezdolności do pracy).

Jak informuje ZUS, w takim przypadku ulga zacznie obowiązywać od 1 dnia następnego miesiąca.

Jeśli ktoś złoży ZUS ZUA/ZUS ZZA w sierpniu 2023 roku, mały ZUS plus będzie ważny od 1 września. W takim przypadku w wyrejestrowaniu z ubezpieczeń oraz w zgłoszeniu do ubezpieczeń należy wskazać datę od 1 września 2023 r.

Jednocześnie składki za sierpień 2023 r płatnik opłaca w dotychczasowej wysokości.

I jeszcze jeden ważny termin dla tej grupy przedsiębiorców: aby skorzystać z ulgi, trzeba przekazać te dokumenty do ZUS najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku.

Warto to zilustrować kolejnymi przykładami. Przedsiębiorca przystąpił do Małego ZUS Plus od 1 czerwca 2020 roku. Do 31 maja 2023 roku wykorzystał 36 miesięcy ulgi. Od 1 czerwca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na standardowych zasadach czyli od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (4 161 zł). Jeśli nie w sierpniu, ale we wrześniu ten przedsiębiorca zgłosi się do ubezpieczeń z kodem 0590, będzie miał prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi, licząc od 1 października 2023 roku. Dlatego w zgłoszeniu do ubezpieczeń powinien wskazać datę podlegania ubezpieczeniom od 1 października 2023 r. Może je wykorzystać również w 2024 roku i następnych latach, o ile spełni pozostałe warunki ustawowe.

A oto inny przypadek. Przedsiębiorca przystąpił do Małego ZUS plus od 1 marca 2020 roku. Do 28 lutego 2023 roku wykorzystał 36 miesięcy ulgi. Od 1 marca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na ogólnych czyli od podstawy 4 161 zł ii zgłosił się z kodem tytułu ubezpieczenia 0510. Jeżeli do 31 grudnia nie złoży zgłoszenia z kodem 0590, oznacza to, że rezygnuje z przedłużenia ulgi o 12 miesięcy, którą umożliwia mu obowiązujący od 1 sierpnia 2023 r. przepis prawa.

Dodatkowe 12 miesięcy na Mały ZUS Plus dla nie działających

Trzeba też pamiętać, że osoby, którym w pierwszej połowie 2023 roku skończył się mały ZUS plus i - z tego lub z zupełnie innego powodu - przestały prowadzić działalność, również mogą skorzystać z przedłużenia ulgi.

Takie osoby powinny ponownie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Co ważne, tych osób nie obowiązuje termin 31 grudnia 2023 roku na dokonanie tego zgłoszenia – mogą to zrobić również później.

I jeszcze jedna ważna informacja ze strony ZUS: w przypadku ponownego zgłoszenia w 2023 r. do ubezpieczeń z kodem 0590 albo 0592 w związku z korzystaniem z dodatkowych 12 miesięcy ulgi nie trzeba składać po raz kolejny dokumentów ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.

Warto też pamiętać, że warunkiem do przedłużenia Małego ZUS Plus o kolejne 12 miesięcy jest  korzystanie z tej ulgowej formy opłacania składek ZUS przynajmniej przez jeden miesiąc w 2023 roku. Jeśli więc przedsiębiorca wykorzystał w 2022 roku 36 miesięcy Małego ZUS Plus, to może przedłużyć tę ulgę od 1 sierpnia 2023 roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej